Szervezetfejlesztés az önkormányzatnál

A projekt keretében a lakosság körében átfogó felmérés és elemzés került elkészítésre a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségekről és a felmerülő igényekről. A közszolgáltatások színvonalának növelése érdekében az önkormányzat felülvizsgálta a szolgáltatási rendszert, a szolgáltatásnyújtókkal kialakított kapcsolatokat, valamint a szolgáltatások minőségének ellenőrzését.
A pályázat megvalósítása során az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett munkakörök, szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálatára és rendszerezésére került sor. A projekt eredményeként étkeztetéssel kapcsolatos feladat-ellátási és finanszírozási modell került kidolgozásra, amely a helyzetelemző workhsopok és a vezetői konzultációk tartalmi eredményei alapján került kidolgozásra.
A projekt keretében megvalósult az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatos támogatói infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a hatékonyabb működésre irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása. Szintén felülvizsgálatra és bemutatásra került „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” című korábbi nyertes pályázatban vállalt intézkedések megvalósítása is.
A projekt kiterjedt a fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelésére, a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozására, valamint a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározására.