Elkezdődött a huszártelepi lakótelep megújítása
A fotó 2020 októberében készült (Fotó: Szarka Lajos)

Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó 1,726 milliárd Ft, százszázalékos, vissza nem térítendő támogatást nyert az „Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein című, TOP-6.7.1- 16-NY1-2017-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására, mely a TOP-6.7.1-16 kódszámú, a „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című felhívás kapcsán került benyújtásra. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásában valósul meg.

A projekt célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

A projekt keretében infrastrukturális tevékenységek valósulnak meg, megújulnak szociális bérlakások a Dália utcán, Viola utcán, Huszár téren és a város egyéb pontjain, továbbá sor kerül a célterületen működő Gyermekjóléti Központ új épületbe történő költöztetésére, az épület teljes felújításával, berendezésével, kerttel kialakítva. A fentiekben említett ingatlanfelújításokon kívül a biztonságosabb lakókörnyezet céljából térfigyelő kamerarendszer telepítése is megvalósul a fejlesztések keretében. A kivitelezések előreláthatóan 2021 nyarára valósulnak meg.

A szegregátum lakosainak életminőségében alapvető változást eredményez a szociális bérlakások teljeskörű felújítása és környezetük rendbetétele, hiszen ezáltal kialakíthatók komfortos, egészséges és élhető lakások. A rendezett lakhatási körülményekkel megteremthető egy olyan biztonságos közeg, amely hátteret jelent a hosszú távú és tartós társadalmi felzárkózáshoz. A lakhatási funkció erősítése során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a beavatkozások eredményeként ne növekedjen a lakóingatlanok száma az akcióterületen. Célunk, hogy a projekt eredményeként a lehető legtöbb személy kerüljön jobb lakhatási körülmények közé.