Bérletidíj-fizetési mentesség: 77 bérlőt és 83 bérleményt érint a határozat Nyíregyházán

A Magyarország Kormánya által elfogadott, a bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021.(II.9.) Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza MJV polgármestere határozatot hozott az önkormányzati cégek és költségvetési szervek - mint bérbeadók vonatkozásában, mely szerint 2021. február-június hónapokra nem kérhetnek a bérlőktől bérleti díjat.

A határozat az önkormányzat, valamint a cégek tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított, azokra a nem lakás célú helyiségekre vonatkozik, amelyekre a Kormányrendelet szabályai kiterjednek.

A koronavírus járvány sok tekintetben nehéz helyzetbe sodorta a vendéglátást, a konditermek üzemeltetőit vagy a turisztikai szektorban dolgozókat. Nyíregyháza MJV Önkormányzata a járvány első és második hulláma alatt is lehetőséget biztosított az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérlőinek arra, hogy mindazok a kereskedők és szolgáltatók, akiket a járvány miatti korlátozások kedvezőtlenül érintettek, kötelező bezárásra kényszerültek vagy jelentős forgalom visszaesést könyvelhettek el, kedvezményes bérleti díjat fizessenek a veszélyhelyzet fennállása alatt. A kedvezménnyel városunkban 49 bérlő élt eddig.

A napokban megjelent Kormányrendelet további, átmeneti segítséget nyújt a veszélyeztetett szektoroknak. A rendelet értelmében bérleti díj fizetési mentességet élveznek 5 hónapig, azaz 2021. február-június között az állami, önkormányzati tulajdonú helyiségek mindazon bérlői, akik a veszélyhelyzet kihirdetésének napján, azaz november 4-én üzletükben vendéglátással, konferenciaszervezéssel foglalkoztak, sporthoz, előadóművészethez, turisztikához kapcsolódó tevékenységet végeztek, végeznek. A mentesség megilleti azokat a bérlőket is, akik az önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságtól bérelnek helyiséget. A kedvezményre jogosító 25 tevékenységi kört az 52/2021. (III.9.) Kormányrendelet tartalmazza. Kivételt képez, így nem kaphat díjmentességet a munkahelyi étterem és büfé, a szálláshelyen található étterem, a köznevelési intézmény, valamint a szakképző intézmény menzája, büféje, az egészségügyi intézményben található étterem és büfé üzemeltetője. Abban az esetben, ha a bérlő a Kormányrendelet hatályba lépése, azaz 2021. február 10. előtt a 2021. február 1-jétől június 30-ig terjedő időszakra már fizetett bérleti díjat, akkor az 2021. március 15- ig a bérlőnek visszafizetésre kerül.

Mindazok a bérlők, akik Nyíregyházán az önkormányzattól vagy valamely önkormányzati gazdaság társaságtól bérelnek ingatlant, a napokban írásbeli értesítést kapnak a bérleti díjmentességről. Nyíregyházán ez 77 bérlőt és 83 bérleményt érint.

 

Dr. Kovács Ferenc polgármester megbízásából:

Dr. Kása Brigitta aljegyző, az operatív munkacsoport vezetője