Keresztény Értelmiségiek Szövetsége – Krisztusi szelídség
Fotó: Illusztráció

Az országos szervezet után nem sokkal, 30 éve alakult a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének nyíregyházi csoportja. Vezetőjük tavaly ősztől Megyesi Mária. Egyfajta szellemiség mentén működő társadalmi és kulturális szervezet az övék, melynek ezidőben jelentős vállalása, hogy láthatóvá váljanak a társdadalom számára és megnyugtatóan megszervezzék ifjúsági tagozatát.

A KÉSZ keresztény szervezet, vagyis krisztusi, ami teológiai értelemben azt jelenti, hogy Krisztus benne él. Tagjaik e szerint rendezik be életüket, és próbálják a jövőt alakítani. Ökumenikus, vagyis vallási felekezettől független. Értelmiségi, tehát gondolataik szerint az írástudók felelősségével tesz a közjóért. Nem feltétlenül diplomás emberek közössége, de véleményformáló befolyással kell legyen a társadalmi közgondolkodásra. A kiegyensúlyozott konzervativizmus jellemzi, tehát értékőrző, ugyanakkor korszerű.

„A cél, hogy megszervezzük, láthatóvá tegyük azt a nem is túl szűk társadalmi réteget, akikre valóban jellemző a keresztény értelmiségi lét. Nagyon fontos az, hogy ez egy szövetség, de sajátos értelemben vett közösség, mert van egy belső magja. Például a mi nyíregyházi csoportunknak is, amely bizonyos programokat, polgári kezdeményezéseket, akciókat, kiállításokat, kulturális programokat szervez. Vannak, akik ezen viszonylag rendszerességgel részt vesznek. A legfontosabb feladatunk most az, hogy megnyerjük azokat, akik - a saját, társadalomban elfoglalt helyzetük, életkoruk miatt nem tudnak rendszeresen részt venni mindezekben. Azonban felvállalják azt, hogy a fent említett módon gondolkodnak, élnek, tenni akarnak.” – nyilatkozta a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének nyíregyházi csoportvezetője.

A járványhelyzet előtt megszervezték még a házasság hetét, részt vettek az európai polgári kezdeményezésben, a nemzeti régiók védelmében. Kiállítást nyitottak a Hittudományi Főiskolán, Csíksomlyó és a Kárpát-medence keresztény értékei címmel. Megjelentek a Magyar Kultúra Napja tiszteletére szervezett koszorúzáson, de volt előadásuk az első keresztény államokról is. Meghirdette korábban a KÉSZ a trianoni évfordulóra a Szóljanak a harangok akciót, de elmaradtak a genderelmélettel, illetve a bioetika tárgyában tervezett előadásaik.

„Nagyon fontos célunk az is, hogy felvegyük a kesztyűt – nem akarok harcosan fogalmazni, mert itt is a krisztusi szelídség, béke, szeretet jellemző a gondolkodásunkra, de mégis felvegyük a kesztyűt - a szélsőségesen liberális, globalista elit vélemény diktatúrájával szemben, amely már nem is egyszerűen csak véleménydiktatúra, hanem a közjogi politikai nyomásgyakorlás színterére lépett. És nagyon fontos, hogy a saját továbbfejlesztésünk, egyrészt tudásban, másrészt lelkiekben való gyarapodásunk által, illetve mások felé próbáljunk valóban egy másmilyen víziót, egy másmilyen jövőképet, egy másmilyen társadalomalakító erőt felmutatni." – folytatta Megyesi Mária.

Ezért fontos, hogy minél többen csatlakozzanak a szervezethez - véli a nyíregyházi csoport vezetője, hiszen ők is a generációváltás idejét élik. Új tagok belépéséhez természetesen ajánlás szükséges. Emellett építik az utánpótlást, a fiatalok csoportját. A felnőttek félszázas közösségéhez változó számban tartoznak fiatalok, akik egyelőre leginkább még csak az egyházi iskolákból érkeznek.