A nyíregyházi operatív munkacsoport helyi intézkedései a járvány elleni védekezésben
Fotó: Szarka Lajos

Figyelembe véve a nyíregyházi operatív munkacsoport javaslatát dr. Kovács Ferenc polgármester a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény, valamint a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.(XI.10.) Korm. rendelet alapján 2020. november 11. napjától visszavonásig további helyi intézkedéseket hozott.

50 fő vehet részt a temetési szertartásokon

Dr. Kovács Ferenc elrendelte, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. köteles megtenni minden olyan szervezési, biztonsági intézkedést, amelyek biztosítják, hogy az üzemeltetésében működő temetőkben megrendezésre kerülő temetési szertartásokon legfeljebb 50 fő vegyen részt, mely létszámba beletartozik a szertartásvezető és az egyházi szolgálatot tevő kisérő is. Az Északi temetőben mindkét ravatalozó üzemelhet, az általános védelmi intézkedések (távolságtartás, maszkviselés) betartása mellett. Az Északi Temetőben és a város többi temetőjében (Oros, Borbánya, Nagyszállás, Sóstóhegy, Nyírszőlős) lévő zárt ravatalozókban - befogadóképességtől függően - maximum annyi fő tartózkodhat, hogy a 1,5 méteres biztonságos védőtávolság betartható legyen. Amennyiben a biztonságos védőtávolság a külön jogszabályban meghatározott 50 fő számára nem biztosítható, a zárt ravatalozókban csak az elhunyt közeli hozzátartozói tartózkodhatnak. A többi gyászoló - az 50 fős részvételi korlát betartása mellett - a ravatalozó előtt róhatja le kegyeletét és vehet részt a temetési szertartáson. Fontos, hogy a gyászolók a temetéseken a személyes kontaktussal járó részvétnyilvánítást mellőzzék. A temetői gondnokságon, illetve a temetkezési szolgáltatások megrendelésekor a ügyfélfogadó helyiségben, üzletben egyidejűleg legfeljebb 2 fő tartózkodhat, az általános védelmi intézkedések betartása mellett.

A kulturális intézmények nem fogadhatnak látogatókat

Elrendelte, hogy a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő kulturális intézmények - Váci Mihály Kulturális Központ és tagintézményei, Krúdy Art Mozi, Jósa András Múzeum és tagintézményei, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, valamint fiókkönyvtárai és könyvtár pontjai, Nyíregyházi Cantemus Kórus - nem fogadhatnak látogatókat.

Könyvtárbusz felfüggesztve, színházi próbák szigorú óvintézkedések mellett tarthatók

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár könyvtárbusz szolgáltatása felfüggesztésre kerül. A Móricz Zsigmond Színház valamennyi játszóhelyén elrendelte a színházi előadások és egyéb rendezvények, programok szüneteltetését. A színházi próbák szigorú óvintézkedések betartása mellett folytathatók.

Szünetel a személyes ügyfélfogadás

Elrendelte, hogy az önkormányzati közszolgáltató cégeknél határozatlan ideig szüneteljen a személyes ügyfélfogadás. Ennek értelmében a NYÍRVV Nonprofit Kft-nél és a Nyírtávhő Kftnél az ügyfélszolgálatok személyesen nem kereshetők fel. Az ügyfelek számára az ügyintézést telefonon, postai és elektronikus úton kötelesek biztosítani. A társaság felfüggeszti a bérlakások bérleti díjának személyesen történő díjbeszedési tevékenységét azzal, hogy a bérlők a bérleti díj összegét átutalással, illetve csekkes befizetéssel kötelesek teljesíteni.

Piacok és kutyafuttatók

A Városi Piacok működését a társaság köteles felfüggeszteni, kivételt képez ez alól a Tokaji úton található Iparcikk és Nagybani Piac, illetve a város területén található zöldségpiacok azzal, hogy az Iparcikk Piac tekintetében a látogatók száma egyidejűleg nem haladhatja meg a 400 főt. A működő piacokon a hatályos járványügyi előírások betartása, így a maszkviselés is kötelező. A város területén található kutyafuttatók – szabályos maszkhasználat mellett - továbbra is szabadon használhatók a kutyatulajdonosok számára.

Nyírtávhős munkatárs csak hibaelhárítás miatt érkezhet házhoz

A Nyírtávhő Kft. köteles felfüggeszteni a fogyasztók személyes felkeresésével járó tevékenységét azzal, hogy fogyasztási helyre csak és kizárólag hibaelhárítás céljából, vagy a közszolgáltatás nyújtását akadályozó, vagy veszélyeztető, továbbá élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzetben léphet be. 

Nem fogadhat látogatókat az állatpark

A Nyíregyházi Állatpark látogatókat nem fogadhat, rendezvényt nem szervezhet. A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. által üzemeltetett hotelek (Hotel Dzsungel, Pangea Hotel és Ózoon Hotel) vendégeket nem fogadhatnak, rendezvényt nem szervezhetnek.

Az uszoda és jégpálya sem látogatható

A Városi Sportuszoda és a Városi Jégpálya amatőr sport- és szabadidős tevékenység céljából nem látogatható, rendezvény nem szervezhető, ott kizárólag a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára tartott edzés és sportrendezvény megengedett.

A Continental Aréna zárt kapus

A polgármester elrendelte a Continental Arénában tartandó valamennyi rendezvény felfüggesztését azzal, hogy a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára tartott edzés és sportrendezvény zárt kapuk mellett megengedett.

Zárva a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. intézményei

Utasította a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatóját, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel, Magyarország Kormánya intézkedéseivel összhangban, valamennyi a társasághoz tartozó gyógyfürdő-létesítmény fürdő- és gyógyászati szolgáltatási tevékenységét függessze fel. A társaság köteles a Hotel Fürdőház szállodai szolgáltatásait továbbra is szüneteltetni.

 

A polgármester azt kéri a nyíregyháziaktól, ahogyan a járvány tavaszi első hulláma idején, úgy most is vegyék komolyan és tartsák be a szükséges óvintézkedéseket.

Vigyázzanak magukra és egymásra!

 

Dr. Kovács Ferenc polgármester megbízásából:

Dr. Kása Brigitta aljegyző, az operatív munkacsoport vezetője