Kiknek és hogyan segít a Család- és Gyermekjóléti Központ?
Éppen élelmiszeradományt pakolnak az önkormányzati intézmény munkatársai

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ feladata nevéből adódóan a család- és gyermekjóléti szolgáltatások magas szakmai színvonalú és hatékony működtetése a Nyíregyházi járás 15 településén. Szolgáltatásaikat a szociális munka értékei alapján tervezik és működtetik a hozzájuk forduló célcsoport számára. A központ elsődleges feladatait gyermekeink védelmében látja el, hatósági intézkedéshez kapcsolódóan végzik segítő munkájukat. A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat szervez. Így sokakat, s nem csak – mint a cikk végén kiemelten utalunk rá – a szegregá­tumban élőket érinthet a működésük. Az intézményvezető, Lengyelné Pogácsás Mária írása alapján mutatjuk a részleteket, ami egyben egy 2020-as visszatekintés is, a Huszártelepet illetően.

Lengyelné Pogácsás Mária intézményvezető

Az alapellátás célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. Esetmenedzsereink a Nyíregyházi járás településein működő szolgálatok családsegítőivel és tanácsadóinkkal közösen menedzselik a jelzőrendszerből érkezett családok problémáinak megoldási folyamatát.

Külön szolgálat Nyíregyházán

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ működteti a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot. A szolgálatnál tevékenykedő családsegítőink szociális, életviteli, mentális, anyagi, gyermeknevelési, munkaerő-piaci problémákkal küzdők részére nyújtanak szolgáltatásokat, valamint gyermekeink védelmében gondozási, szolgáltatási, szervezési feladatokat végeznek. A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Az önkormányzattal, mint fenntartónkkal napi kapcsolatban állunk, szakmai kérdésekben együttműködünk, hozzásegítjük az ügyfeleinket az önkormányzat által nyújtott támogatásokhoz, pályázati programokban konzorciumi partnereként működünk közre.

Szolgáltatásaink:

–         szociális segítőmunka – családgondozás, egyéni esetkezelés,

–         információnyújtás, tájékoztatás az igényelhető szociális ellátásokról,

–         szociális ügyintézés,

–         természetbeni, pénzbeli ellátásokhoz történő hozzáférésben segítés,

–         kríziskezelés,

–         szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás,

–         jogi tanácsadás,

–         pszichológiai tanácsadás,

–         szabadidős programok szervezése és nyújtása, ifjúsági és gyermekprogramok szervezése és nyújtása,

–         lakossági adományok gyűjtése és osztása (ruha, bútor, játék, közeli lejáratú és tartós élelmiszer).

Működtetjük járási szinten a jelzőrendszert annak érdekében, hogy minden problémáról, veszélyeztetettségről értesüljünk, és partnerszervezeteinkkel időben megtegyük a szükséges intézkedést.

A megyeszékhelyen hat helyszínen

A kliensközpontúság érdekében ügyfeleink Nyíregyházán hat helyszínen kereshetik szolgáltatásainkat.

–         A központ székhelye Nyíregyházán, a Körte u. 41/A szám alatt található.

–         Huszártelepi Telephely, Nyíregyháza, Huszár tér 5.

–         Déli Telephely, Nyíregyháza, Vécsey u. 15.

–         Északi Telephely, Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A.

Ügyfeleink számára nyitva álló irodáink:

–         Nyíregyháza, Tűzoltó u. 1.

–         Nyíregyháza, Nagyvárad u. 2.

–         Nyíregyháza, Dália u. 9.

–         Ezen kívül Sényőn, Nyírturán, Nyírpazonyban, Nagycserkeszen és Kálmánházán.

Segítő tevékenység óvodákban, iskolákban

2018. szeptember elsejétől bevezettük intézményünkben az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenységet, melynek értelmében a Nyíregyházi járás 15 településén működő valamennyi köznevelési intézményben végzünk szociális segítő munkát, 31 óvodai, iskolai szociális segítő révén. Pályázati programjainkkal törekszünk a szolgáltatásainkat kiegészíteni, színesíteni a lakosság igényeinek megfelelően.

Ajándékcsomagok, élelmiszer­adományok, tisztítószerek

Intézményünk egész évben gyűjti és osztja a lakossági felajánlásokat. 2020-ban a nagyszabású karácsonyi adománygyűjtés eredményeképpen 331 család részére juttattuk el igényes ajándékcsomagjainkat (erről nálunk is olvashattak). Tavaly összesen 21 726 kg adományt osztottunk ki a Magyar Élelmiszerbank jóvoltából és a Human-Net Alapítvány közreműködésével. A lakossági felajánlásoknak, valamint Nyíregyháza MJV Önkormányzatának támogatásával rendszeresen osztottunk tisztító- és fertőtlenítőszereket, valamint maszkokat (5000 db).

Az önkormányzat az év végi ünnepek előtt élelmiszerrel és játékadománnyal  igyekezett szebbé tenni a rászorulók mindennapjait

Ingyenes zöldszám: 06-80/288-525

A járvány által kialakult veszélyhelyzetben intézményünk a szolgáltatásait folyamatosan biztosította, 2020. első negyedévében létrehoztunk egy ingyenesen hívható zöldszámot, melyre közel 100 hívás érkezett.

Jelen vagyunk a Huszártelepen

A Huszártelepi Telephelyünk ellátási területe a Huszár lakótelepen kívül a tanyabokrok, valamint a Kertváros és a Hímes. Ezen a területen 2020-ban 621 család esetében végeztünk szakmai munkát, amely összesen 991 személyt érintett. Gondozott családjaink száma 172. A telephelyen a 2020-as évben 22 esetben fordult elő krízishelyzet, amely 53 személyt érintett. Ezek az esetek azonnali intézkedést igényeltek, sok esetben a családok vagy személyek menekítésére került sor.

Nőtt a megkeresések száma

A pandémia miatt ügyfélszámunk és a szolgáltatásaink száma jelentősen megemelkedett a 2019-es évhez képest itt:

– az egyszeri segítségnyújtások száma 177-rõl 358-ra emelkedett,

– megemelkedett a segítő beszélgetések száma 1815-rõl 2450-re, a tanácsadások száma 345-rõl 485-re (elsősorban életviteli tanácsadás, lelki, mentális segítő beszélgetés).

Támogatásokkal segít az önkormányzat

Különböző ügyintézésekhez kértek segítségnyújtást, mely 282-rõl 423-ra emelkedett:

– helyi lakásfenntartási támogatás,

– rendkívüli települési támogatás,

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylése,

– hátrányos helyzet megállapítása,

– gyógyszertámogatás igénylése,

– méltányossági ápolási díj igénylése,

– adósságkezelés,

– háromszorosára emelkedett az adományosztás száma, a Huszártelepen 250 családnak évente több alkalommal (liszt, olaj, konzervek, rizs, tej, édesség),

– megnőtt az esetjelzések száma, ezen belül 40-rõl 90-re nőtt a felnőttekkel kapcsolatos esetjelzések száma.

Kapcsolattartás a pandémia alatt

A pandémia időszakában a telepen segítséget nyújtottunk a szülőknek oktatási intézményekkel, iskolákkal, óvodákkal való kapcsolattartásban, ügyintézésben. Ahol az online oktatáshoz nem állt rendelkezésre okoské­szü­lék, családsegítőink megkapták az iskoláktól a tananyagot, amit kinyomtatva juttattunk el a gyerekekhez, majd vissza az adott iskolához.

Napi szinten fordulnak hozzánk

A Huszártelepi Telephelyen nagyon magas a napi ügyfélforgalom, amely a telephely elhelyezkedéséből, valamint az ügyfélkör sajátosságaiból adódik. A telephelyet napi szinten keresik fel a gondozásban lévő, ott élő családok, valamint magas számban fordulnak közvetlen segítségért olyan személyek is, akikkel nem állunk rendszeres kapcsolatban.

Hiányzások, életviteli problémák

A Huszártelepi Telephelyen és bokortanyákon élő gondozott családok körében az esetjelzések jelentős része az iskolai igazolatlan hiányzás, magatartási problémák, digitális tanrend kötelezettségek elmulasztása miatt érkezett és jelentősen megemelkedett a felnőtteket érintő (életviteli, megélhetési, mentális) problémák száma. Jelentős számú a védőnőktől érkezett esetjelzés, amely kiskorú várandóssal, válsághelyzetben lévő kismamával kapcsolatos, valamint jelzések érkeztek a gyermekek nem megfelelő ellátása, gondozása miatt is. A védőnőkkel nagyon szoros a családsegítők együttműködése, sok esetben a családlátogatások együtt történnek.