Munkájáért Bősze Sándor-díjat kapott a levéltár igazgatója, Kujbusné Dr. Mecsei Éva

A Magyar Levéltárak Vezetőinek Tanácsa a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár igazgatójának, Kujbusné Dr. Mecsei Évának Bősze Sándor-díjat adományozott a közelmúltban.

A megyei levéltár, mint nemzeti és lokális emlékezetintézmény őrzött forrásainak megismertetése, a helyi identitás megerősítése, a múlt és jelen számos kérdésének megválaszolása, a szolgáltató levéltár intézményének megteremtése a feladata, emellett fontos a szerepe a határon túli magyar vonatkozású dokumentumok feltárásában. E küldetés kiváló szakmai támogatója és vezetője – a laudáció szerint is - a megyei levéltár igazgatója, Kujbusné Dr. Mecsei Éva. Idén ő kapta a Somogy megyei levéltár egykori igazgatójáról elnevezett szakmai kitüntetést.

Kujbusné Dr. Mecsei Éva, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár igazgatója elmondta:

Számunkra nagyon fontos a hagyomány megőrzése, a Nagy Ferenc igazgató úr által megteremtettek folytatása, illetve a modernizálása. Negyed század alatt nagyon sokat változott a világ, és vele változni kell a levéltárnak is, tehát a közművelődési programok és a külföldi kapcsolatok mellett haladnunk kell a világgal az informatika felé. Így most a mi legnagyobb feladatunk, hogy lépést tartsunk a kihívásokkal, hogy a honlapunk megfelelő legyen, hogy olyan adatbázisokat készítsünk és építsünk, amire nagy az érdeklődés.

Sokan még mindig a hadifogságba, frontra került rokonok után kutatnak, igazoló dokumentumokat vagy a család, őseik múltját keresik, tanulmányaikhoz gyűjtenek adatot, illetve a megyei levéltár könyvtárában tájékozódnak. Ehhez a munkához megyénk fekvése és történelme szerint gyakran kell határon túli forrásokat is felkutatni. Ezért van speciális helyzetben a nyíregyházi székhelyű, mára szinte nyitott közművelődési intézmény.

A határon túli levéltárak vagy közgyűjtemények, múzeumok, esetleg felsőoktatási intézmények is őriznek a mi megyénkre vonatkozó iratokat. Éppen ezért úgy gondolta Nagy Ferenc igazgató úr, közel negyed századdal ezelőtt, hogy ismerkedjünk meg ezekkel az intézményekkel, az ott dolgozókkal és próbáljuk a személyes kapcsolat révén feltárni azokat a forrásokat, vagy legalábbis a hozzáférési lehetőségeknek az útját, ami segítheti mindazokat, akik mondjuk Beregben akarnak kutatni, hogy legyen kapcsolatunk Beregszásszal, legyen kapcsolatunk Ungvárral.

- fogalmazott az igazgatónő.

A kapcsolat kölcsönös az említett városokon túl Szatmárnémetivel, Kolozsvárral, de Nyíregyháza múltjában jelentős a Szlovákiával való együttműködés is. 

A Magyar Nemzeti Levéltár most indította a Hetediziglen programot, melyben a következő három év alatt minden korosztálynak adatokat szolgáltatnak. Ezt a munkát erősítik a jövőben is levéltári órákkal, irattípus ismertetőkkel, könyvbemutatókkal, évfordulókhoz kapcsolódó megemlékezésekkel, helytörténeti ismeretekkel. Figyelembe kell venni azt is, hogy mára megváltoztak az olvasói és kutatói szokások, otthon is szeretnének bepillantani az elérhető dokumentumokba, így lett a jövő nagy kihívása a honlap és adatbázisok feltöltése, melyhez restaurálni, majd digitalizálni kell a forrásokat.