Aszály a városban: ragadj vödröt és segíts!
Aszály a városban: ragadj vödröt és segíts!

Magyarországon az Alföldet érinti leginkább a rendkívüli aszály, melynek hatásai nemcsak a mezõgazdasági területeken, de a városi környezetben is erõteljesen érzékelhetõek. A hõség, a szárazság következményeit láthatjuk közvetlen környezetünkben és érezzük saját bõrünkön is. A forróság egyaránt megviseli az emberi szervezetet, a növény- és állatvilágot. Városszerte láthatunk barnuló levelû, szomjazó, száradó vagy már kiszáradt fákat. A kiszáradás megelõzésének fontosságára szeretné felhívni a figyelmet a Zöld Akciócsoport, melynek tagjai maguk is fellépnek a szárazság elleni küzdelemben – ennek jegyében született az alábbi írásuk is.

Ez a második nyár, hogy önkéntesekkel rendszeresen öntözik a Bujtosi Városliget fiatal facsemetéit. Az idei nyár súlyos csapást mér a zöldfelületekre, az elmúlt években ültetett kis fákra, fás szárúakra, melyek addig gondozást, öntözést igényelnek, míg gyökereik kellõképpen meg nem erõsödnek. A csoport Facebook-oldalán hetente 3 alkalommal invitálja a tagokat közös öntözésre a ligetbe, ahol a „10 Millió Fa Magyarország” fásítási programhoz történõ csatlakozás elsõ lépéseként, 10 termetes csemetét ültettek el – jelképesen az Élet napján – 2020 novemberében.

Egyéni felelõsségvállalás

Az utógondozás elengedhetetlen a kis fák életben maradásához, ezért a csoporttagok kora tavasztól késõ õszig rendszeresen végzik el a ligetbe ültetett fák gondozását. A „zöldek” igyekeznek felhívni a lakosság figyelmét az egyéni felelõsségvállalásra, a közterületi fák gondozásában való önkéntes segítség, összefogás fontosságára, hiszen ezen fák életben maradása és egészsége közérdek.

Itassuk a szomjazó növényeket

Más városok példáiból merítve a Zöld Akciócsoport szeretné elérni, hogy a lakosság szívügyének tekintse a zöldterületek növényeinek megóvását, gondozását. A kis fák kiszáradása többnyire elkerülhetõ egy kis szorgalommal, odafigyeléssel – a gondozás hiánya okozta pusztulásuk viszont jelentõs anyagi és ökológiai vesztesége a városnak és lakosainak!

Ha környezetünkben szomjazó fiatal facsemetéket, cserjéket látunk, igyekezzünk rendszeresen öntözni azokat, megelõzve ezzel kiszáradásukat.

Gondoskodjunk az állatokról is

Sajnos nem csak a növények vannak bajban. A hõségben a városi környezetben élõ hasznos madarak, rovarok nagy része is szomjazik vagy hal szomjan. Segítsünk nekik napi pár perc ráfordítással: erkélyünkre, kertünkbe, házunk vagy munkahelyünk elé, közeli parkokban öntsünk tiszta vizet egy virágcserép alátétbe. Ha a vízbe helyezünk 1-2 követ, ami szigetként szolgál, megoldjuk a rovarok landolását, megelõzve fulladásukat. A tálat ne tegyük tûzõ napra, inkább árnyékba, vagy bokrok alá! Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a klímaváltozást, annak hatásaihoz alkalmazkodnunk kell! Semmi esetre se feledkezzünk meg más élõlényekrõl: gondoskodjunk a körülöttünk élõ növényekrõl és állatokról! Felelõsek vagyunk értük is.