Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése II. ütem


 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE II. ÜTEM

TOP-6.6.2-16-NY1-2017-00001 

Projekt összköltsége: 574 000 000 Ft

Támogatás összege: 564 009 932 Ft

Támogatási intenzitás (%): 98,2595%

Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: 2017.12.08.

Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: A projekt keretében kettő telephely (különböző alapszolgáltatások) fejlesztése a cél, amelyek közül egy a belvárosban, egy pedig a város kertvárosi övezeteiben található. 

A Nyíregyháza, Őz u. 14-16. szám alatt álló épület a hatvanas években épült és a nyolcvanas évek közepéig bölcsődeként funkcionált. 1987. szeptember 1-től, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ üzemeltetésébe került, ahol 14 évig Fogyatékos személyek nappali intézménye, illetve Idős nappali ellátás működött. 2011-ben az épület állaga és belső elrendezése miatt, az engedélyező hatóság nem engedélyezte az épületben a további szociális szolgáltatások üzemeltetését, csupán nyitva álló helységként üzemelhetett. 2011. novembertől három házi gondozói körzet, valamint a hivatásos gondnoki szolgálat működött az épületben. Az évek során felújítás, átalakítás az épületen nem történt. Egyetlen iroda helyiségben cseréltek nyílászárót. Állandó problémát okozott az épület alatt található pince vizesedése, valamint a külső vakolat omlása. A burkolatok és belső nyílászárók igen elhasznált állapotban vannak. A helyiségek nagy belmagassága, és a szigetelés hiánya miatt a szakemberek véleménye szerint, az épület üzemeltetése nem biztonságos, felújítása nem gazdaságos. 2017 tavaszán az itt üzemeltetett nyitva álló helyiségek is más telephelyre költöztek azzal, hogy az ingatlan lebontását követően az új épületben ismételten szociális szolgáltatások kerülnek elhelyezésre. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló, leromlott épület jelenleg üresen áll.

A Nyíregyháza, Kollégium u. 58. szám alatti épület a több évtizedes fennállása alatt többféle funkciót töltött be. Így működött itt orvosi rendelő, nővédelmi és terhes tanácsadás, védőnői hálózat, gyógyszertár, könyvtár. A hosszú évtizedek alatt, az egyes funkcióváltásoknak megfelelően a belső tereket többször átépítették, de a külső felújítások elmaradtak. Az utcafronton lévő épületrészben korábban a helyi önkormányzati képviselő tartott fogadó órákat, valamint a körzeti megbízott is itt volt elérhető. Ezt követően a 2000-es évek elejétől a Szociális Gondozás Központ nyírszőlősi házigondozói körzete működött itt, megosztva az épület részt a református egyházzal, akik a szociális étkeztetés kiosztó helyként használták. Jelenleg már csak a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ házigondozói körzet működik ebben az épületrészben, amely egy nagyobb kb. 25 m2 –es irodából és egy 6m2 –es konyha, vizes helységből és előtérből áll. Fűtési módja gázkonvektoros, a padló burkolata hajópadló, amely felújításra szorul. Az utcafronton lévő másik épületrészt a Posta helyi kirendeltsége foglalja el, kb.: 39m2 alapterületen. A zárt udvar felőli épületrészben jelenleg 2013. május 1-től a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ idős nappali ellátását biztosít a területen aktív életet élő idős emberek számára. 

A projekt keretében megvalósuló önállóan támogatható tevékenységek:

A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése: 

a) férőhely bővítése történik Őz utcán építendő ingatlan esetén
b) felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket főzőkonyha fejlesztéseket is) – A Nyíregyháza, Kollégium u. 58. szám alatti ingatlanban működő Nyírszőlősi Idősek Klubja és a házi segítségnyújtás nyitva álló helyiségének felújítása;
c) új szolgáltatás létrehozása – a projekt keretében elsősorban a már működő szolgáltatások elhelyezési körülményeinek javítása a cél, de a megjelenő lakossági és társadalmi igények alapján teljesen új szolgáltatásként jelenik meg a Nyíregyháza, Őz utca 16. szám alatt a szenvedélybetegek nappali ellátása, ezenkívül az intézmény szervezeti keretében már működő pszichiátriai betegek nappali ellátása új telephelyen;
d) új építés: A Nyíregyháza, Őz utca 16. alatt levő épület gazdaságosan nem felújítható, ezért új építés indokolt. A korábbi évtizedekben ott működő szolgáltatások kerülnek ismételten ott elhelyezésre (fogyatékos személyek nappali intézménye, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás) kiegészülve a c) pontban említett új szolgáltatásokkal;
e) az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati rendszerek kiépítése;
f) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása. Mindkét fejlesztéssel érintett ingatlan esetén releváns.

B) Eszközbeszerzés: 

a) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az IKT-hez kapcsolódó eszközöket is), mindkét épület esetén történik beszerzés, részletezésre az eszközlistákban kerül sor;
b) külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése is történik
c) járműbeszerzés keretében 1 db mikrobusz beszerzése történik meg.

 

 

Fotódokumentáció:

https://www.nyiregyhaza.hu/galeriak/szocialis-alapszolgaltatasok-infrastrukturajanak-bovitese-20190528

https://www.nyiregyhaza.hu/galeriak/szocialis-alapszolgaltatasok-infrastrukturajanak-bovitese-20190712

https://www.nyiregyhaza.hu/galeriak/szocialis-alapszolgaltatasok-infrastrukturajanak-bovitese-20191015

https://www.nyiregyhaza.hu/galeriak/szocialis-alapszolgaltatasok-infrastrukturajanak-bovitese-202004

https://www.nyiregyhaza.hu/galeriak/szocialis-alapszolgaltatasok-infrastrukturajanak-bovitese-20200416

https://www.nyiregyhaza.hu/galeriak/szocialis-alapszolgaltatasok-infrastrukturajanak-bovitese-20200205

https://www.nyiregyhaza.hu/galeriak/szocialis-alapszolgaltatasok-infrastrukturajanak-bovitese-zarorendezveny

 

 

 

Városi cégeink