Aranyszablyát kap a múzeum!

Jósa András Múzeum fennállásának 155. évfordulója alkalmából, 2023 december 1.-én, (péntek) rendezik meg a Jósa András Múzeum Napját. A rendezvény kiemelt eseménye lesz, hogy a Geszterédi aranyszablya másolatát ünnepélyes keretek közott adják át az intézménynek.

A geszterédi aranyszablya

Közismert dolog, hogy a Jósa András Múzeum régészeti anyagának egyik legjelentősebb, legfontosabb részét a honfoglalás korábbi leletanyag alkotja. Az őrzött tárgyak jelentősége messze túlnyúlik a vármegye határain; nemzetközi szinten is nagy fontossággal bírnak a X. század anyagi kultúrájának megismerésében. Mi sem jelzi ezt jobban, hogy – egyebek mellett – a múzeumból kölcsönkért, e korszakból származó tárgyak 2022-23-ban az ausztriai Schallaburgban, illetve a németországi Halleban is kiemelt szerepet kaptak egy rangos nemzetközi vándorkiállításon.

Az egyik legismertebb leletegyüttes Geszteréden látott napvilágot, még 1927-ben. A disznókonda által a földből előtúrt sírban – mellékletei alapján – a korszak egyik leggazdagabb férfiúja nyugodott. Rangját jól jelzik a mellőle előkerült, sajnos sokszor csak részleteiben megmaradt tárgyak, melyek közül talán a legjelentősebb az aranyveretekkel díszített szablyája volt, számos egyéb lelet mellett. Ez utóbbi már csak azért is számít kiemelkedő ritkaságnak, mert csak két hasonló darabot ismerünk a Kárpát-medencéből. Az egyik Zemplén település határból, a másik – talán nem véletlenül szintén vármegyénk területéről – Rakamazról származik

A hiányosan, és régész szakember jelenléte nélkül feltárt sír miatt a szablya rekonstrukciója sem bizonyult egyszerűnek. A hosszú, évekig tartó munka elvégzésének kezdeményezését és anyagi támogatását a Geszterédi Aranyszablya Társaság vállalta magára, elnökének, Rácz Jánosnak a vezetésével. A munka dandárja, a rekonstrukció elkészítését, illetve a feladatok koordinálását a Strohmayer Ádám ötvös-cizellőr végezte.

Az elkészült nívós munka először a Magyar Nemzeti Múzeumban lett bemutatva 2023 májusában. Az eredeti anyagokból – aranyból, aranyozott ezüstből – készült szablyaszerelékek méltó módon mutatják be a korszak ötvöseinek ma szemmel is lenyűgöző tudását.