Erzsébet-utalványok kézbesítése

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A § b) pontja értelmében a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév november 1‐jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet‐utalvány formájában.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68. § (8) bekezdése alapján önkormányzatunk az Erzsébet‐utalványok jogosultak részére történő kézbesítését 2014. november hónapban postai úton biztosítja. A Magyar Posta Zrt. 2014. november 30. napjáig kézbesíti az Erzsébet-utalványokat a jogosultak címére.

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Posta Zrt. sikertelen kézbesítés esetén kézbesítési értesítőt hagy a lakcímen, amelyen tájékoztatja a jogosultat az átvétel módjáról, idejéről. A jogosultnak a kézbesítés megkísérlését követő 10. munkanapig van módja a postahelyen a küldeményt átvenni. A határidő eredménytelen elteltét követően az át nem vett küldemények az önkormányzat részére visszaküldésre kerülnek.
Az önkormányzat részére visszaküldött Erzsébet-utalványok jogosultjait értesítő levélben tájékoztatjuk a részükre járó utalványok átvételének helyéről és az ügyfélfogadási időről.

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a gyermek(ek) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2014. november 1. napján fennállt, azonban Erzsébet-utalványt 2014. november 30. napjáig nem kapnak, azt legkésőbb 2014. december 3. napjáig jelezzék a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, a 24‐es ablaknál.
További információ a 42/524‐589-es telefonszámon kérhető.

(Fotó: csaladvilag.hu)