Újdonságokkal is várják a leendő hallgatókat a Nyíregyházi Egyetemen

Újdonságokkal is várják a leendő hallgatókat a Nyíregyházi Egyetemen

Mindenekelőtt az általános tudnivalók: az E-felvételi rendszert a jelentkezők a www.felvi.hu-ról érhetik el, de ehhez regisztrálniuk kell a honlapon. A pontszámítás az alapképzésen, osztatlan képzésen és felsőoktatási szakképzésen 500 pontos rendszerben történik, vagyis a tanulmányi és érettségi pontok (maximum 400 pont) mellé különböző jogcímeken maximum 100 többletpont kapható. A mesterképzéseken a jelentkezők maximum 100 pontot szerezhetnek, a pontszámítás szabályait a felsőoktatási intézmény határozza meg és teszi közzé a www.felvi.hu-n, valamint a Nyíregyházi Egyetem honlapján, a www.nye.hu oldalon.

Osztatlan tanárképzés nappalin

– A jogszabályi minimum ponthatár idén változatlan: az alap- és osztatlan mesterképzések esetében 280, felsőoktatási szakképzéseknél 240, mesterképzések esetében pedig 50 pont, tehát ezen ponthatárok alatt teljesítő jelentkezők nem vehetők fel a felsőoktatásba. A Nyíregyházi Egyetem a 2019. évi általános felvételi eljárásban a felsőoktatási szakképzéseket és az alapképzési szakokat – néhány szak kivételével – nappali és levelező munkarendben egyaránt, míg a 10 féléves osztatlan tanárképzési szakpárokat csak nappali munkarendben hirdeti meg – hangsúlyozta az intézményi specialitásokat Halkóné dr. Rudolf Éva.

Szociálpedagógia mesterszak

A színes képzési palettából pedig érdemes kiemelni néhány olyat, amelynél változások történtek. Szo¬ciál¬pedagógia mesterképzési szakra először a tavalyi pótfelvételi eljárás során lehetett jelentkezni. Akkor azonban még csak levelező képzésre, idén már nappalira is beadhatják jelentkezésüket a szak bemeneti feltételeként elfogadható oklevéllel és végzettséggel, illetve az adott mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek elismertetésével rendelkezők.

Közösségszervezők, repülőmérnökök

Ebben az évben a közösségszervezés alapképzési szakot az ifjúsági közösségszervezés szakirány mellett a humánfejlesztés szakiránnyal hirdetik meg. A korábban hivatásos repülőgép-vezetői alapképzési szakuk neve megváltozott. Az idei tájékoztatóban már repülőmérnöki alapképzési szakként szerepel.

Edző alapképzés

– A Nyíregyházi Egyetem a 2019. évi általános felvételi eljárás keretein belül először hirdeti meg az edző alapképzési szakot úszás és labdarúgás specializációval. Az edző alapképzési szakon intézményünk gyakorlati vizsgát szervez, ahol legfeljebb 200 pont szerezhető. A felvételi összpontszámot ezen a szakon kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény megduplázásával számítják ki, többletpontok hozzáadása nélkül, az újdonságokról a Nyíregyházi Egyetem honlapján olvashatunk is – tette hozzá a központvezető.
Sokakat érdekelhet, hogy a képzések többségére hirdetnek állami ösztöndíjas felvételt, de vannak kivételek is, erre vonatkozóan ismételten a Felvételi Tájékoztató ad pontos útmutatást.

Állami ösztöndíjak

Ha a jelentkező jogosult állami ösztöndíjas képzésre, és az intézmény hirdet ilyen képzést, és a felvételiző megjelölte ezt a lehetőséget, akkor az intézményi kapacitás mértékéig felvehető ösztöndíjas képzésre, kivétel néhány szak, ahol emellett még el kell érni egy központilag megállapított ponthatárt.

Nő a hallgatói normatíva

– Örömmel mondhatjuk el, hogy 2019-ben 128 ezer 520 forintra, 2020-tól pedig 166 ezer 600 forintra nő a hallgatói normatíva. Ez 40 százalékos emelkedést jelent a korábbiakhoz képest. Az emelés pozitív hatással lesz a hallgatók lakhatási, tankönyv- és jegyzettámogatására, a sport- és kulturális juttatásokra, illetve a szociális támogatásokra és ösztöndíjakra is. Újdonság, hogy azon diákok számára, akik az Arany János Tehetséggondozó Program keretében tanultak és a Nyíregyházi Egyetemen folytatják tanulmányaikat, az alábbi támogatásokat biztosítjuk: 15 százalékos kedvezmény az önköltség összegéből, illetve 15 százalékos kedvezmény a kollégiumi térítési díjból. Reméljük, ezek a tények is segítik a diákokat és szeptemberben minél többjüket a Nyíregyházi Egyetemen üdvözölhetjük – utalt a financiális előnyökre is Halkóné dr. Rudolf Éva.

(Szerző: Tarczy Gyula)