Kooperatív képzések és oktatási innováció a Nyíregyházi Egyetemen
Fotó: Szarka Lajos

2020 december 31-én zárul a „Kooperatív képzések és oktatási innováció a szakmai tanárképzésben Kelet-Magyarországon (KOSZT)” című EFOP-3.5.2-17-2017-00001 azonosítószámú projekt a Nyíregyházi Egyetemen, melyre 400,74 millió forintösszegű vissza nem térítendő támogatást nyert el a konzorcium, melynek tagjai a Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem és a Nyíregyházi Egyetem. A projekt céljai között szerepelt többek között, hogy kooperatív képzéseket fejlesszen a Debreceni Egyetemen, a Miskolci Egyetemen, valamint a Nyíregyházi Egyetemen. 8 db szakmai tanárszak (MSc) kidolgozását valamint fejlesztését vállalták a résztvevők. Ezen kívül a képzési rendszer fejlesztésével a felsőoktatási kapacitások kihasználtságának növelése, a lemorzsolódás csökkentése is kitűzött cél volt. A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

 

A „Kooperatív képzések és oktatási innováció a szakmai tanárképzésben Kelet-Magyarországon (KOSZT)” című projekt általános célja a felsőoktatásban való részvétel és végzettségi szint növelése a Kelet-Magyarországi régióban kooperatív képzések és oktatási innováció megvalósításával a mérnökpedagógia és szaktanár képzések területén. A projekt megvalósításának ideje 2017. július 1. és 2020. június 30. közötti időszak volt, de a vírushelyzet miatt központi döntés alapján automatikus meghosszabbítás történt 2020. szeptember 28-ig, majd konzorciumi döntés alapján 2020. december 31-ig további hosszabbítást kapott a projekt. A konzorciumban (Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, Nyíregyházi Egyetem) megvalósuló EFOP-3.5.2-17-2017-00001 azonosítószámú projekt az EFOP-3.5.2-17 kódszámú felhívás keretében 100%-ban uniós finanszírozású formában 400.742.309 Ft támogatásban részesült. A konzorciumvezető a Debreceni Egyetem. A Nyíregyházi Egyetem költségvetése 102.332.458 Ft – adott tájékoztatást a projektmenedzsment.

A projekt eredményei

A kooperatív szakmai képzések koordinálása érdekében létrehoztuk a Kooperatív Képzési Koordinációs Központot, melynek célja a kooperatív képzések koordinálása, a képzések szakmai felelőseinek (mind intézményi, mind vállalati oldalon) együttműködésének biztosítása. A projekt számszerűsíthető eredményei és indikátorai: 26 db partnerszervezeti megállapodás képzési együttműködésre: új vagy bővített együttműködés, 203 fő részvétele a képzők képzése programokban, amelyet sikeresen elvégzők száma 163 fő; 31 fő vállalati szakember vagy új mesteroktató bevonása; 8 db tananyag fejlesztése, amelyet 160 fő használ. Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma 160 fő; a felsőoktatási együttműködési programokban támogatott gyakorló helyek száma 26 db.

A Nyíregyházi Egyetem a pályázat során vállalta a mérnöktanár és közgazdásztanár szakmai tanárszakok mintatantervének modernizálását, átdolgozását, valamint a közgazdásztanár szakmai tanárszak kidolgozását, akkreditálását és elindítását pénzügy-számviteli és kereskedelem-marketing szakképzettséggel, melyeket teljesítettünk. A projekt keretében elkészült a Tanári kompetenciák mérésére szolgáló kérdőív, melyet kiértékeltünk és elemeztünk, valamint elkészítettük a Kelet-Magyarország térségi tanári helyzetkép tanulmányt.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

Forrás: Nyíregyházi Egyetem