Elhunyt dr. Farkas László nyugalmazott igazgató, korábbi önkormányzati képviselő

Elhunyt dr. Farkas László nyugalmazott igazgató, korábbi önkormányzati képviselő
Elhunyt dr. Farkas László nyugalmazott igazgató, korábbi önkormányzati képviselő

– Fájdalommal és együttérzéssel tudatjuk, hogy dr. Farkas László, a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma nyugalmazott, címzetes igazgatója 2020. július 1-jén, 78 éves korában elhunyt – kaptuk a tájékoztatást a Nyíregyházi Szakképzési Centrumtól. Az alábbiakban először az NYSZC által írott nekrológot adjuk közre, majd az MSZP városi szervezetének a tanári-igazgatói életúton túli szférát kiemelő búcsúzó sorait – melyet Jeszenszki András küldött szerkesztőségünkbe –, hiszen dr. Farkas László az oktatói hivatása mellett közéleti személyiség is volt.

Nyíregyházi Szakképzési Centrum:

Fájdalommal és együttérzéssel tudatjuk, hogy dr. Farkas László, a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma nyugalmazott, címzetes igazgatója 2020. július 1-jén, 78 éves korában elhunyt.

A nyírbátori gimnáziumban 1961-ben tett sikeres érettségi után a Medicorban orvosi műszerésznek tanult, majd 1966-ban a tanárképző főiskolán matematika–műszaki ismeretekből szerzett diplomát.

1966-ban már a berettyóújfalui Gyermekváros iskolájában állt először a katedrára, ezután Nyírcsászári, majd a nyírbátori általános iskola következett. 1970-ben a tanárképző főiskola 2-es gyakorló iskolájában matematikát és műszaki ismereteket oktatott a gyerekeknek. 1974-ben kinevezték az egykori 107-esbe gyakorlati oktatásvezetőnek. 1985 és 1988 között már a felnőtteket tanította filozófiára az Oktatási Igazgatóságon. 1988-ban tért vissza a 107-esbe igazgatóként. Innentől a térség szakképzésének meghatározó személyiségévé vált, amelyben 31 évet töltött, ebből 28-at a Wesselényiben.

Az igazgatói feladatok ellátását egészen nyugdíjazásáig, 2005-ig vállalta. Ezt a nehéz, felelősségteljes munkát erős kötelékkel, hittel és tántoríthatatlan akarattal végezte. Emellett szakértői, szaktanácsadói, főiskolai oktatói és egyéb közéleti feladatokat is ellátott. Pályája során nagymértékben hozzájárul a megyei közoktatás és szakképzés fejlődéséhez. Munkáját számos kitüntetéssel elismerték.  Nyugdíjas éveit is aktívan töltötte, továbbra is ellátott vizsgaelnöki, szakértői feladatokat.

Kollégái, barátai, tanítványai, tisztelői végső búcsút a Nyírbátori Köztemetőben vehetnek tőle 2020. július 18-án 11.00 órakor.

Emlékét kegyelettel megőrizzük. Nyugodjék békében!

MSZP városi szervezete:

Fájó szívvel búcsúzunk dr. Farkas Lászlótól, a nyíregyházi Wesselényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola korábbi igazgatójától, Nyíregyháza Megyei Jogú Város korábbi önkormányzati képviselőjétől.

Dr. Farkas László Nyírbátorban született 1943. február 9-én, Farkas László kádármester családjában. Édesanyja, Kozma Erzsébet női szabóként Debrecenben, a Berger cégnél dolgozott. Felesége, Kökényesi Éva építésztechnikus, gyógypedagógiai asszisztens, aki a Start Vállalatnál volt művezető. Két gyermekük született: László, okleveles faipari mérnök és Éva, okleveles közgazdász.

Dr. Farkas László széleskörű ismeretekkel bírt: filozófiából, pedagógiából, matematikából, fizikából és műszaki ismeretekből diplomázott, és ezt a sokrétű tudást alkalmazva mindig igyekezett új arculatot meghonosítani a sokak által csak 107-esként ismert intézményben.

Dr. Farkas László 1998–2002 közötti időszakban volt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője az MSZP színeiben. Az 1998. november 9-én megtartott alakuló ülésen a Közgyűlés 256/1998. (XI. 9.) számú határozatával az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnökének választotta meg.

Az igazgató és képviselő úr szabadidejében mindig szeretett sportolni, focizni, rajongott a természetjárásért, és szeretett minél több időt tölteni az unokáival.

Tudása, embersége, lokálpatriotizmusa mindannyiunknak mérték lehet, és hiányozni fog...

Nyugodjon békében!