Fűtés biztonságosan – Erre kell odafigyelni a tűzesetek elkerülése érdekében!

Fűtés biztonságosan – Erre kell odafigyelni a tűzesetek elkerülése érdekében!

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni. Fontos, hogy a tüzelő-, fűtőberendezéshez csak a gyártó által előírt tüzelőanyagot szabad használni. A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az ne jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. Üzemelő fűtőberendezésbe körültekintően kell nyúlni, mivel a magas hőmérséklet, illetve a nyílt láng égési sérüléseket okozhat. A tüzelőberendezés füstcsöve legyen fémbilinccsel a falhoz rögzítve, ne tudjon szétcsúszni, kiesni a helyéről, a fali csatlakozásnál védjük a környező éghető anyagokat a hőátadástól. A tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használatakor győződjön meg arról, hogy a szellőzés megfelelő, így megelőzhető a szén-monoxid-mérgezés.

Kályháknál tüzet okozhat a kipattanó szikra

A szilárd tüzelőanyag-üzemelésű tüzelő- és fűtőberendezést csak szilárd tüzelő- vagy a kereskedelmi forgalomban kapható engedélyezett anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni. Ne használjon a begyújtáshoz robbanásveszélyes, vagy tűzveszélyes folyadékot. Éghető padozatú vagy padlóburkolatú helyiségben a szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezés ajtaja elé olyan fémből készült parázsfelfogót kell elhelyezni, amely biztosítja, hogy a kihulló vagy kipattanó parázs ne juthasson az éghető padozatra, és az a tüzelőberendezés környezetében elhelyezett éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. Szilárd tüzelőanyaggal üzemelő berendezés ajtaját állandóan tartsuk csukott állapotban, tisztítását csak lehűlt állapotában végezzük. Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt salaktárolóba, illetőleg a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.

Fontos a kémények ellenőrzése

A kéményseprés ellátási szabályainak tavaly januári módosítása óta az egylakásos háztulajdonosoké a döntés, hogy igénylik-e égéstermék-elvezetőjük ingyenes ellenőrzését vagy nem. A zárt- és gázfűtési rendszereknél kétévente, a szilárdtüzeléses kazánok, kandallók, kályhák esetén továbbra is minden évben javasolt az ellenőrzés, de már a tulajdonosok feladata, hogy kéményseprő szakembert keressenek erre a célra. A katasztrófavédelem kéményseprői aktívak, ám másképp, mint a múltban: tájékoztatnak, tanácsot adhatnak, igénylés esetén házhoz menve ellenőrzik a fűtési rendszert és kitisztítják a kéményeket. Ott ahol problémát észlelnek, ők írják le a helyzetet, megoldási javaslatot tesznek, és csak az életveszélyes hibák esetén kell intézkedniük. A társasházakban lakókra szigorúbb előírások vonatkoznak, részükre a rendszeres ellenőrzés, a sormunka továbbra is kötelező, a gazdálkodó szervezetekszékhelyeként, telephelye vagy fióktelepeként bejegyzett az ingatlanok esetében ugyanez az ellenőrzés díjkötelezettséggel is együtt jár.

 

Szoboszlai Tibor