Változott a felvételi rendszer – Hallgatóbarát követelmények a Nyíregyházi Egyetemen
Fotó: Trifonov Éva

Több ponton változott a felvételi követelmény rendszere – hasonlóan más felsőoktatási intézményekhez – a Nyíregyházi Egyetemen is. Már a 2023–24-es tanévre jelentkezés esetében eltörölték a minimum pontokat, a kötelező emelt érettségit, és a nyelvvizsga dokumentumait. Emellett új elemek is kerülnek a többletpontok körébe. 

 

Örömmel nyugtázta a Nyíregyházi Egyetem vezetése, hogy az egyetem autonómiájával élve, hallgatóbarát módon dönthettek a következő tanév felvételi elvárásairól. A Szenátus és az Alapítvány Kuratóriuma több kérdésben talált olyan lehetőséget, mely csábító a végzős középiskolások számára. Tisztázandó persze, hogy külön kell választani a 2023-as, majd a 2024-es felvételi eljárást.

„2023-ban arról dönthettek a felsőoktatási intézmények, hogy mérsékeljék, és az emelt szintű érettségi helyett középszintű érettségivel is be lehessen kerülni felsőoktatási intézményekbe, illetve lehetőséget kaptunk arra, hogy a korábbi, jogszabályban meghatározott minimum pontoktól eltekintsenek a felsőoktatási intézmények. Kiemelve azt is, hogy amely szakterületeken kötelezően meg volt határozva emelt minimum ponthatár, azoktól is eltérhetünk. A Nyíregyházi Egyetem akként döntött 2023-ban, hogy szélesre tárja a kapuit, és hozzánk emelt szintű érettségi nélkül és minimum pontok meghatározása nélkül kívánjuk lefolytatni ezt az eljárást. Plusz pontokat a 2023 évi felvételi eljárásban a 2022-es felvételi eljárás szabályai szerint szerezhetnek a hallgatójelöltek” – tájékoztatott a Nyíregyházi Egyetem oktatási rektorhelyettese, Kósáné dr. Bilanics Ágnes.

2024-ben még nagyobb autonómiát élvezhetnek az egyetemek, hiszen a korábban megfogalmazott könnyítés mellett a 100 plusz ponton az intézmények maguk határozzák meg, milyen területeket preferálnak, és miért kívánnak többletpontot adni.

„Természetesen minden olyan többlettudást, amely validálható, és amiben komoly erőfeszítés, munka van a hallgatójelöltnek, azt preferálni kívánjuk. Az emelt szintű érettségit kiemelt pontszámmal kívánjuk értékelni. A nyelvtudást, szakmai versenyeken történt eredményeket természetes módon továbbra is díjazni kívánjuk. Új elem a rendszerünkben, hogy a Nyíregyházi Egyetem érettségire, illetve egyetemi tanulmányokra felkészítő kurzusokat fog szervezni a következő tanévben, melyeken való részvétel, és amelyek elvégzése akár 100 többletpontot is jelenthet a hallgatók számára” – folytatta a tájékoztatást az oktatási rektorhelyettes.

A régi, emelt szintű érettségi rendszer előtti korból továbbtanulni kívánók – a mai még mindig fiatal generáció – számára nem volt lehetőség más szakmát tanulni, vagy intézményi szinten mélyíteni ismereteit. Az ő számukra jelent előnyt a munkatapasztalat, másoknál – kortól függetlenül – jár plusz pont a sportteljesítményekért, 30–100-ig.

A határon túli magyar fiatalok nemzetiségi nyelv és irodalomból tett érettségije is plusz pontokat ér. Felsorolhatatlan valamennyi lehetőség, de a felvi.hu oldalon, közösségi és egyéb divatos platformon találkozhatnak a tájékoztatással.

Sokakban felmerül a kérdés, felhígul vajon az oktatás, devalválódik a diploma ezekkel a könnyítésekkel? Ezen túl jóval távolabbra mutató kérdéseket is felvet az új felvételi rendszer. Az egyetem vezetése úgy véli, az intézmény a régió számára való szükséges képzőhely. A mennyiségi emelkedés mellett minőségi mutatók is állnak. Az alapítványi fenntartású intézmény garanciát vállalt arra is, hogy minden eszközzel segítik a hallgatók tanulmányait, dolgoznak a lemorzsolódás ellen. A Nyíregyházi Egyetemen nyílt nap lesz november 10-én, ahol az érdeklődők részletes tájékoztatást kapnak minden változásról.

Kapcsolódó galéria

Előzetes felvételi tájékoztató a Nyíregyházi Egyetemen