Pályázni lehet hungarikumok népszerűsítésének támogatására

Pályázni lehet hungarikumok népszerűsítésének támogatására

Megjelent a Földművelésügyi Minisztérium 2014. évi pályázati felhívása
a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására

Pályázat kódja: HUNG-2014 C


1. Pályázat célja:

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. tv. szerinti települési, tájegységi nemzeti értékek gyűjtése, rendszerezése és megismertetése. Azok írott és elektronikus kiadványokban történő megjelentetése és népszerűsítése, valamint rendezvények szervezése által.


2. Támogatási célok:

I. Helyi (települési, tájegységi) értéktárak létrehozásának elősegítése helyi értékek felkutatása és dokumentálása útján: még nem szereplő nemzeti értékek gyűjtése, azt elősegítő szakmai programok szervezése, írott segédanyagok készítése.

A támogatás forrása: az I-es támogatási cél tekintetében: 75 millió Ft


II. Meglévő helyi (települési, tájegységi) értéktárakban szereplő értékek bemutatása és népszerűsítése kiadványok készítésével, helyi értékeket bemutató rendezvény megvalósításával, kiállításokkal.

A támogatás forrása: a II-es támogatási cél tekintetében: 75 millió Ft


III. Iskolai értékfeltáró csoportok létrehozása helyi értékek gyűjtésére, megismertetésére, nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésére közoktatási intézményekben rajz-, fotó-, videó pályázat, valamint vetélkedők szervezése, foglalkoztató füzet létrehozásával

A támogatás forrása: az III-as támogatási cél tekintetében: 100 millió Ft


3. Jogosultak köre: I-III. pályázati cél esetében

I. Helyi önkormányzatok, azok konzorciumai, olyan társadalmi szervezetek, amelyek a települési önkormányzat a települési értéktár létrehozásával és gondozásával igazoltan megbízott.

II. Helyi önkormányzatok, azok konzorciumai, olyan társadalmi szervezetek és gazdasági társaságok, amelyek a helyi értéktár bizottsági támogatói nyilatkozatával rendelkezik.


III. Köznevelési intézmény által létrehozott vagy azonos székhelyű településen elhelyezkedő, a pályázati cél megvalósítására vonatkozó együttműködési megállapodást kötött társadalmi szervezetek.

4. A pályázattal elnyerhető támogatás összege és mértéke:

1) A pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege:
Az I-es támogatási cél esetében: 500.000,- Ft-tól 1.500.000,- Ft-ig terjedhet.
A II-es és a III-as támogatási cél esetében: 1.000.000,- Ft-tól 2.000.000,- Ft-ig terjedhet.
2) A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.


5. Finanszírozás módja: egyösszegű előleg-finanszírozás beszámolási kötelezettséggel. A támogatás utalását az FM végzi.


6. A pályázat benyújtása:

2015. január 5-től 2015. február 15-ig

elektronikusan, azonban a véglegesítést követően aláírással ellátva 3 munkanapon belül (1 eredeti+1 másolati példányban a kötelező mellékletekkel együtt) tértivevényes ajánlott küldeményként postázni.

Cím: NAKVI, 1223 Budapest, Park u. 2.


7. A pályázati felhívás elérhetősége:

http://hungarikum.nakvi.hu/app/hungarikum/doc/hung_2014.pdf

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság