Február 22. – A bűncselekmények áldozatainak világnapja

A büntetőeljárási törvény nagy hangsúlyt fektet a bűncselekmények áldozatainak, fokozott védelmére, jogaik érvényesítésére. Ennek egyik eleme, hogy az áldozatoknak lehetőséget biztosít, hogy az eljárás során beszámoljanak az elszenvedett testi, lelki sérelmeikről és a keletkezett káruk megtérítését is kérjék. Ezt a bíróság előtt viszont csak az előkészítő ülésig kérhetik – azaz amikor első alkalommal megjelennek a bíró előtt – később már nem.

További lehetőség, hogy az áldozatok a büntetőeljárás során ún. segítőt is igénybe vehetnek, vagyis meghatalmazhatnak egy nagykorú személyt, hogy eljárjon az érdekükben.

Ügyvédet is fogadhatnak, de ha erre anyagi helyzetük miatt nincs lehetőségük, kérhetnek pártfogó ügyvédi képviseletet.

A bírósági tárgyaláson a sértett kérheti azt a bírótól, hogy zárja ki a nyilvánosságot, és ha ő helyt ad ennek, akkor a sértett által megnevezett személy is bent maradhat a tárgyalóteremben. A bírósági eljárás végén – az indoklást is tartalmazó ítéletet – mindig megkapja a sértett.

Ezenkívül a törvény nagyobb védelemben részesíti - többek között - a gyermek sértettet és a nemi bűncselekmény áldozatait. Ők az ún. különleges bánásmódot igénylő személyek. Ez azt jelenti, hogy egy 14 év alatti gyermeket csak akkor hallgatnak ki, ha feltétlenül szükség van a vallomására, és ekkor egy gyermekbarát, játékokkal berendezett helyiségben, oldott hangulatban kérdezik ki az átélt eseményekről.

Itt nincs jelen sem a vádlott, sem az ügyvéd.

Míg a nemi bűncselekmények áldozatait csak vele azonos nemű személy hallgathatja ki. További lehetőség a különleges bánásmódot igénylő személy esetében, hogy egy elkülönített szobában ülve, élő közvetítés keretében teheti meg a vallomását úgy, hogy közben a vádlott egy másik helyiségben foglal helyet. Így nem kell személyesen találkozniuk, elkerülve az esetleges traumát. Ezt biztosítja a közelmúltban kiépített távmeghallgatási rendszer.

A büntetőeljárási törvény számos rendelkezése védi és segíti az áldozatokat, törekedve arra, hogy félelem nélkül vegyenek részt az eljárásban.


Forrás: Nyíregyházi Törvényszék