Jótevő mozgalom Szabolcs-Szatmár-Beregben is

A 2014-es év új ünnepi kezdeményezése a Jótevő (www.jotevo.com), mely csupán néhány nappal ezelőtt indult útjára. A mozgalom elnevezése egy szójáték, a benne lévő szóösszetétel pedig mindkét olvasatban hűen kifejezi szándékát és célját. A Jótevő mozgalom alapvető célkitűzése, hogy a karácsonyi szünetben is megfelelő minőségű táplálékot juttasson el nehéz anyagi helyzetben lévő családok gyermekeinek. Ez az élelem a mozgalom elkülönített pénzügyi alapjába érkező pénzbeli felajánlásokból kerül biztosításra. A néhány nappal ezelőtti indulás óta már több mint kétmillió forint felajánlás érkezett e cikk megírásának pillanatáig. Ezúton tisztelettel köszönjük minden önzetlen honfitársunk gyermekbarát felajánlásait!

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Nyíregyháza-Orosi, valamint a Nyíregyházi Hit Gyülekezete Szeretetszolgálatai egész évben rendszeresen végeznek mind önálló, mind összehangolt karitatív munkát, minél szélesebb körben igyekezve elérni rászorulókat. A Hit Gyülekezete által országosan létre hívott Jótevő mozgalom Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a karácsony előtti és utáni napokban többfelé végez karitatív étkeztetést, ill. biztosít élelmiszertámogatást nehéz sorsú gyermekek részére. Ennek keretében a karácsonyi szünet ideje alatt, december 22. és január 4. között 100 rászoruló gyermek részesül naponta meleg étkeztetésben. További 130 gyermek hideg élelmiszercsomagban részesült december 23-án vagy előtte. Ez utóbbi élelmiszertámogatásnak mintegy fele a görögkatolikus egyház fenntartásában működő Sója Miklós általános iskola négy osztályának tanulóihoz jutott el Nyíregyházán, akik a Huszár-telep nehéz anyagi körülmények között nevelkedő, s az iskola társadalmi felzárkóztató tevékenységét élvező gyermekei közül kerültek ki. További 17 gyermek kapott hideg élelmiszercsomagot a megyeszékhely fenntartásában működő Családok Átmeneti Otthonában.

Az országosan jól ismert Hajnalcsillag Alapítvány és egy nyíregyházi vállalkozó jelentős játékadományt juttattak el a Gyülekezet részére. Ennek a bőkezű önkéntes felajánlásnak köszönhetően több mint 150 cipős- és kalapdoboz telt meg dugig minőségi játékokkal. Ezekből 33 ajándékcsomag Nyírszőlősön a Gyermekek Átmeneti Otthonába, valamint az ideiglenesen Császárszálláson működő Családok Átmeneti Otthonába került. Mind a GYÁO, mind a CSÁO gyermekei emlékezetes és megható pillanatokat szereztek a Gyülekezet hozzájuk ellátogató önkénteseinek, amikor önfeledt boldogsággal bontogatták a nem várt karácsonyi játékcsomagokat. További 50 karácsonyi játékcsomag Kárpátalján élő gyermekekhez került, a maradék pedig megyénk vidéki kistelepüléseinek hátrányos helyzetű gyermekeihez jutott el.

Idén a Jótevő mozgalom égisze alatt zajlott a két nyíregyházi gyülekezet hagyományos közös karácsonyi étel- és csomagosztása a Hatzel téren. Ennek keretében 200 adag meleg étel és 250 karácsonyi csomag került kiosztásra. Idén Nyíregyháza Megyei Jogú Város 100 ezer forinttal támogatta ezt a rendezvényt, amelyért a két szervező gyülekezet ezúton is tisztelettel fejezi ki hálás köszönetét. A hatzel téri karácsonyi csomagosztás népszerűségét és szükségszerűségét mutatja az is, hogy idén vidékről is érkeztek rászorulók, kimondottan ezen karitatív rendezvény miatt.

Itt érdemel említést az is, hogy a két nyíregyházi Gyülekezet a Hatzel téren hétről hétre minden pénteken 100-120 adag meleg ételt oszt ki a város rászorulói részére, akik között rendszeresen vannak különböző korú gyermekek is. Az újévben január 2-án az ételosztás után gyermek- és felnőttruhák is kiosztásra kerülnek az azt igénylők részére.

Az idei adventi időszak kezdete óta Újfehértótól Kisvárdáig, Tiszavasváritól Sonkádig a megye 13 településén a két gyülekezettől 251 fő részesült tartós élelmiszereket és háztartási szereket tartalmazó csomagban, sőt, a megyén kívül még Tokajban is. A Hajnalcsillag Alapítvány a karácsony előtti napokban 150 tojótyúkot ajánlott fel, amelyet a Gyülekezet önkéntesei nyírségi falvakban osztottak szét.

Évente négyszer kerül sor ruhagyűjtésre a gyülekezet tagjainak felajánlásaiból. Ennek szinte egésze megyénk kisebb vidéki településeinek nehéz helyzetű családjaihoz kerül, valamint utcai szolgálat keretében jut el rászorulókhoz. A Gyülekezet tagjainak éves ruhaadományozása csak a megyeszékhelyen több tonnára rúg. Csak a decemberi ruhaadomány értéke több millió forint volt.

Idén decemberben több köbméter nyír szociális tűzifa is eljutott számos rászoruló nyíregyházi családhoz.

A Vidám Vasárnap istentiszteleteinek közvetítése alatt az imakéréseken felül beérkező támogatási kérelmek mindegyikével is érdemben foglalkozik a Hit Gyülekezete és lehetőségeihez mérten igyekszik segíteni a kérelmezőknek.

A két nyíregyházi Hit Gyülekezete tagjaitól befolyó önkéntes pénzadományok képezik a HISZ mindenkori karitatív tevékenységének alapját, amelyhez időről időre érkeznek gyülekezeten kívüli egyéni felajánlások is. A két Gyülekezet megyénkben végzett karitatív tevékenységének fő célja nem a Gyülekezet hitvallását képező, Jézus megváltásáról szóló evangélizálás, hanem az emberi együttérzés és az érett társadalmi felelősségvállalás kifejezése megyénk elesettjei felé, bár az ő részükre már az ebben megnyilvánuló önzetlen emberség is örömhír értékű. A HISZ által immár több évtizede végzett társadalmi tevékenység támogatásához a jövőben is bárki szabadon csatlakozhat önkéntes felajánlásaival, a Hit Gyülekezete honlapján elhelyezett elérhetőségek alapján.