Tovább folytatódnak a városi csapadékvíz elvezetési rekonstrukciós munkálatok


 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó 1,036 milliárd forint összegű, százszázalékos, vissza nem térítendő támogatást nyert a „Környezetvédelmi infrastrukturális-fejlesztések Nyíregyházán” című, TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001 azonosító számú pályázat megvalósítására. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt időszakban több fejlesztést is megvalósított a vízgazdálkodás területén. A város életében a legnagyobb hatású fejlesztés a Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennvíztisztítási programja című pályázat megvalósítása volt, amely 2009 és 2015 között valósult meg az Európai Unió támogatásával.
Jelen projekt fejlesztésének célja a belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése, a környezetbiztonság növelése, a környezeti állapot javítása a belterületek belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a káresemények megelőzése.

A projekt célja a városi csapadékelvezető hálózat fejlesztése a következő helyszíneken:

-    Alma utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója a Málna utca és a Rezeda utca között zárt csőcsatornák építésével, a szilárd útburkolatot érintő nyomvonalában sávos helyreállítással.
-    A Kökény utca 75. szám környéki mélyfekvésű ingatlanok elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő építése, valamint ezen a szakaszon résfolyóka, padkafolyóka, rézsűburkolat kiépítése, járda burkolat rekonstrukciója.
-    A Kökény utca 115. környéki ingatlanok és a Kökény utca és a Nárcisz utca kereszteződési csomópont elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő és záportározó műtárgy építése.
-    A Csemete utca csapadékvíz elvezető hálózatának kiépítése zárt csatornával, záportározóval és nyílt árkos elvezetéssel. 
-    A Nyulastói csatorna rekonstrukciója mederbővítéssel, mederburkolással, a befogadó műtárgyak kiépítésével, lehetséges befogadójául Nyírszőlős városrész Westsik Vilmos út felőli részének.
-    Az Igrice (VIII/1.) főfolyás Berenát utcától északra eső részének kapacitás növelése mederburkolással, és mederkotrással.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó 1,036 milliárd forint összegű, százszázalékos, vissza nem térítendő támogatást nyert a „Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán” című, TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001 azonosító számú pályázat megvalósítására.

A projekt célja a belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése, a környezetbiztonság növelése, a környezeti állapot javítása a belterületek belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a káresemények megelőzése.

 

A projekt az alábbi helyszínek fejlesztését tartalmazza:

  • A Csemete utca csapadékvíz elvezető hálózatának kiépítése zárt csatornával, záportározóval és nyílt árkos elvezetéssel.
  • A Nyulastói csatorna rekonstrukciója mederbővítéssel, mederburkolással, a befogadó műtárgyak kiépítésével, lehetséges befogadójául Nyírszőlős városrész Westsik Vilmos út felőli részének. A NIF beruházásában lévő, 338. számú főút nyíregyházi nyugati elkerülő szakaszának építésével való együttműködés kapcsán, Nyíregyháza MJV Önkormányzata a Nyulastói csatorna egyes földmunkáit a tervezettnél korábban végezte el, annak érdekében, hogy mindkét kivitelezés akadálymentesen és többletköltség nélkül megvalósulhasson. Az érintett szakaszon a kivitelezés 2018. novemberében indult és 2018 decemberében megtörtént a sikeres műszaki átadásátvétel.
  • Az Igrice (VIII/1.) főfolyás Berenát utcától északra eső részének kapacitás növelése mederburkolással, és mederkotrással.
  • Alma utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója a Málna utca és a Rezeda utca között zárt csőcsatornák építésével, a szilárd útburkolatot érintő nyomvonalában sávos helyreállítással.
  • A Kökény utca 75. szám környéki mélyfekvésű ingatlanok elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő építése, valamint ezen a szakaszon résfolyóka, padkafolyóka, rézsűburkolat kiépítése, járda burkolat rekonstrukciója. Az Alma és a Kökény utcákon folyó munkák 2019. augusztusban kezdődtek és 2020. januárban fejeződtek be.

 

Kapcsolódó képek:

Alma utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója a Málna és Rezeda utca között

Kökén utca 75. szám

Kökény utca 115. szám

Csemete utca

Nyulastói csatorna

Igrice (VIII/1.) főfolyás Berenát utcától északra eső része

Az eddig meg nem valósult kivitelezések mindegyike tervezetten idén megvalósul.

További információ kérhető:

Nyíregyháza MJV Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Tel.: 06-42/524-524

www.nyiregyhaza.hu

Városi cégeink