Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein


 

A kedvezményezett neve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe: Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein
A projekt azonosító száma: TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001
A szerződött támogatás összege: 1.726.000.000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

A Nyíregyháza MJV Önkormányzata által megvalósítani kívánt szociális városrehabilitációs projekt átfogó célja Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területein élők életkörülményeinek átfogó javítása a fizikai infrastruktúra megújítása által a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció érdekében.

SPECIFIKUS CÉLOK:
1. Jobb lakhatási körülmények,
2. Erős közösségi kohézió akcióterületi és települési szinten,
3. Egyenlő esélyű hozzáférés a magas minőségű szociális, egészségügyi és egyéb közszolgáltatásokhoz,
4. Javuló közbiztonság

A pályázat célterületét a város KSH által kijelölt szegregátumai alkotják, úgymint a Huszártelep és a Keleti lakótelep. A projekt keretében az alábbi infrastrukturális tevékenységeket kívánjuk megvalósítani:
-    szociális bérlakások felújítása a Huszártelepen és azon kívül,
-    Huszár tér 2., mint közösségi, szociális funkciójú épület felújítása,
-    és térfigyelő rendszer kialakítása.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.

 

 


 

 

Városi cégeink