Uniós programmal segíti az önkormányzat a hátrányos helyzetűeket a méltóbb lakhatásban

Uniós programmal segíti az önkormányzat a hátrányos helyzetűeket a méltóbb lakhatásban

Méltóbb lakhatási körülményeket biztosít az Önkormányzat a Keleti lakótelepen élőknek egy uniós projekt keretében. A családok önkéntes alapon költözhetnek a huszártelepi, felújított, komfortos, szociális bérlakásokba. Az első ütemben 15 családot érint a lehetőség, majd később újabb ötvenet. A komplex, az EU által finanszírozott program egy másikkal kiegészülve a felzárkóztatást több síkon is segíti: oktatással, tanácsadással, a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségeinek javításával, az „otthon, munka, tanulás” hármas egysége alapján.

 

Sok évtizedes probléma a Keleti lakótelepi szegregátumban élők lakhatása, nap, mint nap láthatóak a méltatlan körülmények. Az önkormányzat régóta foglalkozik a problémával, aminek megoldása felé nagy segítség az a 2017-ben megpályázott európai uniós program, mellyel első körben 15 család költözhet át a Huszártelepre felújított, komfortos, szociális bérlakásokba. Olyanok, akik nem rendelkeznek tartozással, az életvitelük is megfelelő és ezt maguktól szeretnék is.

Komfortosba, önkéntes alapon

Most lehetőség nyílik a nehéz lakhatási körülmények között élőket olyan lakáskörülményekhez juttatnunk, ami sokkal komfortosabb, modernebb, hiszen fürdőszobás, felújított lakásokba tudnak átköltözni a jelenlegi, komfort nélküli lakásukból. Nagyon fontos, hogy az átköltözés csak akkor valósul meg, ha a bérlők vállalják, hogy aláírják a bérleti szerződést.

– tájékoztatott a keddi, városházi sajtótájékoztatón dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. jogi és üzemeltetési igazgatója.

A leromlottakat lebontják

A költözésekre – melyhez az Önkormányzat támogatást nyújt, a szakemberek pedig a beilleszkedést segítik – a műszaki átadást követően, 2020. január 17-től kerülhet sor. A Keleti lakótelepen így megüresedett, jelentősen leromlott műszaki állapotú lakásokat átmenetileg lezárják, s ha egy adott épületből valamennyi ott élő család komfortosabb lakásba költözött, az elbontásra kerül. De ez csak az egyik része annak az átfogó, segítő koncepciónak, mely az ott élők integrációját célozza.

A sikeres integráció alapfeltétele

Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere így fogalmazott:

Történelmi lehetőség küszöbén áll Nyíregyháza, hiszen tudjuk azt, hogy a szegregátumokban nagyon nehezek az életkörülmények, nagyon rosszak a lakhatási körülmények. Azt gondolom, hogy a társadalmi integráció egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb feltétele a méltó lakhatás megteremtése. Ha ehhez hozzákapcsolódik a képzés, az oktatás, a munkahely, akkor beszélhetünk felzárkózásról, sikeres integrációról.

Több eleme van a programnak

A „Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein” című programban a bérlakások felújítása mellett közösségi, szociális funkciójú épületek felújítása, térfigyelő kamerarendszer kialakítása, és egyéb tevékenységek, például közüzemi, közvilágítás, közlekedési infrastruktúra, zöldterületek fejlesztése, egyes lakások bontása, a Gyermekjóléti Központ részére épület felújítása és eszközbeszerzés is megvalósul 2020-ban.

Közösen a kiútért – egy másik projekt

Ezzel párhuzamosan, tavaly óta zajlik egy szintén EU-s támogatású projekt, a Közösen a kiútért, mely ugyancsak az integrációt segíti, például egészségügyi-, munkaerő-piaci tanácsadással, bűnmegelőzési- és sportprogramokkal, felzárkóztató oktatással.

Az érintettek és szakértők bevonásával

Nem egy asztal mögül állítottuk össze ezeket a programelemeket, illetve döntöttük el, hogy milyen képzéseket, milyen munkaerőpiaci tanácsadást vagy sportprogramokat hajtsunk végre, hanem komoly kutatások előzték meg. Itt az egészségügyi kar szakembereit vontuk be, és magukat az ott élőket, tehát mind a Keleti-, mind a Huszártelepen élőket kérdeztük meg, hogy mi az, amibe szívesen bekapcsolódnának.

– mondta dr. Krizsai Anita, a Szociális és Köznevelési Osztály osztályvezetője.

Sokan segítenek benne

A programelemeket többtucatnyi szakember, civil és egyházi szervezet is segíti, egy erre a célra alakult támogató csoport is van a háttérben. A megvalósításban komoly szerepet kapott a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ, akik régóta kapcsolatban állnak mindkét területen élőkkel. Az intézmény vezetője, Lengyelné Pogácsás Mária kiemelte:

Mi a pályázati programban azt vállaltuk, hogy 240 egyéni fejlesztési tervet készítünk, vagyis ez azt jelenti, hogy minimum 240 családdal ülünk le és dolgozunk ki egy olyan cselekvési tervet, aminek a várható végeredménye, hogy az ő élethelyzetükben pozitív változás, elmozdulás következzen be.

Az életlehetőségek javítása és az integráció a cél

A családsegítő munkatársai a Nagyvárad és a Dália utcán egyaránt információs központokat is működtetnek. Az Önkormányzat célja mindkét projekttel egyértelmű: a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészekben a társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex kezelése, a területen élők társadalmi integrációja, a hátrányos helyzetűek életlehetőségeinek javítása, az „otthon, munka, tanulás” hármas egységét szem előtt tartva a foglalkoztatás elősegítése, a képzéseket, a közösségfejlesztést és a közbiztonság javítását célzó intézkedések és programok által. A következő 50 szociális bérlakás felújítása év végére készülhet el.

Kapcsolódó galéria

Szociális városrehabilitáció - sajtótájékoztató