Önkormányzati támogatások a tanévkezdés előtt Nyíregyházán – Minden részlet egy helyen

Önkormányzati támogatások a tanévkezdés előtt Nyíregyházán – Minden részlet egy helyen
Fotó: Illusztráció

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a jogszabályokban rögzített támogatásokat, valamint helyi szinten szabályozott támogatásokat nyújt a tanév kezdetekor.

A gyermekvédelmi törvényben foglaltak szerint azoknak a családoknak, amelyeknél a szeptemberi iskolakezdés előtt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, alapösszegű, a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal rendelkezők számára emelt összegű pénzbeli támogatást nyújt Nyíregyháza Önkormányzata. Az alapösszegű támogatásra jogosultak 6000 Ft, az emelt összegre jogosultak 6500 Ft -ot kapnak gyermekenként.

A Magyar Posta Zrt. sikertelen kézbesítés esetén kézbesítési értesítőt hagy a lakcímen, amelyen tájékoztatja a jogosultat az átvétel módjáról, idejéről. A jogosultnak a kézbesítés megkísérlését követő 10. munkanapig van módja a postahelyen a küldeményt átvenni. A határidő eredménytelen elteltét követően az át nem vett küldeményeket az Önkormányzat részére visszaküldik.

Az Önkormányzat részére visszaküldött pénzbeli támogatás jogosultjait értesítő levélben tájékoztatjuk a részükre járó utalványok átvételének helyéről és az ügyfélfogadási időről.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben a gyermek(ek) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága, valamint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2019. augusztus 01. napján fennállt, azonban a pénzbeli támogatást 2019. augusztus 31. napjáig nem kapták meg, azt legkésőbb 2019. szeptember 04. napjáig jelezzék Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában.

Ingyenes tankönyv

A Kormány a 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozata (továbbiakban határozat) értelmében a 2017/18. évi tanévben az ingyenes tankönyvellátást egy ütemben vezette be az 5-8. évfolyam tanulói, és kiterjesztette a középiskola 9. évfolyama számára. Ezen intézkedés értelmében az 1-9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult ez évben. A 10-12. évfolyam tanulói közül továbbra is jogosultak a normatív támogatás jogcímen ingyenes tankönyvellátásra a jogszabályban meghatározott személyek.

Tanszertámogatás

Nyíregyháza Önkormányzata a fenti támogatásokon túl helyi rendeletben foglaltak szerint 2014-től természetbeni formában tanszertámogatást nyújt minden év szeptemberben a nyíregyházi székhelyű általános iskolába beiratkozott, állandó nyíregyházi lakóhellyel rendelkező alsó tagozatos általános iskolai tanulók (1‐4 évfolyam) részére. 2019 őszén 4441 gyermek részesül nettó 1500 Ft értékű tanszercsomagban. Az önkormányzat 8 460 105 Ft összeget fordít erre.

Helyi autóbusz közlekedési támogatás

Nyíregyháza Önkormányzata bérlettámogatást is biztosít a tanulóknak. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 50%-os-, a halmozottan hátrányos helyzetűek pedig 80%-os támogatást kapnak. A bérleteket havonta utólag a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kell leadni. Ezt követően az Önkormányzat kifizeti a támogatási összeget.

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány, Bursa Hungarica Ösztöndíj

A felsőoktatásban résztvevőket az Önkormányzat a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány támogatásával, valamint a Bursa Hungarica Ösztöndíjjal segíti.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Rászoruló Hallgatókért Közalapítványa évek óta egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt felsőfokú tanulmányokat folytató rászoruló hallgatók részére. A Közalapítvány Kuratóriuma minden évben két alkalommal tesz közzé felhívást támogatás elnyerésére. Azon hallgatók pályázhatnak a támogatásra, akik legalább 5 éve állandó nyíregyházi lakóhellyel, első diploma megszerzésére irányuló felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal, jó tanulmányi eredménnyel rendelkeznek és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét, azaz 71.250 Ft-ot. A Kuratórium a pályázatok elbírálását követően 25.000-60.000 Ft összegű támogatást állapított meg az elmúlt években.

A klasszikus Bursa Hungarica ösztöndíj (részben állami, részben önkormányzati támogatás) már évek óta nagy sikernek örvend a hallgatók körében. Nyíregyházán az ösztöndíjra fordított keretösszeg 7 millió forint.