Átformálni a szíveket és a világot – Átadták a Karitász önkénteseinek országos elismerését

A Katolikus Karitász több mint tíz éve ismeri el a Caritas Hungarica Díjjal azon önkéntesek munkáját, akik hosszú évek óta áldozatosan szolgálják rászoruló, magányos, beteg embertársainkat. Idén 36 önkéntes részesült az elismerésben, amelyet október 15-én, adott át Spányi Antal püspök, a Katolikus Karitász elnöke és Écsy Gábor, a segélyszervezet országos igazgatója a Magyar Szentek Templomában Budapesten.

A hálaadó szentmisén koncelebrált 14 plébános, akik díjazottjaikkal vettek részt a közös ünnepen. A Karitász önkéntesei a plébániákon alakított csoportokban végzik munkájukat, amelyhez jelentős támogatást nyújt a plébánosok tapasztalata, lelki vezetése. 

A szentmisét követően adták át az elismeréseket. A Katolikus Karitász vezetősége 2012-ben alapította meg a Caritas Hungarica Díjat, amelynek célja elismerni és értékelni a karitász önkéntesek különböző szociális területeken végzett példaértékű munkáját. A díj további célja az önkéntesség társadalmi megítélésének növelése, a karitatív tevékenységre való buzdítás. Az elismerést azok az önkéntesek kapják, akik a Katolikus Karitász tevékenysége során a legtöbbet tettek karitatív tevékenységben a rászorultakért: mint például az idősek, betegek, fogyatékkal élők és a társadalom peremére sodródott családok támogatása.

Zagyva Richárd, a Karitász országos igazgatóhelyettese így köszöntötte a díjazottakat: az elismerést kiérdemlő önkéntesek a Karitász tevékenysége során kiemelkedő módon és rendszeresen segítik embertársaikat. „A karitatív munkának sok oldala van. És ők minden oldalát önkéntesen vállalták és töretlenül végzik évek, sokszor évtizedek óta. Szakítanak idejükből a családok meglátogatására, szociális helyzetük felmérésére is, hogy a legjobb helyre jusson a segítség. Betegeket, magányos időseket látogatnak és fizikai, valamint lelki támogatással nyújtanak segítséget számukra. Szembesülnek az emberek kétségbe esésével, fájdalmával és türelemmel, reményt nyújtva ott állnak mellettük.”

Az önkéntesek nevében dr. Lehelné Szentjóby Ildikó, a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász önkéntese beszélt, kiemelve, hogy a segítségnyújtást családjában tanulta, megtapasztalva, hogy jót tenni jó. Önkéntestársai figyelmét arra hívta fel többek között, hogy tetteikkel tudják átformálni a szíveket és a világot. 

DÍJAZOTTAK EGYHÁZMEGYÉNKÉNT

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Szakács Ágnes

Tóth Tiborné

Egri Főegyházmegye

Kallóné Szilvási Zita

Porga Lászlóné

Varga Lászlóné Tóth Erika Márta

Esztergom–Budapesti Főegyházmegye

Mátyásy Mária

Rajna Lászlóné

Wágner Endréné

Győri Egyházmegye

Dr. Borbély Margit

Ignácz Miklósné

Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegye

Sánta Ferencné

Sere Ágnes

Sztancsné Kulcsár Éva

Kaposvári Egyházmegye

Merényi Vanda

Tóth Péter

Vajda Attiláné

Miskolci Főegyházmegye

Kozma László

Nyíregyházi Egyházmegye

Szécsiné Kristóf Júlia

Pécs Egyházmegyei

Both Bélnáné

Krémer Ernő

Tanner Attiláné

Szeged–Csanádi Egyházmegye

Róka Rudolfné

Szíjgyártó Andrásné

Tapasztó Béláné

Székesfehérvári Egyházmegye

dr. Lehelné Szentjóby Ildikó

Pill Józsefné

Marlok Ferencné

Szombathelyi Egyházmegye

Horváth Gáborné

Horváth Józsefné

Seper Péterné

Váci Egyházmegye

Bakó Józsefné

Szajbert Istvánné

Vida Sándorné

Veszprémi Főegyházmegye

Fister Ferencné

Meszes Ferencné

Vámosi Gusztávné

 

Forrás: Katolikus Karitász - Caritas Hungarica, a Magyar Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete