A szárított és fermentált dohány jogszerű birtokban tartása és értékesítése
Fotó: Illusztráció

A szárított, fermentált dohánnyal, dohánynövénnyel összefüggő visszaélések megszüntetésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is nagy hangsúlyt fektet. A betakarítási szezonban a NAV Bevetési Igazgatóság járőrei fokozottan ellenőrzik a közutakat, a dohánytermelői földterületeket és a dohányszárító üzemek környezetét.

Az egyszerű mulasztásból vagy szándékos visszaélésből fakadó, szárított vagy fermentált dohánnyal összefüggő jogsértés esetén a NAV jövedéki eljárást folytat, majd jövedéki bírságot szab ki, amelynek mértéke 100 ezer forint kilogrammonként.

Szárított és fermentált dohány csak a NAV által nyilvántartásba vett regisztrációra kötelezettek között értékesíthető és adható át, közvetlenül vagy írásbeli szerződésben megbízott fuvarozóval, szállítmányozóval. Dohánylevél „napszámos” munkavégzés ellenértékeként sem adható át az idényjellegű munkát végző munkavállalónak.

A termelőnek a dohány jogszerű birtokban tartását a termelői, értékesítési szerződésben foglalt utolsó átvételi időpont után a megsemmisítésig az átvevő által kiállított dokumentummal kell igazolnia, amely tartalmazza az át nem vett dohány mennyiségét és az átvétel megtagadásának okát.

A megsemmisítés helyszínét, időpontját, a megsemmisítendő dohány mennyiségét a termelőnek legkésőbb a megsemmisítés előtt 3 munkanappal be kell jelentenie a NAV-nak. A bejelentést – a termelő telefonszámát is megadva – a NAV_J42-es nyomtatványon, a 25-ös jogcímen (Szárított, fermentált dohány megsemmisítésének bejelentése) kell megtenni.

 

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal