Hivatalos információk a Nyíregyházi Egyetemtől – Minden vonatkozó részlet egy helyen!

A Kormány által 2020. március 11-én elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a felsőoktatásért felelős államtitkár utasítását követve, a koronavírus által okozott veszélyhelyzet kezelésére a Nyíregyházi Egyetem vezetése az Intézményi Védekezési Bizottsággal egyeztetve az alábbiakról rendelkezett március 12-ei hatállyal.

2020. március 12-13. rektori hatáskörben elrendelt oktatási szünet, a tanórák megtartására nem kerül sor, a szakmai gyakorlatot nem kell teljesíteni. Az egyetemen a tavaszi szünet időpontja: 2020. március 14-20. Ebben az időszakban a hallgatók nem látogathatják a Nyíregyházi Egyetemet.

Kérték a hallgatókat, hogy ne utazzanak külföldre és lehetőség szerint lakhelyükön tartózkodjanak.

A Nyíregyházi Egyetemen 2020. március 23. napjától visszavonásig távoktatás kerül bevezetésre. A hallgatók a távoktatás során sem látogathatják az intézményt, a szakmai gyakorlatokat nem kell teljesíteni ez idő alatt.

A rektori szünet, tavaszi szünet, valamint a távoktatási időszak alatt a Nyíregyházi Egyetem oktatói, kutatói, tanári munkakörben, az oktatói, kutatói munkát segítő és egyéb munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottai esetében az eddig megszokott munkarend szerinti, folyamatos munkavégzés zajlik majd.

Minden hallgatói ügyintézés esetében elektronikus eljárásrendet kell alkalmazni. A lejáró okmányok (diákigazolvány érvényessége) a Kormány döntése alapján a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek.

Felhívták az egyetem Professor Emeritus és Rector Emeritus címmel rendelkező munkatársak, valamint a 65. életévüket betöltött kollégák figyelmét, hogy rájuk a koronavírus az átlagosnál magasabb kockázatot jelenthet. Így javasolták, hogy ellenkező rendelkezésünkig tartsák távol magukat a közösségi alkalmaktól, az egyetemi élettől.

A magyar állampolgárságú hallgatóknak a kollégiumi tartózkodási helyről (azaz Campus Kollégium, Hotel Sandra Ifjúsági Szálló) otthonukba távozniuk szükséges legkésőbb 2020. március 13. 18.00 óráig. Ha és amennyiben a magyar állampolgárságú hallgatónak nincs hova mennie, méltányossági kérelem elbírálását követően maradhat a kollégiumban.

A nemzetközi hallgatók kollégiumi (azaz Campus Kollégium és Hotel Sandra Ifjúsági Szálló) tartózkodása a továbbiakban is megengedett. A kollégiumban maradó hallgatók esetében,  illetve a Nyíregyházi Egyetem területén tartózkodó szállóvendégek nem fogadhatnak vendéget.

Az egyetem vezetése jelen utasítás visszavonásáig a 40 főnél nagyobb létszámú beltéri rendezvények megtartását nem engedélyezi.

A Nyíregyházi Egyetem Központi Könyvtárának elektronikus szolgáltatásai üzemelnek, a kölcsönzési szolgáltatás működik, de jelen intézkedés időtartamára az olvasótermek látogatása szünetel.

Az Egyetem sportlétesítményei, az uszoda, a Tuzson János Botanikus Kert és a „D" Tanulmányi épület jelen intézkedés időtartamára zárva tart.

Kötelezték azokat a hallgatókat, oktatókat, munkatársakat, akik az elmúlt 14 napban külföldön jártak, hogy hazatérésük után 14 napig maradjanak távol az egyetem épületeitől, rendezvényeitől, vagy olyan személlyel voltak közvetlen kapcsolatban (kontaktszemély), akik külföldön jártak a találkozást megelőző 2 hétben, vagy olyan személlyel voltak közvetlen kapcsolatban, akiknél a vírusfertőzés gyanúja felmerült.

Elrendelték, hogy a mai naptól az egyetemi hallgatók, oktatók és munkatársak visszavonásig nem utazhatnak külföldre és látogatót sem fogadhatnak külföldről. Kérték az egyetem polgárait, hogy külföldi konferencia részvételüket felfüggeszteni vagy lehetőség szerint átütemezni szíveskedjenek.

A Nyíregyházi Egyetemen rendezendő külföldi részvételű nemzetközi konferenciákat visszavonásig felfüggesztik vagy lehetőség szerint átütemezik.

Felhívták az egyetemi polgárok figyelmét, hogy a fenti rendelkezések betartásáért mindenki személyes felelősséggel tartozik, a mulasztás kötelezettségszegésnek és mások veszélyeztetésének minősül – tartalmazta az egyetem által kiadott együttes rektori-kancellári utasítás.

A Nyíregyházi Egyetemen a mindennapi élet hallgatók nélkül, de a megszokott mederbe folyik. A szakmai és tudományos munkát az intézményben folytatják az oktatató és dolgozó kollégák, annak érdekében, hogy a tanév eredményesen zárható legyen, a hallgatók a szükséges információkat, tananyagokat és a beszámoláshoz kapcsolódó tájékoztatást megkapják.

– foglalta össze Halkóné dr. Rudolf Éva, a Nyíregyházi Egyetem Intézményi Védekezési Munkabizottságának elnöke.

 

Forrás: Nyíregyházi Egyetem