Újabb térfigyelő kamerák elhelyezéséről is döntött a közgyűlés a novemberi ülésén
Fotó: Szarka Lajos

A választásokat követő alakuló ülés utáni első közgyűlést tartották csütörtökön a városházán. A képviselők döntöttek újabb térfigyelő kamerák elhelyezéséről, a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásáról, valamint arról is, hogy a komplexen felújított Bujtosi Városliget sétánya a néhai díszpolgár, Margócsy József nevét veszi fel. Emellett tájékoztatót hallgattak meg a tankerületi központ és a szakképzési centrum tevékenységéről, és az is kiderült: megújulhat az Arany iskola tanuszodája.

Az első napirendi pont a szokott módon a két közgyűlés között történt eseményekről szóló tájékoztató volt, melynek alapját a Nyíregyházi Televízió által készített kisfilm adta, amit dr. Kovács Ferenc polgármester friss, kedvező információkkal egészített ki.

Két pályázatot is nyert a múzeum

– Örömmel tájékoztatom a közgyűlést, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság tájékoztatása szerint két pályázatot nyertünk. Az egyik a 2019. évi Kubinyi Ágoston Program keretében a múzeumunk 21.943.000 Ft-ot nyert az „Egy gyűjtő világa” – a Péchy-Kovács gyűjtemény új állandó kiállításon történő bemutatására. A másik pályázat is a múzeumhoz kapcsolódik: a Járásszékhely múzeumok támogatása keretében 3.940.000 Ft érkezik, amiből a Jósa András Múzeum levegő elszívó és párásító berendezést létesítését tudja megvalósítani, valamint polcrendszer vásárlását – részletezte a polgármester.

Szövetségben Nyíregyházáért ellenzéki frakció

Még e napirendi pont kapcsán Jeszenszki András kért szót, aki, miután megköszönte az ellenzéki képviselők nevében a választók bizalmát, bejelentette, hogy a nyolc szervezetből álló tömörülés közös frakciót alkot. – Szeretném bejelenteni, hogy a nyolc szervezet közös döntése alapján egységes frakciót alakítunk itt, a közgyűlésben, amelyben Szövetségben Nyíregyházáért néven közösen, együtt kívánunk politizálni ebben, a 2019-2024-es ciklusban. És annak a szavazataránynak megfelelően, azzal a felelősséggel is, amellyel a választók minket kitüntettek. Mind a közgyűlésben, mind a közéletben, mind pedig a mindennapokban képviselőink felelősséget vállalva kívánják Nyíregyháza érdekében a tevékenységüket folytatni, még egyszer, ahogy mondtam, közösen, egy frakcióban.

FIDESZ-KDNP: Nyíregyháza a legfontosabb

A harmadik ciklus óta, továbbra is városvezető FIDESZ-KDNP frakció nevében dr. Adorján Gusztáv frakcióvezető is megköszönte a választók bizalmát, s azt ígérte, azon az úton mennek majd tovább, mint az előző kilenc évben. A frakcióvezető szerint nem valók fölösleges politikai csatározások a közgyűlésbe. – Az a felhatalmazás, amit kaptunk, s amivel városvezető frakció maradhattunk, nekünk nagyon komoly támogatást, biztatást jelent a jövőre nézve. Arra kérem a frakciótársaimat, illetve az ellenzéki frakció tagjait, hogy mindig Nyíregyháza lebegjen a szemünk előtt. Mindig is az elmúlt időszakban – ezt polgármester úr számtalanszor elmondta a közgyűléseken –, s erre szeretnék emlékeztetni minden városlakót, mi itt Nyíregyházáért dolgozunk. Nyíregyháza a mi közvetlen otthonunk, amit nagyon szeretünk, s mint egészséges lokálpatriotizmussal megáldott emberek, mindent meg fogunk tenni ennek érdekedében. Azt szeretném kérni, hogy előre nézzünk, és a felszólalásainkban is mindig Nyíregyházát tartsuk legfontosabbnak – fogalmazott dr. Adorján Gusztáv.

Vannak-e mérőszámok?

Elsőként a Nyíregyházi Tankerületi Központ, valamint a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tevékenységéről és tanévindításáról kaptak tájékoztatást a képviselők. A kialakult vitában az ellenzéki Babosi György (Szövetségben Nyíregyházáért) az oktatás minőségét értékelő mérési rendszerről érdeklődött. – Felmerül bennem a kérdés, hogy önöknek van-e valamilyen rendszere, hogy vannak-e olyan mérőszámaik arra, ami visszacsatolás az ott dolgozóktól és a diákoktól? Ha vannak, akkor erről mit lehet tudni, ha nincsenek, akkor miért nincsenek, és tervezik-e azt, hogy valamilyen visszacsatolás formájában az ott dolgozók és tanulók véleményét is becsatornázzák ezekbe a tájékoztatókba?

Van működő visszacsatolási rendszer

A városvezető FIDESZ-KDNP frakció nevében, mint gyakorló iskolaigazgató, Bajnay Kornél jelezte: vannak folyamatos visszacsatolások, minden intézményben működik ilyen rendszer, majd cselekvési terveket készítenek ezek alapján. – Minden intézmény, méri a saját elégedettséget, saját munkájával szemben és minden mással. Megkérdezzük a gyermekeket, név nélkül, megkérdezzük a kedves szülőket, név nélkül, megkérdezzük a pedagógusokat, név nélkül, és ők elmondhatják a problémáikat, panaszaikat.

Komoly nehézségek

A szintén ellenzéki dr. Ujhelyi János (Szövetégben Nyíregyházáért) pedig jelezte, a leírt anyagban kapotthoz képest szerinte komoly nehézségek vannak, például az óvodaérés, óvodába menés, tankötelezettség szabályozása kapcsán. – Azt gondolnám, egyetértve Babosi képviselőtársammal is, hogy a valóságot is meg kellene fogalmazni, mert komoly nehézségek vannak, mind a három szinten.

Tartalmas volt az oktatási beszámoló

A képviselők közül többen meg is megköszönték a Nyíregyházi Tankerületi Központ részletes tájékoztatóját, egyben megjegyezték, ritka az a város, amelyik így figyel az oktatására, hogy közgyűlésen tartja a témát, noha az önkormányzat nem fenntartója, hanem tulajdonosa az iskoláknak. – A képviselő úr felvetései túlmutatnak az önkormányzat jogalkotási hatáskörén, olyan jogi hiányosságokat vetett fel képviselő úr, végrehajtási rendeletre vonatkozóan, ami nem ezen testületnek a hatáskörébe tartozik. Úgyhogy erre vonatkozóan a jelenlegi városvezetés, illetve képviselők semmilyen körülmények között nem tudnak választ adni. De ahogy mondtam, ez a beszámoló tartalmában, felépítésében, tárgyában teljes mértékben egyhangú támogatást kapott az illetékes szakbizottságánál – fogalmazott Halkóné dr. Rudolf Éva (FIDESZ-KDNP).

Tervszerűen biztosítottak a feladatellátás feltételei

A Nyíregyházi Tankerületi Központ részletes tájékoztatójából kiderült, hogy Nyíregyházán 15 nevelési-oktatási intézmény 29 feladatellátási helye tartozik a tankerülethez, az alap- és középfokú intézményekben a városban 10.579 diák tanul. A 2018/2019-es tanévben intézményhálózatukban tervszerűen biztosítottak voltak a feladatellátás feltételei. A 2019/2020-as tanévet összesen 270 általános iskolai osztály kezdte meg Nyíregyházán a 6 tankerületi intézményben, 16 feladatellátási helyen. A középiskolákban 103 osztályban 3310 tanuló kezdte meg a tanévet. Az intézményeik felújítása, karbantartása saját költségvetési és pályázati forrásból valósult meg.

350 millió forint korszerűsítésre

– Több, mint 350 millió forintot tudott a tankerületi központ ebben az évben a költségvetéséből Nyíregyháza intézményhálózatának korszerűsítésére – a tanulók számára egészségesebb, biztonságosabb, jobb körülményeket teremtve – fordítani, és ez látszik is az intézményeinken. Ugyanakkor kell hozzá az iskolahasználóknak a megértése, türelme, hogyha esetleg tanév közben, iskolaidőben történik egy-egy ilyen felújítás, de a közös eredménynek együtt tudunk örülni – fogalmazott Gaszperné Román Margit, tankerületi igazgató a közgyűlésen. A beruházás-sorozat a középiskolák közül a Krúdyt, a Kölcseyt, a Művészetit érintette, de jutott az Arany, a Kazinczy, a Móricz és a Ridens részleges felújítása mellett a Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságának méltó elhelyezésére is.

Fontos a szakképzés

Rendhagyóan indult a tanév a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban, hiszen az Országos Szakképzési tanévnyitót az intézmény székhelyén tartották, s március óta itt is duális vezetés működik a szakmai részt irányító főigazgatóval, és a gazdasági-működtetési részért felelős kancellárral – derült ki a másik tájékoztatóból. A centrum több rendezvénnyel népszerűsítette a szakképzést, melynek területén új intézményi formák jelennek meg jövő szeptembertől. Idén szeptemberben pedig új Országos Képzési Jegyzék jelent meg, 2020 őszétől 174 alap-szakképesítés oktatható, a jövő tanévi beiskolázás már az új ágazatokra, szakmákra történik. Tíz intézményükben – melyből nyolc Nyíregyházán működik – több, mint 7000-en tanulnak, másfél ezren felnőttoktatásban vesznek részt.

Az önkormányzat is segít

Az intézmény főigazgatója, Gurbánné Papp Mária megköszönte az Önkormányzatnak az intézményeik felújítása, legutóbb például a Sipkay kapcsán nyújtott segítséget is, és jelezte, tudják, mekkora a felelősségük a szakképzéssel a város és térsége gazdaságfejlesztésében. – Szeretném megköszönni azt a segítséget, amelyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtott ahhoz, hogy olyan közvetlen kapcsolat alakuljon ki a térségben a kis- és középvállalkozásokkal és nagyvállalatokkal, ami most van, egyben szeretném kérni mindannyiójuk személyes segítségét és támogatását abban, hogy a duális képzés, a külső gyakorlaton a tanulók létszámának a növelése minél hamarabb megtörténjen.

Hét és fél millió civileknek karácsonyi rendezvényekre

A közgyűlés idén hét és fél millió forintos keretet biztosított a generációk együttműködését segítő karácsonyi rendezvények lebonyolítására, melyre november 10-ig pályázhattak helyi önszerveződő közösségek. Ez alapján összesen 106 programot támogattak a képviselők a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság javaslata alapján. A szervezők között egyaránt van szociális, egészségügyi és köznevelési tevékenységet végző nyugdíjas egyesület és gyermekeket, betegeket támogató alapítvány, valamint kulturális egyesület, és elsősorban rászorulók számára nyújtott ajándékozás, ünnepség, műsorok, ételosztás valósulnak meg belőle.

Másik helyszínen

Felülvizsgálta a testület az önkormányzat és a hét, helyi települési önkormányzat között kötött együttműködési megállapodást is a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében. A szabályok nem változnak, csupán a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a korábbi, Tüzér utcai helyett a Tokaji utcán biztosít irodahelyiséget.

Újabb térfigyelő kamerák, ezúttal Nyírszőlősön

Újabb hat, fix térfigyelő kamera elhelyezését javasolja az Önkormányzat, ezúttal a nyírszőlősi városrészben, így megfigyelhetővé válik a Szőlőskert utca, a Kollégium utca, valamint az itt található sportpálya, mely fontos élettere a helyieknek. A kamerák telepítését a városrészben előforduló, elsősorban fiatalok által elkövetett garázda cselekmények, a Kollégium utcai sport- és szabadidő pályán a közelmúltban történt beruházások és a várható fejlesztések (játszótér, filagória, streetball pálya, mosdó és futópálya) vagyonvédelme indokolják.

Margócsy sétány

A felmerült igények, lakossági kérések és a városban zajló házszámrendezési eljárás miatt néhány közterület elnevezéséről, illetve megerősítéséről is döntöttek, előzetesen egyeztetve a városvédőkkel és egy nyelvésszel is. Eszerint a teljes rekonstrukción átesett Bujtosi Városliget területén a nagykörút északkeleti oldalán elhelyezkedő két nagy tavat elválasztó, illetve a tavak közötti szigetet átszelő sétány Margócsy Józsefről kapta a nevét. A levéltár kezdeményezésére történő névadás méltó tisztelgés a város néhai díszpolgára, lelkes lokálpatriótája előtt, születésének századik évfordulóján. Új elnevezések még a város különböző pontjain, külterületein a Ribiszke, Trombita, Rétköz, Bodnár Bálint és Főkötő utca.

Ugyanaz a számlavezető

Egy beszerzési eljárás eredményeként az Önkormányzat fizetési-számlavezetője továbbra is az OTP Bank Nyrt lett, az ehhez kapcsolódó folyószámla-hitelt is ezzel a pénzintézettel köti meg az Önkormányzat.

25 milliót kapnak a helyi közösségek jövőre

Módosította az Önkormányzat a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletet is. A javaslat alapján 2020-ra 25 millió forintot állapítottak meg, melyet saját forrásból finanszíroz az Önkormányzat.

Megújul az Arany tanuszodája

Tulajdonosi hozzájárulást adott az önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumának az Arany iskola tanuszodája fejlesztéséhez nyújtott sportlétesítmény-fejlesztési támogatás második üteméhez. Erre azért volt szükség, mert a támogatás kedvezményezettje és egyben a fejlesztés lebonyolítója, az EMMI által megbízott BMSK, azaz Beruházási, Műszaki és Közbeszerzési Zrt. tervei alapján kiegészítő forrás bevonása vált szükségessé, melyet az EMMI 60 millió forint értékben biztosít.

Kapcsolódó galéria

Városi Közgyűlés 20191121