Változásbejegyzési kötelezettségek
Telephely vagy vezető tisztségviselő változtatása esetén dönteni kell a továbbműködésükről a közkereseti társaságoknak és a betéti társaságoknak. Erről adott ki tájékoztatást a Nyíregyházi Törvényszék. Törvénymódosítások miatt az érintett cégeknek április 14-éig változásbejegyzési kérelmet kell előterjeszteni a cégbírósághoz.

Az új Ptk. bizonyos funkciókat eltérően nevez meg, tehát régebben azt mondták ügyvezető, korábban üzletvezetőnek vagy képviselőnek nevezte a Gt., most az új Ptk. azt mondja, ügyvezető – ezt magyarázta dr. Toma Attila a Nyíregyházi Törvényszéken az új Polgári törvénykönyv gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseivel kapcsolatban. A törvényszék sajtószóvivő-helyettese elmondta, mivel a korábbi gazdasági törvény egyes szakaszai átkerültek a Polgári törvénykönyvbe, ez egyes esetekben változásbejegyzést eredményezhet a közkereseti és a betéti társaságok esetében.

[video]

A törvénymódosítás ugyanis azt tartalmazza, hogy a cégek létesítő okiratait az új szabályozásnak megfelelően módosítani kell, amennyiben a tagok bármilyen okból meg kívánják azt változtatni. Ilyen lehet a székhelyváltoztatás vagy a fióktelep létesítése is. A kkt.-k és a bt.-k 2015. március 15-éig kötelesek dönteni az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban a továbbműködésről, és legkésőbb az idei év április 14-éig kell a változásbejegyzési kérelmüket előterjeszteni a cégbírósághoz. Ezt a jogi képviselő segítségével elektronikus formában tehetik meg.

Dr. Toma Attila azt is elmondta: – Akkor van a kkt.-k és a bt.-k vezetőinek a módosítással kapcsolatban teendője, hogyha egyébként is valamilyen változás következik be, akár vezető tisztségviselőt, akár telephelyet, székhelyet érintően, pusztán abból fakadóan, hogy a jelenleg hatályos Ptk.-ba a gazdasági törvény rendelkezései bekerültek, tehát valamennyi társasági szerződésnél a visszautalt háttérjogszabály változott, ezen az alapon semmiféle teendői nincsenek a vezető tisztségviselőknek.

A Nyíregyházi Törvényszék arra kéri az érintett közkereseti és betéti társaságokat, hogy ha lehetséges, még március 15-e előtt nyújtsák be a változásbejegyzési kérelmüket, ne várjanak az utolsó pillanatig. Hozzáfűzték, azokat a változásjegyzési kérelmeket, amelyek kizárólag az új Ptk.-nak megfelelő létesítő okirat bejegyzésére irányulnak, illeték és közzétételi díj befizetése nélkül lehet benyújtani a cégbíróságra.

Z. Pintye Zsolt