Klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a KEHOP-1.2.1-18-2019-00255 azonosítószámú, „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán” című projekt keretében dolgozta ki Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi klímastratégiáját.

Mi a projekt célja?

Nyíregyháza klímastratégiájának elkészítése, klímatudatosságot erősítő szemléletformálási rendezvények és akciók megvalósítása. Szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása; települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása; tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintetteknek. A projekt közép- és hosszú távú célja, hogy a klímatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások a lakosság minél szélesebb körében terjedjenek el. Ennek érdekében a projekt megvalósítói nagy számú aktív és passzív elérést valósítanak meg a projekt során.

Milyen előnyökkel jár Nyíregyháza város életében egy klímastratégia dokumentum megléte?

•    Energiahatékonyság növelése
•    Tudatosság erősítése
•    Káros kibocsátások mértékének csökkentése
•    Pályázati forrásokhoz való könnyebb hozzáférés biztosítása
•    Tisztább, élhetőbb település megteremtése
•    További fejlesztések megalapozása

 

Mi a társadalmasítás lényege és milyen formában tudja véleményét kifejezni?

A társadalmi egyeztetés során lehetőség nyílik a településen élők, a település fejlődéséért tevékenykedők véleménynyilvánítására, mely kiemelten fontos hiszen a város egészét érintő célokat határoz meg a dokumentum. A társadalmasítás időszaka alatt beérkező vélemények, észrevételek, javaslatok beépítésre kerülnek a végleges dokumentumba. A dokumentummal kapcsolatos véleményeit, javaslatait, észrevételeit 2021.08.14-ig fogalmazhatja meg írásban a mellékelt véleményezési és javaslattételi adatlap kitöltésével. Kérjük a kitöltött adatlapot az  zoltan.kovacs@nye.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni!

Köszönjük, hogy véleményével Ön is hozzájárul Nyíregyháza Megyei Jogú Város Klímastratégiájának elkészítéséhez!

 

Letölthető dokumentumok:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város klímastratégiája a 2021-2050 közötti időszakra

Véleményező és javaslattételi adatlap