Kivágják a beteg, balesetveszélyes fákat, de helyükre új csemetéket ültetnek

Áprilisban a város több területén kezdődnek el fakivágások, gallyazások. A jó hír, hogy ha egyet is muszáj kivágni, helyére újat ültetnek!

A NYÍRVV tájékoztatása szerint áprilisban a következő helyeken vizsgálják felül a fák állapotát:

  • Bernstein Béla téren a japánakác fasort,

  • Krúdy Gyula utcában a nyárfákat, valamint

  • Bujtosi tó és környezetében a fűzfák rekonstrukciója a balesetveszélyes fák eltávolítása esedékes. 

A kivágott fák helyére idén tavasszal és ősszel új facsemetéket ültetnek majd.

A polgármesteri fásítási program részeként pedig tavasszal összesen 52 helyszínt érintően több mint 200 facsemetével lesznek gazdagabbak városunk zöldfelületei.

A fakivágások során az érintett területeken forgalomkorlátozást vezethetnek be, ezért kérjük az arra közlekedők türelmét és megértését!

Halmi-Hódos Katinka főkertész részletes tájékoztatása:

Bernstein Béla tér

-A Bernstein Béla tér sétány mellet nyugati és keleti irányban japánakác fasor húzódik. Ezek egy része elöregedett, a vázágakon több helyen is kéreghiányos szakaszok, ágletörések figyelhetőek meg, valamint rovarkárosítás, odvasodás és taplógomba jelenléte is látható rajtuk. A balesetveszély elhárítása érdekében ezért sürgősen indokolt a nyugati oldalon a fák kivágása.

-A tér mivel közművekkel erősen terhelt, a pótlást ehhez igazodva végezzük. A Bernstein Béla téren a munkálatok végeztével ültetnek új facsemetéket. A nyugati oldalra kislevelű hársak kerülnek, hiszen ez a faj jól bírja a városi környezetet és az épület által nyújtott árnyékhatást is elviseli, fasorként pedig idővel átveszi majd az elöregedő japánakácok szerepét is. A keleti oldalon a kivágott fákat japánakáccal pótoljuk az egységesség megőrzése érdekében.

Krúdy Gyula utca

- A Krúdy Gyula utcai nyárfákról egyöntetűen elmondható, hogy elérték az ún. biológiai vágásérettségi kort. Ez az a jellemző életkor, mikorra kialakul a fafajra jellemző geszt-szíjács arány, ezt követően a növekedés intenzitása csökkenni kezd, faanyagszerkezetük meggyengül, a fák egészségi állapota folyamatosan romlik. A koronaágak száradása és hullása (főleg szeles időben) folyamatos, ami állandó veszélyforrást jelent. A fák gyökér, törzs és korona egészségi állapotának vizsgálatát szemrevételezés módszerével földről végeztük. Mivel a fák gyökérzete megemelte a környező talajt, törzsükön több esetben is jelentős károsodás figyelhető meg, a koronáikban pedig jelentős csúcsszáradás, kéreghiányos ágak, letört ághelyek, száraz ágak vannak, ezért indokolt több fa kivágás is. A fák a közelségükből adódóan együtt kezelendők, kivágásuk egy ütemben szükséges a balesetveszély elhárítása érdekében.

-A fakivágás és a környezetrendezés elvégzése után a területen kínai díszkörte, ezüsthárs, japán díszcseresznye, mezei juhar, korai juhar, virágos kőris is helyet kap majd. A fajok kiválasztásánál a jó várostűrő képesség mellett a magas díszérték is szempont volt a központi elhelyezkedésből fakadóan.

Bujtosi tó és környezete

-A Bujtosi tó parti sávja mentén található fűzfák száraz ágai balesetveszélyt jelentenek, hiszen ezek az ágak bármikor leeshetnek, ezáltal veszélyeztetve az élet- és vagyonbiztonságot. A fákon a középtávú fenntarthatóságuk biztosítása érdekében koronaifjítást végzünk, mivel megjelent a csúcsszáradás, a belső koronaágak száradása, a taplógombafertőzés, és a tőkorhadás. Az ifjító metszés célja, hogy a balesetveszély elhárítása mellett a fa új koronát nevel, meghosszabbítva ezáltal az idős fák életét.

-A Bujtosi kondipark mellett található fehér fűzfák szintén balesetveszélyesek. Felső koronájukban csúcsszáradás, egyes fákon előrehaladott kórképek látszódnak (taplógomba fertőzés, gyökérnyaki és törzskorhadás, kéreghiányos száraz töredezett ágak). A közvetlen élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető fákat kivágjuk a csoportból, ami pedig nem a sétány mellett helyezkedik el, azokat holtfaként hagyjuk meg (fa törzsét 1-1,5m magasságig vágjuk le).

-A Városliget Északi végében lévő nyárfaligetet érintően tisztító vágás, illetve törzstisztítás elvégzése történik meg. Az alászorult, kiszáradt fákat eltávolítjuk, ezzel együtt a meglévő fák törzstisztítását elvégezzük (elhalt oldalágak eltávolítása), kiemelt figyelmet fordítva a gyalogos forgalom biztonságára.