Gazdaságösztönző és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület és Településfejlesztés Operatív Program keretén belül 920,68 millió forint, 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósította meg a TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007 azonosítószámú „Szélsőbokori út fejlesztése” című projektjét. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A Szélsőbokori út a város dél-nyugati kertvárosias lakóterület kiszolgálását és ezen felül a városrészen elhelyezkedő ipari területek megközelítését szolgálja. A projekt keretében az útszakasz a Tiszavasvári útnál megépült körforgalmi csomóponttól kezdődően teljes hosszában felújításra került a Rókabokori út csomópontig és kiépítésre került a zárt csapadékvíz elvezető csatorna is több mint 1,5 km hosszon. Mindkét oldalon burkolt padka megépült a szegély előtt, valamint a szegély mögött földpadka került kialakításra. A beavatkozással érintett útszakasz mindkét oldalán kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása valósult meg. A hiányzó járdaszakaszok kiépítésre, a meglévő szakaszok szabványosításra kerültek, így egységesen kialakított szabványos aszfalt járda került megépítésre a teljes szakaszon biztosítva ezáltal a biztonságos gyalogos közlekedést.

A kivitelezési munkák 2023. augusztus elején befejezésre kerültek, ennek megfelelően a Kivitelező részéről átadásra került a felújított útszakasz a Megrendelő részére.

Összességében a megvalósult beruházás által a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő fél számára adottakká váltak.

További információ kérhető:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Tel.: 06-42/524-524

Web: www.nyiregyhaza.hu

Kapcsolódó galéria

Szélsőbokori út felújítása 20221006