Út- és járdafelújítás – A tervezett ütemben haladnak a munkálatok

Az önkormányzat, követve 2013-ban meghirdetett útépítési programját, folytatja a város közlekedési hálózatának fejlesztését a lakosság kényelmének és biztonságának javítása érdekében. Nyíregyháza több pontján jelenleg is zajlik az út- és járdafelújítás. A héten többek között aszfaltozási, útalapépítési, padkarendezési és szegélyépítési munkálatokat végeznek a kivitelezők.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az elkövetkező hónapokban mintegy 620 millió forintot fordít belterületi utak felújítására, a márciustól júniusig tartó időszakban. A kivitelezők tájékoztatása szerint aszfaltozási munkálatokat végeznek a Tas, a Gondos és az Izabella utcán, padkarendezési munkálatok zajlanak az Oláhréti úton, valamint a Csabagyöngye utcán. A Pitypang, illetve a Kórház utcán az aknafedlapok szintbe emelését végzik, a Fácán utcán a kapubejárók korrekciója zajlik, a Korányi Frigyes utca 56. szám mellett pedig a járda- és parkolószegélyek bontása, törmelék elszállítása, új szegélyek építése történik. A Család utcán ideiglenes forgalomtechnika kiépítése zajlik, aszfaltmarással és aknafedlapok szintbe emelésével. Az útszakaszok építése mellett zajlik a járdák felújítása is, aszfaltozást végeznek a Gólya, Maláta, Izabella, Tavasz utcai, valamint a Szent Imre iskola előtti járdákon. A Berenát utcai kerékpárút és a Fürdő utca közötti szakaszon folytatódik az alépítmény építése, a Szivárvány és a Jegenye utcánál pedig elkezdődnek a bontási munkálatok. A Krúdy Gyula közben, az Ószőlő utcán és az Északi körúton bontási munkálatok, valamint alépítmény építése zajlik, a Ferenc körút 3. és 43. szám közötti szakaszon folytatódik a meglévő járdaburkolat bontási munkálata. A pályázati forrásból megvalósuló felújítási munkálatok a tervezett ütemben haladnak és várhatóan júniusra fejeződnek be. Mind a városvezetés, mind a kivitelezők kérik az ott lakók és arra közlekedők türelmét és megértését.