Agrárcenzus – Teljes körű mezőgazdasági összeírás készül

Agrárcenzus – Teljes körű mezőgazdasági összeírás készül

A KSH tízévente hajt végre teljes körű mezőgazdasági összeírást, melynek célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, a gazdálkodók és az Európai Unió részére. Az Európai Unió tagállamaiban a következő teljeskörű összeírást 2020-ban kell végrehajtani. Ennek során információkat gyűjtenek többek között a mezőgazdasági földhasználatról, az állattenyésztésről és a mezőgazdasági munkát végzőkről. A 2020. évi összeírás lehetőséget ad a KSH-nak arra, hogy az elmúlt évtizedekben a mezőgazdasági termelésben bekövetkezett változásokat is figyelembe véve új alapokra helyezze mezőgazdasági statisztikai adatgyűjtéseit.

A KSH célja, hogy csökkentse az adatszolgáltatók terheit, és folyamatosan javítsa az adatok minőségét.

Mindezek érdekében fokozottan kíván támaszkodni az adminisztratív nyilvántartások adataira. Az adminisztratív adatok átvételét a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi törvény teszi lehetővé, a KSH a kezelésében lévő adatállományokat a hivatalos statisztikáról szóló törvény alapján kizárólag statisztikai célból, a cél eléréséhez szükséges mértékben használja fel, és garantálja az adatkezelés biztonságát.

A KSH az Agrárcenzus módszertanának véglegesítése érdekében február 1. és 28. között próbaösszeírást hajt végre.

Az adatszolgáltatói kört a mezőgazdasági földterületet használó-, vagy állatot tartó egyéni gazdaságok véletlenszerűen kialakított köre alkotja. Az adatfelvétel Hajdú-Bihar, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala megye együttesen 40 településére, továbbá Budapestre terjed ki, és összesen mintegy 5100 gazdaságot keresnek fel az összeírók. Az adatszolgáltatás önkéntes, az összeírt adatok kizárólag statisztikai célt szolgálnak.


Szoboszlai Tibor