Változnak a közigazgatási és munkaügyi perek szabályai április 1-től
Fotó: Illusztráció

Jogszabályi változás miatt 2020. március 31-én a közigazgatási és munkaügyi bíróságok, közismert néven KMB-k megszűnnek. A közigazgatási perekben 2020. április 1-től elsőfokon, regionális illetékességgel nyolc törvényszék (Fővárosi Törvényszék, Budapest Környéki Törvényszék, Debreceni Törvényszék, Győri Törvényszék, Miskolci Törvényszék, Pécsi Törvényszék, Szegedi Törvényszék és a Veszprémi Törvényszék) jár el, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a Debreceni Törvényszék illetékességi területéhez tartozik. A közigazgatási bírósági ügyekben másodfokon, illetve felülvizsgálati eljárásban a Kúria jár majd el.

A Nyíregyházi KMB 2019. február 1-ig a közigazgatási ügyek nagy részét már átadta a Debreceni KMB-nek, ilyen ügyek voltak mások mellett: adóügy, vám-jövedéki ügy, kisajátítási ügy, földforgalmi ügy, építésügyi hatóság határozatával kapcsolatos ügy, mezőgazdasági ügy. Ezeknek az ügyeknek az elbírálására  2020. április 1-jét követően - a KMB-k megszűnése miatt- a Debreceni Törvényszék lesz jogosult.

Forrás: Országos Bírósági Hivatal

A fentieken túl 2020. április 1-től a Debreceni Törvényszékhez fognak tartozni többek között:

  • a társadalombiztosítási, szociális vagy gyermekvédelmi ellátással kapcsolatos perek (például a nyugdíj ügyek, a megváltozott munkaképességű személy ellátásával kapcsolatos ügyek, a társadalombiztosítási ügyek, a fogyatékossági ellátással kapcsolatos ügyek),
  • az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott ellátással vagy támogatással kapcsolatos perek,
  • amennyiben a munkavégzés helye Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagjai, a hivatásos és szerződéses állományú katonák, a köztisztviselők, kormánytisztviselők jogviszonyával kapcsolatos perek is.

A munkaügyi perek

2020. április 1-től a Nyíregyházi Törvényszék, mint munkaügyi bíróság fog eljárni első fokon a munkaügyi perekben, pl. a közalkalmazotti, a közfoglalkoztatási, a munka törvénykönyve alapján létesített munkaviszonyból eredő jogvitákban, illetékessége esetén. A Nyíregyházi Törvényszéken indult munkaügyi bírósági ügyekben a jogorvoslat fóruma a Debreceni Ítélőtábla lesz, a felülvizsgálati eljárásban a Kúria jár majd el.

Munkaügyi bírósági ügyekben amennyiben a munkavállaló belföldi lakóhelye, tartózkodási helye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van, a munkáltató felperes a pert a munkavállalóval szemben kizárólag a Nyíregyházi Törvényszék előtt indíthatja meg 2020. április 1-jét követően.  Ha a megyénkben lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező munkavállaló kíván pert indítani a munkáltatóval szemben, azt megteheti a munkáltató székhelye szerint illetékes bíróság helyett a Nyíregyházi Törvényszéken is, de kezdeményezheti a pert annál a törvényszéknél is, amelynek illetékességi területén huzamos ideig munkát végez vagy végzett.

A keresetlevelet 2020. március 31-ig a Nyíregyházi KMB-hez, míg ezt követően az illetékes törvényszékekhez címezve lehet előterjeszteni. A Nyíregyházi KMB-n jelenleg folyamatban lévő közigazgatási ügyek a Debreceni Törvényszéken, míg a munkaügyi perek a Nyíregyházi Törvényszéken fognak folytatódni 2020. április 1-től.  Az ügyfelek az őket érintő változásról tájékoztatást kapnak.

 

Forrás: Nyíregyházi Törvényszék