Megkezdődött a háztartások életkörülményeit vizsgáló adatfelvétel

Megkezdődött a háztartások életkörülményeit vizsgáló adatfelvétel
Mintegy 10 ezer háztartást keresnek fel.

A Központi Statisztikai Hivatal mintegy 10 ezer háztartást keres fel március eleje és május 10-ike között. Az adatgyűjtés, amelyet 2005 óta évente végez a hivatal, kitér a lakosság fogyasztásának, életkörülményeinek és lakáshelyzetének vizsgálatára.

A felmérésből kapott információk kiemelt fontosságúak a háztartások aktuális gazdasági viselkedésének megértéséhez. Az adatokból képet kaphatnak a háztartások jövedelmi viszonyairól, fogyasztási és megtakarítási szokásairól. A felmérés célja, hogy uniós szinten összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre a háztartások gazdasági helyzetéről, életkörülményeiről. Az adatfelvétel 2005 óta az Európai Unió minden tagállamában azonos módszertan alapján zajlik. A feldolgozott hazai adatokat a KSH decemberben publikálja. A mintában szereplő háztartások kiválasztása matematikai-statisztikai módszerrel, véletlenszerűen történik. 

A most induló éves adatgyűjtés során olyan családokat keresnek fel, akik a felvételt megelőző évben két héten keresztül fogyasztási naplót vezettek mindennapi kiadásaikról.

A háztartások életkörülményeiről alkotott kép a fogyasztási napló, valamint az éves kérdőív háztartási, személyi és fogyasztási blokkjainak információival válik teljessé. Az adatfelvétel a válaszadók számára önkéntes. A kérdések internetes önkitöltéssel és kérdezőbiztosok segítségével egyaránt megválaszolhatók.

Az internetes válaszadók között 3 darab táblagépet sorsolnak ki.