A Sóstói Múzeumfalu a tehetségsegítés szolgálatában

A Jósa András Múzeum 2021-ben sikerrel pályázott a Nemzeti Tehetség Program által meghirdetett „Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósítása” című nyílt kiírásra. Az „Építsünk a múltból jövőt!” egyedi elnevezésű program megvalósításának helyszíne a Jósa András Múzeum tagintézményeként működő Sóstói Múzeumfalu volt.

A Sóstói Múzeumfalu célul tűzte ki, hogy tehetségsegítő tevékenységét fejleszti, illetve ezen a területen tovább erősíti kapcsolatait a megye oktatásirányító, illetve nevelő-oktató intézményeivel, különösen a szakmai képzést folytató középiskolákkal. Ennek érdekében a szabadtéri néprajzi múzeum munkatársai felvették a kapcsolatot a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal és a szervezethez tartozó Vásárhelyi Pál Technikummal, illetve ezzel egyidejűleg javaslatot tettek egy tehetségsegítő program megvalósítására. A javasolt projekt egyik fontos célkitűzése az volt, hogy felkeltsék a tanulók érdeklődését a népi építészet iránt, az építőipari szakmákat elsajátító középiskolások ismerkedjenek meg a hagyományos építőanyagok felhasználási lehetőségeivel, hagyományos technológiákkal és a népi építészeti örökség megőrzésének, állagmegóvásának, védelmének aktuális kérdéseivel.

 A sikeres pályázat eredményeként 2021 decemberében kezdődhetett el az „Építsünk a múltból jövőt!” egyedi elnevezésű program, melynek keretében a fiatal tehetségek és tehetségígéretek heti rendszerességgel találkoztak a szabadtéri néprajzi múzeum munkatársaival, illetve a meghívott szakemberekkel.

A Nemzeti Tehetség Program és a Miniszterelnökség támogatásával megvalósuló, a tanéven átívelő foglalkozássorozat nem csupán az elméleti ismertek bővítését, elmélyítését szolgálta, több, kézzelfogható eredmény is született. Koi Katalinnak, a középiskola építészmérnök tanárának és a múzeum üzemeltetési csoportjának segítségével a tanulók nyolc szerkezeti makettet terveztek és állítottak össze. Ezzel párhuzamosan a középiskolások izgalmas utazást tehettek a tanulmányi videófilmek világába. A projektben forgatott filmek egyike a múzeum területén lévő Árpád-kori településrészlet mindennapi életéből villant fel néhány jelenetet, míg a másikban azt mutatják be, hogyan jelenik meg a népi építészet a népmesékben. A forgatókönyvek megírása mellett a szerepeket is a tanulók alakították, akik nagyon élvezték a munkát.

A program részeként került sor egy egész napos tarpai tanulmányútra május elején. A tanulók felkeresték az Észak-Tiszántúl egyetlen, eredeti helyén fennmaradt szárazmalmát, amelynek matolcsi párja, rekonstrukcióban, a Sóstói Múzeumfalu gyűjteményének része. Arra is alkalom nyílt, hogy a középiskolások a település néhány műemlék jellegű népi épületét, illetve sajátosságaikat megfigyelhessék, korábbi ismereteikkel, a Sóstói Múzeumfaluban látottakkal összehasonlítsák. A népi építészet emlékeivel a híres Szőlő-hegyen is találkozhattak, ahol a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet munkatársa volt vezetőjük. A tanulók kétórás túra során ismerkedhettek meg a hegy természeti és néprajzi értékeivel, a vulkáni működés nyomaival, a védett állatfajokkal.

Ugyancsak vállalt kiegészítő tevékenységként valósult meg az az interaktív délutáni foglalkozás, melybe a tanulók családtagjai is bekapcsolódtak. A délutáni program táncházzal és népmesehallgatással kezdődött a Túristvándiból áttelepített csűrben, amit vendéglátás követett, majd tárlatvezetéssel és kötetlen beszélgetéssel fejeződött be a népi kultúra emlékeit bemutató múzeummal és a tehetségsegítő program hatásaival, eredményeivel való ismerkedés.

Ezzel párhuzamosan kezdődött el a korábban készített szerkezeti makettek szemléltetőeszközként történő felhasználására építő, rendhagyó múzeumi óra tervezése is, amelyet a programban részt vevő tanulók egy tőlük fiatalabb korcsoportban, a nyíregyházi Jókai Mór Református Általános Iskola három 5. osztályában tartottak meg, a technika és tervezés tantárgyhoz kapcsolódva. A tanulók játékos feladatötleteiket Kállai Beatrix múzeumpedagógus segítségével dolgozták ki, s az órát nagyon izgatottan, ugyanakkor összehangoltan, jó hangulatban valósították meg.

A Nemzeti Tehetség Program és a Miniszterelnökség támogatásával megvalósuló projekt lassan a végéhez közeledik. Fontos eredménye, hogy nemcsak a szakmai célokat sikerült valóra váltani, hanem a tanulók kreativitása, kézügyessége, társas és egyéni kompetenciái is sokat fejlődtek.                                           

Sóstói Múzeumfalu közleménye

A program azonosítója: NTP-INNOV-2021-0159
A támogatás összege: 2.523.000 Ft
A program vége: 2022. június 30.