Erdész Sándor díjat vehetett át dr. Bodnár Zsuzsanna néprajzkutató

A Sóstói Múzeumfalu, mint a Jósa András Múzeum tagintézménye 2020. augusztus 26-án elismerő díjat alapított az intézmény első igazgatója, Erdész Sándor (Szob, 1929 – Nyíregyháza, 2006) tevékenységének megbecsülésére, emlékének megörökítésére, az ahhoz méltó tudományos, muzeológiai és szakmai-közéleti tevékenységet végzők elismerésére. Díjazott lehet az intézmény érdekében, annak tevékenységével, szellemiségével és célkitűzésével kapcsolatosan kiemelkedő munkát folytató munkatárs, vagy a Sóstói Múzeumfalut támogató külsős személy, intézmény, szervezet.

A jubileumi év zárásaként ebben a rendkívüli pandémiás helyzetben online formában történt az első Erdész Sándor díj átadása, melyet 2020-ban Baracskáné dr. Bodnár Zsuzsanna néprajzkutató kapott, aki 40 éven keresztül, a skanzen születésétől tevékenyen gazdagította az intézmény gyűjteményét, emelte szakmai munkásságát.

Az online eseményen dr. Rémiás Tibor megyei hatókörű városi múzeumigazgató köszöntő-beszédében kiemelte a skanzen hagyományőrző, értékteremtő tevékenységét, melyben a tudományos interdiszciplináris tevékenység mellett a magas színvonalú ismeretátadásnak is fontos szerepe van.  

A díjazott szakmai pályáját, a Sóstói Múzeumban eltöltött 40 év munkásságát dr. Szabó Sarolta, területi múzeumigazgató méltatatta. Az idén nyugdíjba vonult néprajzkutató több mint 8000 db néprajzi tárgyat gyűjtött az intézmény számára, mely közül számos egyedi, pótolhatatlan néprajzi értéket képviselő darab került a skanzen állományába. Kutató tevékenységének köszönhetően a paraszti népszokások, lakáskultúra, népi táplálkozás területéről megannyi tudományos publikáció született. Munkája nyomán ismerhetjük meg a Nyíregyháza környéki bokortanyák lakóinak, a tirpákoknak életmódját.   

A díj formája:

Egyoldalas mázas kerámia plakett, melyen a Sóstói Múzeumfaluba korábban áttelepített anarcsi ház utcafront felőli homlokzat ábrázolása látszik stilizált növényi motívummal körbefuttatva „ERDÉSZ SÁNDOR-DÍJ” talapzat felirattal. A díjat Boncsér Árpád szobrász tervezte, Szolanics Elvira keramikus öntötte formába.

 

Forrás: Sóstói Múzeumfalu