Maratoni volt a városi közgyűlés – Bölcsőde- és óvodafejlesztés, TOP források és beruházások, zárt ülés

Több mint három órán keresztül tájékoztatta a városvezetés az önkormányzati képviselőket a Nyíregyházára érkező, munkahelyteremtő beruházásokról – mindezt zárt ülés keretében, az üzleti titoktartás szabályai mentén. A közgyűlésen ezt követően elfogadták az újabb óvoda- és bölcsődefejlesztési terveket, döntöttek a Bursa Hungarica ösztöndíj 2024-es meghirdetéséről és szóba került a város rekordösszegű költségvetése is.

Kitüntetések átadásával kezdődött a csütörtöki városi közgyűlés, Bencs László emléklapot kapott két polgárőr: Sándor András – aki feleségével már a Jósavárosi Polgárőr Egyesület megalakulásakor csatlakozott a szervezethez –, valamint Vadász István, aki szintén a jósavárosi polgárőrök egyesületét erősíti. Majd dr. Szemán Sándor reagált a Szövetségben Nyíregyháza nyolc képviselőjének a beadványára, amelyben rendkívüli közmeghallgatás összehívását kezdeményeztek a Sunwoda kínai cég nyíregyházi beruházása kapcsán. A címzetes főjegyző kiemelte, a beadvány helytelen jogértelmezésen alapul, így téves következtetést vontak le a képviselők, majd hozzátette, a polgármester évente egyszer köteles közmeghallgatást kiírni, azt pedig már korábban teljesítette dr. Kovács Ferenc Nyíregyházán.

Maratoni egyeztetések a zárt ülésen

Ezt követően Halkóné dr. Rudolf Éva, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője azt javasolta, hogy kivételesen időrendben cseréljék fel a nyílt és a zárt napirendi pontok megtárgyalását. Szót kért Lengyel Máté, a Szövetségben Nyíregyházáért képviselője is, aki azt indítványozta, hogy az első zárt ülésen tárgyalt napirendi pontot tegyék nyilvánossá. Dr. Kovács Ferenc polgármester erre azt a választ adta, hogy a beruházókkal mindig is titkosak voltak a tárgyalások, nemcsak az elmúlt közel kétéves tárgyalási időszakban, így titoktartási nyilatkozatokat szegnének meg azzal, ha a Nyíregyházára érkező beruházások kapcsán nyílt ülésen tárgyalnának a részletekről. „Éppen ezért a zárt ülésen is mindannyian aláírunk majd egy titoktartási nyilatkozatot, másrészt pedig a lakosságot hetek óta folyamatosan tájékoztatjuk és tájékoztatni is fogjuk minden lényeges információt megadva” – tette hozzá dr. Kovács Ferenc.

Szövetségben Nyíregyházáért: Folytatni kell az érdemi tájékoztatást

A képviselők döntöttek végül a két javaslatról, 8-14 arányban nem szavazták meg a zárt napirendi pont nyílt tárgyalását, a sorrendek cseréjét viszont 14-8 arányban elfogadták. A Nyíregyházára érkező, munkahelyteremtő beruházásokról részletes tájékoztatást kaptak a képviselők. „Válaszokat részben kaptunk, ezt tudom mondani, hiszen nyilván nem érinthetem konkrétan az ott elhangzottakat, és jó néhány egyéb kérdés is felmerült, ami a következő időszakban, a beruházás folyamán nyilvánvalóan foglalkoztatni fogja a nyíregyháziakat és természetesen minket, képviselőket is. Egy nagyon hosszú tárgyalási folyamat volt ez egyébként és azt gondoljuk a Szövetségben Nyíregyháza frakció tagjaiként, hogy abszolút nem értünk a végére és mindenképpen folytatnunk kell ezt, hiszen a városlakóknak szüksége van az érdemi tájékoztatásra ebben a kérdéskörben” – nyilatkozta Jeszenszki András, a Szövetségben Nyíregyházáért frakcióvezetője.

Fidesz-KDNP: Közösen a város jövőjéért

A Fidesz-KDNP frakcióvezetője úgy nyilatkozott, a zárt ülés előre hozását azért javasolta, mert több olyan napirendi pontot is tartalmazott, amelyek megbeszélése időigényes volt. Halkóné dr. Rudolf Éva hozzátette, egy hosszú és részletes anyagot ismertek meg a képviselők dr. Podlovics Roland alpolgármester előterjesztésében. „Nem véletlenül köszöntem meg alpolgármester úrnak az ott elmondottakat, és azt mondtam, hogy ezeket nekünk is magunkévá kell tenni, le kell ülepedni ezeknek az információknak, át kell gondolnunk mindent, amit hallottunk a szürke víztől, az áram-, a gázfelhasználásig, a kormányzati támogatásokig, a jövőbeni munkaerő-piaci lehetőségekről. Nagyon fontos, hogy korrektül, józan fejjel ítéljük meg és értékeljük ezeket az információkat úgy, hogy Nyíregyháza jövőjét kell most építenünk, ez a legfontosabb. Ezért is mondtam egy másik felszólalásomnál, hogy a közgyűlésben nincs mi és ti, itt mi vagyunk, ez a testület az, amelyik a város fejlesztését, jövőbeni életét meg fogja határozni” – nyilatkozta Halkóné dr. Rudolf Éva.

Gazdasági és üzleti titkok

A témában Nyíregyháza polgármestere kérdésünkre hangsúlyozta, az ellenzéki egyeztetésen is elmondta, hogy a szeptemberi közgyűlésre összeállítanak egy nagyon részletes anyagot, s adnak tájékoztatást, de zárt ülésen, mert üzleti titkokat is érint, az óriásberuházások jellege miatt ez mindenütt a világon így van. „Aki kicsit átgondolja, tudja, hogy egy ekkora volumenű beruházásról szóló tárgyalást, amire régóta vártunk – több száz milliárd forint, több ezer munkahellyel, abban az ipari-technológiai forradalomban, ami folyamatosan megújul és a versenytársak pozíciókat keresnek minden áron –, nem lehet nyílt ülésen megtartani. Mondtam az ellenzéki képviselőknek, hogy természetesen az elhangzottak egy része az nem üzleti titok, szeretnénk majd arról folyamatosan tájékoztatni a lakosságot, mint ahogy az elmúlt hetekben is tettük – viszont mi a tárgyalás elején alá kellett, hogy írjunk egy titoktartási nyilatkozatot, mint ahogy most, a zárt ülés előtt is mindenki aláírta. Azt, hogyan, milyen formában, miként, arról vannak érvényes szerződéses kötelezettségeink, tehát azt egyeztetni kell a nagybefektetővel, s a kormány képviselőjével, a HIPA-val is, ez eddig is így működött, de ez kölcsönös. Gazdasági, üzleti titkokat nem lehet nyílt ülésen tárgyalni, mert azzal Nyíregyháza nemcsak egy konkrét befektetővel szemben veszítené el a hitelességét, hanem minden befektetővel szemben. Most kaptak a közgyűlési tagok több mint egyórás részletes tájékoztatót, s mindenki feltehette minden kérdését” – tette hozzá a polgármester.

Újabb cég Nyíregyházán

A zárt napirendi pontok több mint háromórás megtárgyalása után folytatódott a közgyűlés a nyilvánosság számára is, ahol dr. Kovács Ferenc szóbeli kiegészítésében egy újabb jó hírt is megosztott.

Az elmúlt hét legnagyobb és legörömtelibb híre talán, a sajtóból már értesülhettek róla, hogy a kiváló minőségű, modern elektromos hőszivattyúkat gyártó, 1993-ban alapított svéd Qvantum vállalat megvásárolja az Electrolux nyíregyházi telepét. A gyárüzemet fokozatosan alakítják át elektromos hőszivattyúk gyártására, várhatóan 2024 második felében kezdik meg a termelést. A cégnek két gyártóüzeme van Svédországban, a harmadik itt lesz Nyíregyházán. Egymillió darab hőszivattyút terveznek egy évben gyártani, és az is nagyon pozitív hír, hogy várhatóan az Electrolux dolgozóinak egy jelentős részét átveszik” – közölte a polgármester.

Rekord összegű költségvetés

A képviselők ezt követően 31 napirendi pontról tárgyaltak és fogadtak el. Dr. Kovács Ferenc polgármester bejelentette, hogy 2023. július 19-től Matavovszky Dániel tölti be a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatói posztját, majd az is elhangzott, hogy a városnak soha nem volt még olyan összegű költségvetése, mint most.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetésének módosításáról készült előterjesztés a jogszabályoknak megfelelően került összeállításra. Két számot szeretnék kiemelni: az eredeti előirányzat összege 92 milliárd 886 millió forint volt, jelen előirányzat módosítása szerint pedig a város költségvetése 182 milliárd 185 millió forint” – egészítette ki az előterjesztést Varga János könyvvizsgáló.

Haszonkölcsön a kórháznak

A vármegyei oktatókórház főigazgatója azzal a kérelemmel fordult a városvezetéshez, hogy a volt Központi Orvosi Ügyelet épületét használatba vehesse az egészségügyi intézmény. A Nyíregyházi Jósa András Tagkórház közvetlen szomszédságában lévő ingatlan most használaton kívül van, ezentúl viszont itt működhetne az Egészségfejlesztési Iroda, amely feladata a lakosság egészséges életmódra nevelése, de akár a Járóbeteg Irányítási Rendszer helyszíne is lehet a jövőben vagy a július elsejétől a kórház feladatkörébe átkerült védőnői szolgálat feladatellátásának egyik helyszíne. A közgyűlés elfogadta az előterjesztést, így október elsejétől határozatlan időre haszonkölcsön szerződést köt a megyei kórház és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Városfejlesztési programterv

Több stratégiai célt is megfogalmazott a városvezetés a 2027-ig terjedő időszakra a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv keretében. Ezek közé tartozik például a fiatalok megtartása, a stabil helyi gazdaság, az élénk kulturális élet, a magas minőségű természeti és épített környezet, a fejlett turizmus és a magas színvonalú humán szolgáltatások. Néhány konkrétum a tervezett fejlesztésekből: a Jósa András Múzeum és a Júlia Fürdő fejlesztése, napelemes rendszer kialakítása az önkormányzat számos épületében, belterületi utak fejlesztése több ütemben.

Kiemelt jelentőségű beruházások

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű munkahelyteremtő beruházások valósulnak meg a következő időszakban városunkban, így néhány érintett területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánított a közgyűlés: 113. sz. vasútvonal (Nyíregyháza–Mátészalka–Zajta) – Nyíregyháza közigazgatási határa – Nagykállói utca – 17124 hrsz.-ú út – 01487 hrsz.-ú út – M3 autópálya – 4. sz. főút.

Összekötő út fejlesztése

Térítésmentesen juthat a város egy négyszámjegyű és egy ötszámjegyű, jelenleg állami tulajdonú közúthoz, ezzel is elősegítve a Déli Ipari Park fejlesztését – ezt az előterjesztést is megszavazta csütörtökön a közgyűlés. A 4925-ös Újfehértó–Nyíregyháza összekötő út jelenleg az ipari park egyik fő kiszolgáló útja, így szükséges a szakasz felújítása. Miután az ipari park irányába vezető utak forgalma várhatóan megnő a következő években, így a fejlesztések érinthetik a 35313. jelű Császárszállás állomáshoz vezető utat is. A Rozsrétszőlő bekötő utat idén újították fel, egy fontos lépés volt az ipari parkhoz vezető forgalom direktebb szervezésére. A Magyar Közút vármegyei igazgatóságának nyilatkozata szerint a korábban említett két útszakasz nem tölt be szerepet az országos közúthálózatban és tervezett fejlesztéssel sem érintett, így az útszakasz alatti ingatlanok átminősítése után önkormányzati tulajdonba adhatók.

NYÍRVV fejlesztések

Több fejlesztési terve is van a NYÍRVV-nek még a 2023-as évre. Várhatóan 290 méter hosszban utat építenek a Temető utcán, valamint három helyszínen felújítják a járdaszakaszt: az Ószőlő utcán, a Szent Miklós téren, illetve a Május 1. téren, a Robinson domb mellett.

Hulladékgazdálkodási változások

2023. július elsejétől már nem önkormányzati közfeladat a hulladékgazdálkodás, azt az állam 35 évre koncesszióba adta a MOL Nyrt.-nek. A köztisztasági és településtisztasági feladatok önkormányzati hatáskörben maradtak, a feladatok alapvetően nem változtak, továbbra is a közterületi kihelyezett gyűjtőedényből vagy egyéb módon a közterületről összegyűjtött települési hulladék kezeléséről, valamint a közterületen elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő feladatokról kell gondoskodnia az önkormányzatnak.

Bölcsődék, óvodák fejlesztése Nyíregyházán

Egy TOP program keretében bölcsődéket újíthat fel az önkormányzat a közeljövőben. Miután a képviselők elfogadták az erről szóló előterjesztést, az alábbi intézmények korszerűsödhetnek: Katica Bölcsőde, Nefelejcs Bölcsőde, Babaház Bölcsőde, Őzike Bölcsőde, Napsugár, Micimackó Bölcsőde, Aprajafalva Bölcsőde, Bóbita Bölcsőde és a Hóvirág Bölcsőde. A pályázat bruttó 960 085 954 forint összköltségvetésű, saját erőt nem igényel. A fejlesztés része a belső felújítás, eszközbeszerzés, tetőszigetelés felújítása és udvarfejlesztés. Egy másik, bruttó 910 millió forintos, vissza nem térítendő pályázati összegből a Tündérkert Keleti Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése valósulhat meg, a következő helyszíneken: Keleti Óvoda Székhelyintézmény, Ligeti Tagintézmény, Kikelet Tagintézmény, Nefelejcs Tagintézmény, Margaréta Tagintézmény, Koszorú úti Telephely, Orgonasíp Tagintézmény Élet úti Telephely, Százszorszép Tagintézmény. A pályázat belső felújítást, udvarfejlesztést és eszközbeszerzést tartalmaz.

Ösztöndíj, kultúra, környezet

A közgyűlés elfogadta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához való csatlakozást. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a korábbi évek tapasztalata alapján évente átlagosan 80–130 fő szociálisan hátrányos helyzetű, állandó nyíregyházi lakhellyel rendelkező, felsőoktatásban tanuló, vagy tanulni szándékozó hallgatót támogat ilyen módon. Egy INTERREG Közös kulturális élet és hagyományőrzés című projektben egy Keramikus Alkotóház jöhet létre egy, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújítását követően, szlovák és magyar kézművesek, művészek és alkotók kommunikációjára és együttműködésére. A határon átnyúló projektben Nyíregyháza és Nagykapos vesz részt. Egy Magyarország–Szlovákia pályázatban a Sóstói Múzeumfalu a tirpák tanya mögötti területén tervezi életre hívni a „dohányos tanyát”. A témát, azaz a magyarországi dohánytermelés történetét – „a parasztoktól a gyárakig” – egy modern, a 21. század igényeit kielégítő kortárs környezetben mutatják be. Nyíregyháza jelenleg nem rendelkezik naprakész zöldfelületi kataszter felméréssel, ez egy másik INTERREG pályázatnak köszönhetően változhat a jövőben. A kataszteri felmérés és nyilvántartás elősegíti és tervezhetőbbé teszi a város zöldterületeinek frissítését, megóvását és fenntartását. Egy megalapozott, hosszú távon is működőképes zöld és kék infrastruktúra kialakításához, a problémák feltárásához nélkülözhetetlen a kiinduló állapot felmérése. A városi szintű felmérés eredményeképpen könnyebben azonosíthatóak a fejlesztésre szoruló területek.

Made in Nyíregyháza

A Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum projekt egyik feladata a helyi termék- és szolgáltatásfejlesztés. Ennek érdekében elkészült egy akcióterv és elkészült egy elektronikus kataszter, amely megjelenési lehetőséget biztosít a nyilvántartott vállalkozások számára. A helyi termékek létrehozása, széles körben történő értékesítése és népszerűsítése egyrészt a turizmus és a gasztronómia, másrészt a helyi gazdaság fejlesztésének elengedhetetlen eleme. Az érintett vállalkozások és termékeik egy tanúsító védjegyet is kaphatnak, ha megfelelnek a feltételeknek, ez a „Made in Nyíregyháza”, amely számára egy védjegybejelentési kérelmet is benyújtottak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához. A védjegy nem határozatlan időre szól, a használati jogosultságát megszüntethetik.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének teljes felvételét a szokott módon az ülést követő szombaton, ez esetben szeptember 23-án, 10.00-tól sugározza a Nyíregyházi Televízió.

Kapcsolódó galéria

Városi Közgyűlés 2023-09-21