Így változik a házasságkötések rendje Nyíregyházán a veszélyhelyzetben
Fotó: Illusztráció

A Kormány 484/2020 (XI.10) Korm. rendelete 6.§. (5) bekezdése értelmében a 2020. november 11-től a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetre vonatkozó korlátozások érintik a házasságkötéseket is.

Nyíregyházán a szertartások biztonságos lebonyolítása érdekében az alábbi szabályokat léptették életbe:

Az esküvői szertartás kizárólag a Polgármesteri Hivatal gróf Károlyi Ferenc termében tartható. Az úgynevezett külső helyszínen történő házasságkötésre nincs lehetőség.

A szertartáson a házasulandó páron és tanúikon kívül (szükség esetén tolmács), a párok szülei, nagyszülei, testvérei, valamint gyermekei és a közreműködő anyakönyvvezető vehet részt. Egyéb személy, vendég, így különösen fotós, videós közreműködése nem megengedett. A kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a pezsgős felszolgálás is szünetel.

A házasságkötő teremben a szertartások között takarítás, fertőtlenítés és szellőztetés zajlik a szertartások biztonságos megtartása érdekében.

Anyakönyvi statisztika 2020. október 31-ig

A tavalyi rekordszámú házasságkötés után (680 alkalom), idén a koronavírus járvány ellenére is kedvezően alakult az év, a várható házasságkötések száma év végére meg fogja haladni, mintegy 30-40 eseménnyel a 2018-ban Nyíregyházán kötött házasságok számát.

2020. október 31-ig városunkban 506 pár kötött házasságot. Az év hátralévő részében még 62 pár tervezi a házasságkötését Nyíregyházán. 2020. október 31. napjáig, összehasonlítva az elmúlt két év azonos időszakával a halálesetek száma nem mutat eltérést. Míg 2018-ban október végéig 2726 halálesetet anyakönyveztek Nyíregyházán, 2019-ben 2764 lakos, míg a járvány évében, 2020. azonos időszakában 72 fővel kevesebb, 2692 nyíregyházi távozott közölünk.

Figyelemre méltó és örvendetes ugyanakkor, hogy az utóbbi években az élve születések száma folyamatos emelkedést mutat. Míg 2018. október 31. napjáig 3006 élve születés, 2019. azonos időszakáig 3128 élve születés történt, addig 2020. október 31. napjáig ez a szám már 3279 élve születést jelent Nyíregyházán. A számokból kirajzolódik az a tendencia, amely azt mutatja, hogy évről-évre 120-150 gyermekkel több születik városunkban.

 

Dr. Kása Brigitta aljegyző, az operatív munkacsoport vezetője