Amiről az utcák mesélnek... - Dr. Bencs Kálmán polgármester kormányfőtanácsosi címe

A száz évvel ezelőtti új esztendő hatalmas elismeréssel köszöntötte a város első emberét: a miniszterelnök előterjesztésére Horthy Miklós kormányzó dr. Bencs Kálmánnak „buzgó és eredményes közhivatali tevékenysége elismeréséül” a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet adományozta 1924. január elsejével.

Ezzel az 1922-ben rendszeresített kitüntetéssel a város polgármesterét a „méltóságos” címzés és megszólítás illette meg, valamint innentől kezdve köteles volt „a magyar királyi kormány tagjainak – amennyiben tevékenységük köre szakirányú volna – adott esetekben felszólításra véleményt adni”.

A Városok Lapja híradásából kiderül, hogy Bencs Kálmán a második rendezett tanácsú városi polgármester, akit ezzel a címmel kitüntettek. Az elsőt Gyula polgármestere kapta nyugdíjba vonulása előtt. A lap azt is megjegyzi, hogy Bencs „a polgármesteri kar egyik legagilisabb tagja, akinek nagy érdemei vannak Nyíregyháza városának a fejlesztésében”. A város élén 1918 januárja óta álló kitüntetett „a városügyek szeretetét, a városért való cselekvés vágyának állandó feszültségét édesatyjától, dr. Bencs Lászlótól örökölte”. A helyi lap fel is sorolta azokat az eredményeket, amelyeket eddig elért: a rendezetlen Bundi-kertben kocsiparkot és istállót létesített, modernizálta a városi kertészetet, a lakásínség enyhítésére kezdeményezte a kislakások építését, összefogta a város fenntartásában lévő üzemeket.

A polgármester kitüntetése természetesen az általa vezetett városnak is szólt, s mintegy nyitánya volt az örökváltság centenáriumának ünneplésére szánt 1924-es jubileumi esztendőnek. Ahogyan a Nyírvidékben megfogalmazták: „a város hajója fellobogózott árboccal halad át ezen az éven”, amikor „a kitüntetett polgármester ambíció lázával, a város tovább fejlesztésének ihletett akarásával és városa nagy jövőjének hitével áll a parancsnoki hídon az ünnepi év hajnalán, amikor a hír galambja pálmaágat hoz neki az ország kormányzójától”.

 

(Szerző: Ilyés Gábor helytörténész, www.emlekjelek.hu)