Képviselői sorozat:  14. választókerület: Bajnay Kornél – Bemutatkoznak a közgyûlés egyéni mandátumos tagjai

Egész felnőtt élete Borbányához köti Bajnay Kornélt (FIDESZ-KDNP), mely választókerületének jelentős részét adja. Abban a Petőfi iskolában kezdett el tanítani 34 évvel ezelőtt, ahol tagintézményvezető, de közgyűlési tagként a nyírjesiek és nagyszállásiak érdekeit is képviseli, rendszeresen fogadóórákat is tartva mindhárom helyszínen.

Bajnay Kornél (FIDESZ-KDNP)

Bajnay Kornél agrármérnök édesapja mellett, még vidéken a természet szeretetét szívta magába, ám mivel megtetszett neki a rádiózás, egy vargabetűt téve a Bánkiban végzett táv­közléstechnikai műszerészként. A Bessenyei György Tanárképző Főiskolán talált vissza az útjára, ahol a biológia mellett testnevelés szakot végzett, majd utóbbit rögtön tanította is Vasmegyeren, aztán a borbányai iskolában, a technika mellett. Utóbbihoz is volt bőven ismerete, amit megtoldott később az informatika szak elvégzésével. Szerzett diplomát az inkluzív nevelés tanára mesterszakon, nevelési szaktanácsadóként, illetve most már szakértőként is dolgozik, továbbá közoktatásvezetői végzettsége is van, amit a gyakorlatban használ.

Az iskola az élete

– 2002-ben lettem igazgatóhelyettes abban az iskolában, melynek a történetét szinte végigkísértem, az Alma utcai épület átadása után két évvel érkezve. 2012-től pedig tagintézményvezetőként teszek az iskoláért, mely amellett, hogy három tanteremmel bővült, teljes körű felújítást kapott az elmúlt években, beleértve az akadálymentesítést, irodák és fejlesztőszobák készítését, az internethálózat kiépítését és korszerű informatikai eszközök beszerzését. Emellett irodát, fejlesztőszobát, szertárakat alakítottunk ki. A tornaterem felújítása során – mely a Mozdulj Nyíregyháza! borbányai programjainak is helyet ad – sportpadlót, hőszigetelést, korszerű LED-es világítást kapott. Külön öröm, hogy sószoba is született az egészségmegőrzés érdekében, amit rendszeresen használnak a tanulók, csakúgy, mint az óvodában

– fogalmazott a képviselő.

Az iskola, a képviselõ munkahelye komoly modernizáción esett át

Óvodai fejlesztések

– Utóbbi, számunkra kiemelten fontos intézmény szintén rajta volt azon a „problématérképen”, mikor dr. Szilassy Géza – aki azóta már a város díszpolgára – megkeresett, hogy vállaljam el a képviselőjelöltséget 2014-ben. Azóta második ciklusban segítem az itt élőket ilyen szerepben is, a FIDESZ-KDNP frakció tagjaként, s részt veszek a közgyűlési Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, továbbá a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság munkájában is. Az óvodához visszatérve, a teljes városi intézményrendszert érintő külső, belső energetikai korszerűsítés és napelemek elhelyezése mellett tornaszobát alakítottunk ki, megtörtént az udvari játékok teljes felújítása és cseréje, valamint a sportpálya korszerűsítése LEGO-s pályázati forrásból. További vágyunk bölcsődei férőhelyek, félcsoport kialakítása, mivel egyre népszerűbb a városrészünk.

 

Közvilágítás, világháló

– Ami a megoldandó feladatokat illeti, hosszú és szerteágazó volt a lista, s még nem is értünk a végére, de kiemelendő, hogy megvalósult a vezetékesinternet-hozzáférés kiépítése Nyírjesen és Nagyszálláson, e program keretében a Petőfi iskola 160 tanulói laptopot kapott. A közvilágítás fejlesztésében is sikerült előre lépni: a Pásztor, Uszkár, Vizsla, Arató, Számadó, Csárda, Margaretta, Dióliget, Hamvas, Spániel, Dalmata, Boxer, Prés, Borsos, Cirbolya utcákban.

 

Víz, szennyvíz, csapadékvíz

– Az is eredmény, hogy kiépült az ivóvízrendszer a Számadó közben. Pótoltuk a szennyvízelvezető rendszert a Tünde és Zsálya utcán, valamint a Nárcisz utca Alma utca felőli részén, és rákötöttük a nyírjesi orvosi rendelőt is a rendszerre. A 2010-es belvízproblémák után megalkotott csapadékvíz-elvezetési stratégia részeként az új utaknál már eleve alapnak számít a helyi csapadékkezelés szikkasztó árkokkal és kutakkal. Sokakat érint, hogy megépült a csapadékelvezető rendszer olyan fontos utcákban, mint az Alma, Tünde és Lujza. Az Alma utcán tovább folytatódik a bővítés, idén a Pitypang utca tervezése volt soron 640 méteren, valamint a Szőlő utca 51. előtti szakasz.

Környezettudatos lépések

– S ha már a természetet érintő beruházásokról van szó, emeljük ki, hogy a hajdani Ököri-tó, mely a korábbi évtizedekben elhanyagolt szemétlerakóvá vált, példaértékű rekultiváción esett át. Ma zöldellő erdő van a helyén! Városrészünk is bekapcsolódott a polgármesteri fásítási programba, közösen ültettünk fákat, cserjéket a játszótéren, illetve az iskolaudvaron. A teljes várost érintő környezettudatos lépés volt a modern, környezetbarát gázmeghajtású buszok beszerzése, a választókerületben 15 fedett autóbuszváró épült, s vannak e téren is terveink.

A közösség érdekében

– Kiemelten figyelünk a kerületben élő közösség igényeire, beleértve a kulturális, szabadidős lehetőségeket is. Fontos lépés volt a Borbányai Művelődési Ház belső felújítása nyílászárócserével, akadálymentesítéssel, könyvtárpont kialakításával, internet-hozzáféréssel, energetikai korszerűsítéssel. Így méltó helyszíne például az iskolával és a Petőfi DSE-vel való közös programoknak (például: Borbánya Gólbánya) is. A Nagyszállási Művelődési Ház újraindítása is megtörtént közösségi programokkal. Ami a mozgást és kényelmet illeti: kondiparkok létesültek a HAFE parkban és a Bazsalikom utcán, korszerű, körbekerített játszóterek születtek pihenőpadokkal Borbányán két helyen, Nagyszálláson és Nyírjesen.

Nyírjesre érkezve ez a kép fogad

A közösségre való odafigyelés jegyében bővítettük a borbányai temetőt, mely új lélekharangot is kapott, továbbá felújítottuk a ravatalozót. Fontos feladatunk a nagyszállási ravatalozó felújítása. A városi programok ugyancsak érintik az itt élőket: az önkormányzati tanszercsomag az alsó tagozatos diákoknak, a karácsonyi csomag a nyugdíjasoknak.

A mûvelõdési ház az egyik fontos közösségi tér a választókerületben

Új aszfaltutak

– Az örökölt úthelyzet miatt természetesen ez az egyik legégetőbb feladat. A számok beszédesek: míg 2010-ben 108, területen lévő utcából 75 volt földes és 33 szilárd burkolatú, addig 2021-re 57 és 51 volt az arány, tehát 18 utcát sikerült leaszfaltozni, illetve felújítani! Név szerint: Borbányán a Számadó, Bazsalikom, Harangozó, Szíjgyártó, Fonó, Csárda, Kalapos, Kőműves, Szőlő utca egy része, Kacagó utca, a Nárcisz utca déli része és a Rezeda köz, de az Alma utcai járdák is megemlítendők azzal, hogy a teljes utcára készül a terv.

A rengeteg aszfaltozott utca közül ez épp a Kacagó

Nagyszállás: Mérő, Majoranna, Sétány, Madár, Borsos, Kies utca, Nyírjes: Hold, Könyves és Jó utca, de fontos felújítás volt a Nyírjesi bekötőút és a „körforgalom” is.

Nagyszálláson is több fejlesztés zajlott

Csomópontok, kerékpárutak

A Kállói út komplex felújítása sok szempontból hozott előnyöket a térségben élőknek. Egyrészt a kiépült kerékpárút segítségével Borbánya felől így már két úton érhető el a belváros – a másik a Tünde utcai lehetőség az új körúti szakasz, az állomás felé –, s gondolkodunk a folytatásban is Nyírjes, Nagyszállás felé. Másrészt gyalogátkelőhelyek és forgalomlassító szigetek, zebrák is elkészültek a program részeként. Rengeteg nyíregyházit érintett, hogy elkészült a körforgalom a Kállói út és a Tünde utca kereszteződésében. A közlekedésbiztonságot érinti, hogy „piros zebrává vált” a gyalogátkelő az Alma utcai iskolánál.

A Kállói út komplex felújítása sokaknak hozott könnyebbséget, biztonságot