Közmeghallgatást tart a Városháza Krúdy Termében Nyíregyháza MJV Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-a és a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzata 27-30. §-ai alapján 2020. október 29-én (csütörtökön) 14.00 órától közmeghallgatást tart a Városháza Krúdy Termében. (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. I. emelet 121.)

A közmeghallgatás alkalmával a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a Közgyűléshez, a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, az egyes helyi képviselőkhöz vagy a jegyzőhöz a helyi közügyeket érintő kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek.

A járványügyi helyzetre tekintettel a közmeghallgatásra érkezők fokozottan figyeljenek a védelmi intézkedések betartására, viseljenek maszkot, illetve tartsák be az 1,5 m-es távolságot egymástól.

Az egészségügyi válsághelyzetet figyelembe véve csak halaszthatatlan közérdekű ügyekben éljenek a közmeghallgatáson történő személyes megjelenés  lehetőségével.

A közérdekű kérdések és javaslatok megtételére a közmeghallgatás időpontja előtt is van lehetőség.

A kérdéseket és javaslatokat a jegyzoikabinet@nyiregyhaza.hu e-mail címre, vagy postai úton Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához címezve (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám) küldhetik meg a közmeghallgatás időpontjáig.