Közgyűlés - újabb körforgalom épülhet

 A közgyûlés több elismerés átadásával kezdõdött.
 

Nívódíjas VNYE

A közgyûlésen Nyíregyháza Város Nívódíját kapta meg a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület, az elismerést Lakatos Tibor elnök vehette át. A méltatás szerint az egyesület olyan nyíregyházi kis- és középvállalkozókból alakult 6 évvel ezelõtt, akik már két-három évtizede meghatározó szerepet töltenek be a város gazdasági-társadalmi életében. Az egyik alapgondolat az volt, hogy a különbözõ területen, de ugyanazon a piacon dolgozó lokálpatrióta üzletemberek jobban megismerjék egymást és szolgáltatásaikat. Másrészt, szerettek volna közösen tenni Nyíregyháza fejlõdéséért és külön-külön szponzorálták a tehetségeket is. Az elmúlt esztendõben a karitatív tevékenység része volt az adventi ételosztás a rászorulók részére, a számos kórházi, alapítványi támogatások és a Városbál jótékony céljaihoz való hozzájárulás. Példaértékû tevékenységük és hozzáállásuk mintaként szolgálhat a város lakói és mások számára egyaránt.
 

Dr. Kovács Ferenc polgármester és Lakatos Tibor, a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület elnöke

Bencs Kálmán-díjazottak

Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán-díjjal ismerték el három személy tevékenységét. Balázsi Ildikó, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetõ védõnõje 1987-tõl a nyíregyházi Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság alkalmazásában dolgozott. Példás és kiemelkedõ szakmai tevékenységének elismeréseként elõbb Nyíregyháza, majd 2006-tól a megye vezetõ védõnõjeként látja el feladatait, s részt vesz a védõnõk képzésében. 

Balázsi Ildikó

Lendvai Zoltán, az Aranykor Nyugdíjas Klub vezetõje és a Szent István Nemesi Rend Elsõ Alapítványának egyik alapító tagja munkájával számtalan határon túli szervezetet segített az elmúlt években, s rendszeresen támogatást is nyújt rászoruló, nehéz sorsú családoknak. 

Lendvai Zoltán

Rácz Erika, nívódíjas moderntánc-pedagógus, balettmester huszonkilenc évvel ezelõtt alapította a ma 140 tagból álló RE-flex Moderntánc Stúdiót, amelynek tulajdonosa és mûvészeti vezetõje. Példaértékû pedagógusi tevékenysége, valamint Nyíregyháza kulturális életéért végzett sok évtizedes szakmai munkája elismerésre és megbecsülésre méltó.

Rácz Erika

Bencs László emléklap és emlékérem

Bencs László emléklapot öten kaptak. Áts Zoltán, a Móricz Zsigmond Színház fõvilágosítója, a színház egyik alapító tagja, a városi rendezvények rendszeres közremûködõje. 

Áts Zoltán

Hajdú Ágota Ibolya, a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola pedagógusa, kiemelkedõen eredményes, sokrétû munkájának bizonyítéka a citerás és énekes diákok által elért számos országos, nemzetközi siker. 

Hajdú Ágota Ibolya

Szabó Edit, aki 1983 óta a Sipkay Barna szakközépiskola tanára, szakmai fejlesztõ teamek aktív szereplõje volt a szakképzés megújításának során a vendéglátó szakképesítéseket érintõen. 

Szabó Edit

Szabóné Mercs Éva, aki 1993 óta a Szociális Gondozási Központ szakápolója, s tevékenységét folyamatosan az idõs emberek iránti odaadás, tapintat, türelem, tisztelet és segítõkészség jellemzi. 

Szabóné Mercs Éva

Veres Mihály Lászlóné  gondozónõ, akinek lendülete, tenni akarása közel 30 éve töretlen, kiérdemelve ezzel a gondozottak szeretetét és környezetének tiszteletét.

Veres Mihály Lászlóné

Bencs László emlékérmet vehetett át  Bozorády Kriszta, aki 2007 óta az Emmaus Evangélikus Szeretetotthon intézményvezetõje, célja és fõ tevékenysége ez idõ alatt az volt, hogy a gondozottak a lehetõ legjobb ellátásban részesüljenek úgy, hogy tevékenységüket áthassa a keresztény lelkiség.

Bozorády Kriszta

(További képek és részletes méltatások a  nyiregyhaza.hu  ol­da­lon.)
 

Politikai vita

A napirendi pontok tárgyalását megelõzõen a polgármester arról tájékoztatta a közgyûlést, hogy Lengyel Máté jobbikos képviselõ szeretett volna a napirendek közé emelni egy indítványt, mely kapcsán dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ azt mondta, erre az sem formailag – hiszen e-mailben érkezett és aláírások nélkül –, sem tartalmilag nem alkalmas. Így a képviselõ-testület nem is szavazta meg, ám a két közgyûlés között történt események napirendi pontjánál hozzászólásként Lengyel Máté felolvasta a Nyíregyházi Televízió nyilvánossága elõtt zajló közgyûlésen az ellenzékiek öt pontját. Lövei Csaba független képviselõ ehhez kapcsolódva az ellenzék december közepi, nyíregyházi demonstrációjáról számolt be, melyre dr. Adorján Gusztáv, a FIDESZ-KDNP frakcióvezetõje válaszolt, utalva az adventi idõszak ellenzék általi tudatos megzavarására, valamint arra, hogy ez országos és nem nyíregyházi téma. Az MSZP-s Jeszenszki András szerint mindez igenis érinti a nyíregyháziakat, hiszen az önkormányzat is nagy munkáltató, mire a polgármester megjegyezte, ez nálunk nem jelent problémát. Az MSZP nevében felszólaló Nagy László jelezte, õ nem olvasta a vita alapját képezõ rabszolgatörvényt, és szerinte senki a teremben, míg erre a FIDESZ-KDNP képviselõje, Tormássi Géza megjegyezte, így nem is értelmezhetõ, hogy akkor mirõl és miért beszélnek. Mindemellett a DK-s Hunyadi János és a szocialista Nagy László is dicsérte a 2018-as adventi forgatag küllemét, elhelyezését, amit a polgármester az elõkészítõ stábnak továbbított.

Év végéig biztosan ÉMKK

A napirendek tárgyalása során a közgyûlés elfogadta az önkormányzat és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel kötendõ szerzõdését. Ez azt jelenti, hogy a jogi viták és folyamatos egyeztetések után év végéig ez a cég biztosítja a megyeszékhelyen a személyszállítási közszolgáltatást.     

Idõsügyi Tanács

A közgyûlés beszámolót hallgatott meg az Idõsügyi Tanács 2018. évi tevékenységérõl. A szervezet a város 20 ezer nyugdíjasának véleményét és érdekeit képviseli, hiszen kapcsolatot tartanak klubokkal, intézményekkel és civil szervezetekkel. Az Idõsbarát címmel rendelkezõ önkormányzattal közösen többek között újra megszervezték a Szépkorúak Ki mit tud-ját, a sportnapot, ingyenes fürdõjegyet ajándékoztak, de említésre méltó az élethosszig tartó tanulást segítõ Idõsek és a Szépkorúak Akadémiája ismeretterjesztõ elõadássorozat, vagy a senior tánc népszerûsége is.
 

Feladatellátás

A képviselõk elfogadták az integráltan nevelhetõ sajátos nevelési igényû gyermekek fejlesztésére vonatkozó, az önkormányzat és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendõ feladatellátási szerzõdést.
 

Pályák ovisoknak

Pályázatot nyújtanak be az Óvodai Pályaépítési Programra, amellyel a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége a kisgyermek labdarúgás fejlesztését célozza. Az 51 millió forintos beruházással három helyszínen épülhet pálya.

  Vezetõi pályázatok

A közgyûlés pályázatot írt ki a Jósa András Múzeum megyei hatókörû városi múzeum és a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatói posztjára.

  Új térfigyelõ kamerák

Napirendre került az újabb  közterületi térfigyelõ kamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyása. A Benczúr és a Bessenyei tér megújítása során többek között jelentõs területen új járda, sétány útburkolat, térkõ épült, két darab okospadot is telepítettek, valamint a zöldfelület-fejlesztés is megvalósult. Ezek megóvása elsõdleges cél a 9 darab új térfigyelõ kamera telepítésével, melyeket a Közterület-felügyelet ügyeleti központjába kötnek be.
 

Képviselõi nézőpontok

Dr. Adorján Gusztáv, a FIDESZ-KDNP frakcióvezetõje e napirendi pont kapcsán televíziónknak elmondta, a térfigyelõ kamerák fontosak a biztonság szempontjából, a rendõrségi beszámolóban is elhangzott, hogy ahol van ilyen, kevesebb a rongálás és más atrocitás.  Jeszenszki András, az MSZP önkormányzati képviselõje nyilatkozatában hangsúlyozta, a közbiztonság megerõsítését természetesen támogatják, a kamerahálózat kiépítése még a szocialista vezetés idején kezdõdött, ez annak a folytatása. Lengyel Máté, a Jobbik önkormányzati képviselõje azt mondta szerkesztõségünknek, teljes mértékben támogatják az elképzelést, szerintük a város több parkjába és játszóterére is kellene térfigyelõ kamerákat kihelyezni.
 

Milliárdos fejlesztési projekt

Az önkormányzat elfogadta azt a pályázati programot is, amelyet az Infrastrukturális Fejlesztések keretében megvalósuló, Csomópontfejlesztés és terek útjainak, járdáinak rekonstrukciója címû, központi költségvetés terhére terveznek benyújtani. Az 1 milliárd forintos projektbõl a Stadion–Kótaji–Hímes–Vasvári Pál utcai körforgalom kialakítása, valamint a Benczúr-Bessenyei tereket határoló utak, járdák rekonstrukciója valósulhat meg. A képviselõk a decemberi közgyûlésen elfogadták a 2019. évi munkatervet is.         
 

(Szerző: Szoboszlai Tibor)