Sportkoncepcióról, első lakáshoz jutók támogatásáról és okoszebráról is döntöttek
A napirendek tárgyalása előtt elismerések átadására került sor

Megtartotta áprilisi ülését Nyíregyháza közgyűlése. A képviselő-testület többek között elfogadta a város 2024-ig tervezett sportkoncepcióját, a stratégiai zajtérképre alapuló intézkedési tervet, az intelligens gyalogosvédelmi rendszer megvalósítását, valamint rendeletet alkotott az első lakáshoz jutók helyi támogatásának szabályairól.

A napirendek tárgyalása előtt elismerések átadására került sor. A Nyíregyháza Város Közbiztonságáért Sztárek Ferenc - díjat Toldi András, a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka vehette át.

A Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács Bütyök József - díjat pedig Sziklai Lászlónak, a Nyíregyházi Vasutas Sport Club alelnökének ítélték oda. A képviselők szavazással döntöttek arról, hogy ne kerüljön napirendre Lengyel Máté jobbikos önkormányzati képviselő előterjesztése, amely egy Nyíregyházi Önkormányzati Rendészeti Szerv, és Rendészeti Bizottság létrehozására, valamint a város rendészeti feladatainak ellátásával összefüggő feladatok meghatározására vonatkozott. Dr. Kovács Ferenc polgármester a témára és a hozzászólásokra reagált is. Mint elmondta, a közbiztonság területén hat évvel ezelőtt megkötöttek egy hattagú konzorciális megállapodást, melynek tagja a rendőrség, a katasztrófavédelem, a közterület-felügyelet, a polgárőrség, és mindenki, aki ezen a terülten dolgozik. Az együttműködés kiváló, tehát ahol nincs probléma, ott ne csináljunk. Feladatok vannak, a tendencia nagyon jó, az együttműködés pedig folyamatos. 

Tájékoztató a kórházi eredményekről

A közgyűlés tájékoztatót hallgatott meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház működéséről, szakmai munkájáról, az aktuális fejlesztésekről, az elért eredményekről. Dr. Adorján Gusztáv főigazgató elmondta, pozitív értelemben zártak mozgalmas évet 2018-ban. A 38,5 milliárd forintos bevételük 88 százaléka a gyógyító munkából származott. Az év vége felé a kormány konszolidálta a kórházakat, a megyébe 1,5 milliárd forintot utaltak. Ezzel az intézmény pénzügyi helyzete stabilizálódott. A parkolóház átadásával lezárult a Tömbkórház projekt, a várossal együttműködve pedig óvodát is építettek. Emellett több száz millió forintot fordíthattak gép-műszer fejlesztésekre. A megye 6 településén egészségfejlesztési irodát nyitottak, és jó hír, hogy a kormány segítségével új, 118 férőhelyes nővérszálló épülhet Nyíregyházán.

Új sportkoncepció készült

Ezt követően a közgyűlés elfogadta a város 2019 és 2024 közötti időszakra tervezett sportkoncepcióját. A legutóbbi, 2015-ben készített koncepcióhoz képest komoly változások történtek az infrastruktúra területén. A város vezetésének és a magyar kormánynak köszönhetően 2016-ban teljesen megújult a Continental Aréna. 2018-ban megépült a Városi Jégpálya és folyamatban van a Bujtosi Uszoda kivitelezése, valamint a Tiszavasvári úton egy modern Atlétikai Centrum kialakítása és a Városi Stadion fejlesztése. Kormányhatározat született egy nemzetközi szintű multifunkcionális autó-motor sport aréna megépítéséről és a Bozsik József Labdarúgó Akadémia örösköföldi edzőközpontjának bővítéséről.

Az új koncepció feladatai között szerepel a sportoláshoz való jog feltételeinek biztosítása érdekében a saját tulajdonú létesítmények fenntartása és lehetőségei szerinti fejlesztése. Rekreáció, szabadidő hasznos eltöltése érdekében szervezett és rendszeres mozgás biztosítása, a feltételek folyamatos javítása. Összehangoló, koordináló feladat elsősorban az utánpótlás-nevelés, diák-és szabadidősport, valamint a fogyatékosok sportja terén, a közgyűlése által az éves költségvetési rendeletben elfogadott városi sportcélú nagyrendezvények, sportprogramok megvalósítása. Emellett fontosnak tartják az aktív részvételt az országos és nemzetközi sportkapcsolatokban, különös tekintettel a testvér- és partnervárosokra. Ezzel összefüggésben rendeletet alkottak Nyíregyháza sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről.

Sportinfrastruktúra-fejlesztő pályázatok

A közgyűlés támogatta a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2019-2020-as TAO-program keretében benyújtandó létesítmény-fejlesztési pályázatokhoz szükséges önerő biztosítását és a tulajdonosi hozzájárulások kiadását. A Sportcentrum  pályázni szeretne a Magyar Röplabda Szövetség felé a Városi Stadionban található Csarnok teljes körű felújításának tervezési előkészületeire, a Bem József Általános Iskola tornatermének fejlesztésére, a Tiszavasvári úti csarnokban röplabda pályák hüvelyezésére, a Magyar Labdarúgó Szövetség felé a Vasvári Pál Gimnázium udvarán műfüves pálya kialakítására. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége felé a Vasvári Pál Gimnázium tornatermének felújítására, az udvarán rekortán kosárlabda pálya kialakítására, a Szőlőskerti Iskola tornatermének parkettázására, festésre és öltözők felújítására. A Bujtos Városligetben lévő aszfalt kosárlabda pálya műanyaggal történő borítására és lelátó építésére, valamint a Városi Jégpályán lévő épületben egyedi kondicionáló terem kialakítására. Ezek több száz milliós fejlesztéseket jelentenek.

Fontos a zajvédelem

A képviselők elfogadták a város stratégiai zajtérképére alapuló intézkedési tervet. Ebben többek között szerepel zajmérő -hálózat telepítése és folyamatos üzemben tartása, a nehézgépjárművek forgalomkorlátozási, és a forgalomszabályozási lehetőségek rendszeres vizsgálata. Elkerülő utak építése, tervszerű útfelújítási programok, a tömegközlekedés és a kerékpárút-hálózat folyamatos fejlesztése, a gyalogos közlekedés ösztönzése, a növényi intenzitás növelése.

Támogatják az első lakáshoz jutókat

A közgyűlés rendeletet alkotott az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól. Erre a célra a költségvetésben 2019-ben rendelkezésre álló összeg 25 millió forint. A tervezet alapján a 40. életév betöltéséig az egyedül élőket, a házastársakat, élettársakat és a gyermekes családokat is támogatnák a család nagyságához igazodóan, eltérő mértékű összeggel. Az összeg meghatározásánál a gyermekek számát javasolják figyelembe venni. Előnyt élveznek a támogatás során a 30 év alatti házaspárok, élettársak, őket szeretnék nagyobb arányban támogatni. A jogosultsághoz alapfeltételként határozták meg többek között, hogy a helyi támogatással vásárolt vagy épített ingatlant a támogatás folyósítását követő 5 év időtartamig a támogatott, illetve családja életvitelszerűen lakóhelyként használja, a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum hétszeresét, kéttagú család esetén a kilencszeresét, vagyonuk értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250-szeresét nem haladja meg, továbbá társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkeznek. 

Dr. Adorján Gusztáv a Fidesz-KDNP frakcióvezetője elmondta, ez egy új elem az önkormányzatnál, a 25 millió forint nem egy óriási összeg, de ha már akár egy tervezési díjat meg tudnak belőle finanszírozni, az sem rossz. Az önkormányzat elindult ezen az úton, remélik, hogy a támogatás bővíthető lesz a jövőben.

Jeszenszki András az MSZP önkormányzati képviselője azt hangsúlyozta, a jó irány az lenne, ha a bérlakás-arány növekedne a városban. A jelen előterjesztésben problémának látják, hogy ahhoz alacsony az összeg, hogy érdemi támogatást jelenthessen, például hitel önerőhöz, másrészt a prioritások mindegyikével sem értenek egyet. Tehát az látszik, hogy egy hirtelen jött ötlet és nincs igazán kiérlelve.

Lengyel Máté a Jobbik önkormányzati képviselője szerint egy olyan támogatási rendszert terjesztett elő a városvezetés, amelyben harmadik országból érkezőket is segítenének. Elsősorban arra kellene koncentrálni, hogy a fiatalokat Nyíregyházán tartsuk. A 25 milliós keretösszeg pedig semmire nem elég, így ez jelen esetben egy kampányszöveg.

Folytatódó gyalogosvédelem

Döntöttek az Intelligens gyalogosvédelmi rendszer közérdekű kötelezettségvállalás útján történő megvalósításáról is. A gyalogosbiztonság terén fellelhető innovatív közlekedésbiztonsági megoldások közül tavaly év végén létesült közérdekű kötelezettségvállalásból SafeCross okos-zebra Nyíregyházán, a Korányi Frigyes utcán az Északi temető hátsó bejáratához közeli gyalogátkelőhelyen. Az eltelt időszakban azt tapasztalták, hogy a lakosság pozitívan fogadta a rendszert és az autósok egyre inkább értik a zebra működési elvét, odafigyelnek a villogó prizma jelzésekre és óvatosabban közlekednek. A kedvező fogadtatást látva, ebben az évben több helyen is terveznek hasonló rendszert telepíteni a városban, nagyobb részt pályázati forrásból. Most az Országzászló tér és a Kálvin tér találkozásánál lévő jelzőlámpa nélküli gyalogátkelőhelyen pályáznak okos zebra kialakítására. A közgyűlést zárt üléssel folytatták a képviselők.

Kapcsolódó galéria

Városi Közgyűlés