Megerősített gátak tovább növelik az árvizi biztonságot a Felső-Tisza-vidékén

Az „Árvízi biztonság növelése a FETIVIZIG területén” című KEHOP-6.4.1-22-2023-00006 azonosító számú projekt keretében befejeződött a Kraszna és a Batár folyó elsőrendű árvízvédelmi töltésének fejlesztése összesen 22 km hosszban. A projekt célja a szükséges árvízvédelmi biztonság megteremtése a Tisza mellékfolyói védvonalain a töltéstest védképességének növelésével. A projekt hozzájárul a Tisza, a Batár, a Kraszna árvizeinek hatékony kezeléséhez és a térség árvízvédelmi biztonságának növeléséhez, amely az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Az elmúlt 25 évben több helyen minden korábbit jelentősen meghaladó, egyre növekvő árvízszintek egyértelműen jelzik, hogy a Felső-Tisza és mellékfolyói mentén meglévő árvízvédelmi töltésrendszer további fejlesztésre szorul. Gyakori jelenség a Tisza árvizeinek visszaduzzasztása a Szamos, a Kraszna, a Túr folyóba és a Batár vízfolyásba. Azonban előfordul a mellékfolyókon egymást követő több árhullám egyesülése és az így kialakuló nagyobb árvíz találkozása a Tisza árhullámával, amely különösen a Vásárosnamény térségében okozhat nehéz árvízi helyzetet.

Figyelembe véve a Tisza és a mellékfolyók árvizeinek gyors kialakulását, a jogszabályban rögzített mértékadó árvíz elleni legbiztosabb védelmet az előírás szerinti méretű és magasságú töltés nyújtja. A projekt megvalósítása által ennek a jól védhető töltésnek megtörtént a kiépítése a Kraszna folyó jobb partján Kocsord és Olcsva között 16,7 km-en, a folyó bal partján Olcsva és Vásárosnamény között 4,7 km-en, valamint – a 2019-ben kiépült szakasz folytatásaként – a Batár bal partján Magosliget térségében 0,58 km-en a meglévő töltés fejlesztésével.

A fejlesztés eredményeként a Kraszna és a Batár folyók mentén összesen közel 22 kilométeres védvonalon magassági hiány megszűnt, a töltéstest szelvénybővítésével a védképesség jelentős mértékben javult. A Batár töltésben Magosligetnél a meglévő csőzsilip újjáépítése, és a települési csapadékvíz elvezetés javítása érdekében mobil szivattyúállás kiépítése is megtörtént.

A Kraszna töltés 3,0-4,0 m közötti koronaszélességgel, a Batár bal parti töltés 4,0 m koronaszélességgel épült ki. A beruházásban az árvízvédelmi töltésekre szilárd koronaburkolat került, amely egyben a kerékpáros túrizmust is szolgálja.

A megépülő vízi létesítmények fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzésére is

lehetőség volt a pályázatban.

A projekt elemei az árvízvédelmi biztonság növelése mellett a belvízelvezetés javítását is szolgálják, elősegítve a vízkárok megelőzését, egyúttal a megerősített védműveken a védekezés költségei is csökkennek.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) lehetőségeit kihasználva az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által alkotott konzorcium koordinálta az

„Árvízi biztonság növelése a FETIVIZIG területén” című projekt megvalósulását.

Projekt támogatásának intenzitása: 100%

Projekt támogatásának összege: 3.903.772.000 Ft

A projekt megvalósítási időszakának kezdete: 2021.10.10. A projekt befejezésének tervezett időpontja: 2023.11.30.

A projektről bővebb információt a www.ovf.hu, www.fetivizig.hu oldalakon olvashatnak.