Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése


Pályázat címe: Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése

Pályázat azonosítószáma: TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003

A szerződött támogatás összege: bruttó 500.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A pályázat célja: Nyíregyháza központi részén fekvő Színház utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója, amelynek során a sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal helyreállításra kerül.

A megvalósítási helyszín főként lakóházakkal beépített övezet, így a területük jelentős mértékben burkolattal van ellátva. Az utcában sok esetben az utca szűk keresztmetszete és a közművek telítettsége, következtében helyhiány miatt zárt csapadékvíz elvezető kiépítése valósítható meg.

A tervezett műszaki tartalom: A meglévővel azonos nyomvonalon, a meglévő akna kiosztás figyelembevételével, a megvalósításhoz, illetve a folyamatban lévő fejlesztések követésével egy DN1000 dimenziójú csőcsatorna kerül kialakításra a meglévő víznyelők és bekötő vezetékeinek felújításával, cseréjével. A vezetéket szintben keresztező közművek kiváltásra kerülnek. A befogadó üzemeltetőjének előírása szerint egy kombinált torkolati műtárgyat alakítunk ki, ami alkalmas a levezetésre kerülő csapadékvizek előírás szerinti előtisztítására egyrészt homok és hordalék visszatartására, illetve a szükséges kizárást is biztosítani tudja

Városi cégeink