Csütörtökön virtuálisan adták át a Tudományos Diákköri Konferencia díjait
Fotó: Szarka Lajos

2021 tavaszán rendezték a hazai felsőoktatás idei legnagyobb hallgatói tudományos seregszemléjét, a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát, amelyet az Országos Tudományos Diákköri Tanács 11 kiválasztott intézménnyel közösen bonyolított le. A COVID-helyzetre tekintettel az idén 70 éves mozgalom történetében először online formában, több mint 5000 hallgató részvételével zajlott a nagyszabású rendezvénysorozat. A Nyíregyházi Egyetem adott otthont az OTDK két szekciójának is: a Pedagógia, Pszichológiai, Andragógiai, Könyvtártudományi Szekciónak, illetve a Tanulás- és Tanításmódszertani Tudástechnológiai Szekciónak. Mind az OTDK vezetése, mind a helyi szervezőbizottságok és résztvevők eredményesnek ítélték az eseményt. 

A pedagógia, pszichológia, andragógia és könyvtártudomány kapcsán számos szakterület jelent meg. Például a nevelésszociológia, a gyógypedagógia, a fejlődéslélektan, vagy a közművelődés szerepe az élethosszig tartó tanulásban. A keddi megnyitón arról is szólt egy előadás, vajon hogyan változtatja meg emberi kapcsolatainkat a pandémia. Számos dolgozatban jelent meg ez a téma, tehát nagyon is aktualizáltak a hallgatók – nyilatkozta a két nyíregyházi szekció ügyvezető társelnöke.

„A dolgozatok már reagáltak a pandémiára, reagáltak az iskola világában megjelenő új jelenségekre, mint az új tanulócsoportok megjelenése az iskolában. A sajátos nevelési igényű tanulóknak a kérdése. Akár a különböző nehézséggel küzdő gyerekek nevelése, oktatása az iskola világában. Ezek a dolgozatok érzékenyen reagálnak a közoktatás aktualitására is, tehát a lemorzsolódás kérdésére. Nyilvánvalóan megjelent a Tanítsunk Magyarországért! program például, ami ugyancsak egy 2-3 éves múltra tekint vissza” – mondta dr. Márton Sára, a Nyíregyházi Egyetem intézetigazgatója.

Nyilván előtérbe került az online oktatás is. A pályázók erősen fogékonyak a digitális lehetőséggel kapcsolatban, de sok eredeti ötlettel jelentkeztek a tanulás és tanításmódszertani szekcióban is.

„Népszerű terület a témák között a játékosítás az oktatásban. A hallgatók nagyon kreatívak voltak, sok új ötlettel gyarapodtunk, és sok esetben gyakorlati alkalmazásukat is bemutatták. Volt arra is példa, hogy általános iskola alsó tagozatára alkalmazták ezeket a módszereket, illetve a felsőoktatásban is lehet érdekesebbé tenni ezekkel a módszerekkel az oktatást. Konkrét feladatokat dolgoztak ki ezekre a területekre. Például a LEGO Edukációs Központ jelen van az egyetem és az Eötvös gyakorló mindennapjaiban is. Tehát szívesen alkalmazzák a legóval való tanítást különböző tantárgyban. Volt példa a kártyajátékokkal való tanításra is, illetve a különféle, az interneten meglévő tananyagok felhasználását egészítették ki saját ötleteikkel a versenyzők” – tájékoztatott Nagyné dr. Rusvai Julianna, a Nyíregyházi Egyetem tanára.

Az imént sorolt újszerű elemek már a felsőoktatási képzésben és a tanítási gyakorlatban is jelen vannak. Az alapfokú oktatásban dolgozó tanárok és tanítók nagy része is szívesen alkalmazza ezeket a módszereket. Köztudott, ha valaki élvezettel tanul, jobban rögzülnek a megszerzett ismeretek.

A konferencia zárómozzanata a rendezői staféta átadása volt. Vassné Figula Erika, a Nyíregyházi Egyetem rektora és Minya Károly rektorhelyettes a 2023-as, 36. OTDK itteni szekcióinak rendezési jogát átadta a Pécsi Tudományegyetem képviselőinek.