Tovább folytatódik a barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyházán
Fotó: Trifonov Éva

Dr. Kovács Ferenc polgármester március 17-én egy helyszíni szemlén jelentette be, a Tiszavasvári út déli részén elhelyezkedő volt Vay Ádám laktanya megújulását követően, egy 575,5 millió forintos pályázati többletforrásnak köszönhetően idén elkezdődhet az északi oldal, az egykori Báthory laktanya területének rehabilitációja is.

A Technológiai Transzferközpont szomszédságában pedig új autóbusz-telephelyet alakítanak ki, tehermentesítve ezzel a belvárost. Nyíregyháza polgármestere azt is elmondta, a Kertvárosban még ebben az évben megkezdődhet a Tagló utca aszfaltozása, és a Szélsőbokori út teljeskörű felújítása.

Dr. Kovács Ferenc kiemelte: „Ha visszaemlékszünk arra, hogy az elmúlt évtizedekben milyen állapotok voltak az egykori két laktanya területén, ahhoz képest ezzel a kétütemű barnamezős beruházással nagyot léptünk előre. A CNG töltőállomások mellé pedig egy autóbusz-telephely kiviteli tervei is elkészültek, erre is 100%-os támogatást nyertünk, még annak a programnak a keretében, amelyben megvásároltuk a 41 db gázüzemű autóbuszt. Hamarosan egy modern, minden szempontból 21. századi telephelyet létesítünk itt, ami azt is jelenti, hogy a jövőbeni elektromos autóbuszok töltőállomásának földalatti infrastruktúráját is megépítjük. A barnemezős beruházás 2. üteme és az autóbusz-telephely építése együtt, egy több mint hárommilliárd Ft-os fejlesztés lesz itt a Kertvárosban. Jelentős úthálózat-fejlesztés is megvalósult ebben a városrészben az elmúlt években, amely folytatódik a Tagló utca aszfaltozásával és a Szélsőbokori út teljes felújításával. Mindkettőt szeretnénk még ebben az évben megépíteni.”

Visszatekintés

A „Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében” című pályázatnak köszönhetően valósult meg 2019-ben a Tiszavasvári út déli részén elhelyezkedő volt Vay Ádám laktanya rehabilitációja. A pályázat keretében a volt parancsnoki épületből Technológiai Transzferközpont épült, a területen modern military játszópark, valamint KRESZ park létesült, a közelben akadálymentesített mosdó helyiséggel. A fejlesztés során közel egy kilométernyi út, kisebb kiterjedésben kerékpárút és járda, valamint parkolók is épültek. A zöldfelületi fejlesztés során az utcabútorok, játékok, bográcsozó helyek, piknikezésre alkalmas terek, sétányok is kialakításra kerültek.

Második ütem

A Tiszavasvári út északi oldalán a beruházással érintett terület több mint 140 000 m2 . A fejlesztés során 8 db régi épület, burkolat és kerítések elbontása valósul meg. Ezt követően útés P+R parkolók épülnek, térfigyelő kamerarendszert létesítenek, utcabútorokat, játékokat, sporteszközöket helyeznek ki, futó- és sportpályákat építenek. A növénytelepítés során többszáz fát és többezer cserjét ültetnek el, jelentős területet füvesítenek. Természetesen a projekt részeként kiépül a csapadékvíz elvezetés, a villamosenergia ellátás és a közvilágítás, a szennyvíz és ivóvízhálózat, de automata öntözőrendszert is telepítenek. Jelenleg a tervfelülvizsgálat zajlik, ezután kezdődhet a közbeszerzési eljárás. A kivitelezés 2021-ben kezdődik és 2022-ben fejeződik be.

Új autóbusz-telephely épül

Előzmények:

2018-ban Nyíregyháza közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében megtörtént 41 db új CNG, gázüzemű autóbusz beszerzése. A Kormány támogatásának köszönhetően a projekt eredeti 5 milliárd Ft-os támogatási összege 7 milliárd Ft-ra emelkedett, 100 %-os mértékben támogatva ezzel egy új autóbusz-telephely kialakítását és annak járulékos költségeit, köztük a CNG kút kialakítását is. Így a projekt műszaki tartalma telephelyépítéssel, CNG kút létesítéssel, forgalomirányító és utastájékoztató rendszerrel bővült. A CNG kút 2018. januárjában elkészült, a CNG buszflotta az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. üzemelteltetésében 2018. februárjától járja Nyíregyháza útjait.

A beruházás megvalósuló elemei:

A telephely XXI. századi követelményeknek megfelelő, a kor igényeit maradéktalanul kielégítő és a távlati fejlesztéseket is ütemezetten kiszolgálni képes létesítmény lesz. A CNG kút közvetlen közelében kerül kialakításra, - a volt Vay Ádám laktanya területén -, a 2019-ben megvalósult Technológiai Transzferközpont szomszédságában. Az ingatlan elhelyezkedése minden szempontból ideális, a jó közlekedési kapcsolat, a megfelelő közmű-ellátottság, és a szeparált elhelyezkedés biztosítja a telephely majdani optimális és gazdaságos működését, mind szakmai, mind gazdasági alapon.

A beruházás során az alábbi fő projektelemek valósulnak meg: iroda-, és portaépület, javítócsarnok (I. ütem), manipulációs térburkolatok és autóbusz parkoló terület, hulladék tároló és hidegraktár, személygépkocsi parkoló és kerékpár tároló, üzemanyag töltő, kapcsolódó kiszolgáló műtárgyak.

Az új autóbusz telephely létesítése kapcsán 2021. márciusában elindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. A kivitelezés várhatóan 2022-ben fejeződik be.

Tagló utca fejlesztése

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2020. novemberében „5 milliárd forintos útfejlesztés” címen, kormányzati támogatásban részesült. A projekt részét képezi – több más utca mellett – a kertvárosi Tagló utca építése is, amelyhez már rendelkezésre állnak az engedélyes és kiviteli tervek. Jelenleg a tervek felülvizsgálata zajlik, ezt követően indulhat el a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. A kivitelezés még ebben az évben megkezdődik.

Szélsőbokori út fejlesztése

Az önkormányzat 2021-ben támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-6.1.5-16 kódszámú, „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra. A projekt célja a Szélsőbokori út felújítása, a Tiszavasvári úton megvalósult körforgalmú csomóponttól a meglévő 6 méter szélességű burkolat kiszélesítésével, a hiányzó járdaszakaszok kiépítésével, a meglévő járdaszakaszok akadálymentesítésével, és a csapadékvíz-elvezetés kiépítésével. A közbeszerzési eljárás előkészítése megkezdődött, melyet követően még idén megkezdődik a beruházás.