A városi kislakások történetébõl 2.

A kislakások építkezési munkálatai 1922 tavaszán folytatódtak és április 22-én már bokrétaünnepélyt tartottak. E napon a város félnapi napszámot adott jutalomként a munkásoknak, akiket Szohor Pál városi fõjegyzõ is köszöntött, majd az építõiparosok látták õket vendégül. Ez utóbbiakat érdemes név szerint is megörökíteni: Pisszer János, Heuffel Tivadar, Adorján János, Kéry József, Smiják István, Huray Dániel és Ilauszky János.

Érdekesség, hogy a kislakásokat a város volt fõbíráiról és polgármestereirõl nevezték el, így az elsõ számú ház Inczédy-ház, a második Siska-ház, a harmadik Suták-ház, a negyedik Krajnyák-ház, az ötödik Hatzel-ház, a hatodik Báthy-ház, a hetedik Ujhelyi-ház, a nyolcadik Meskó-ház, a kilencedik Jármy-ház, a tizedik Krasznay-ház, a tizenegyedik Bencs László-ház lett.

A terméskõ alapzatú és téglafalú épületekre, az összesen 34 kislakásra mintegy 800 kérvény érkezett be, azokat a városi tanács a leginkább rászorulóknak, legtöbb esetben a közérdekbõl városunkba helyezett és teljesen lakástalan közalkalmazottaknak juttatta. E lakásokban 1922 õszén talált otthonra pl. több tanár, városi és vasúti hivatalnok, postás is. A város lakásépítõ akciója sikerrel járt, így elhatározták annak folytatását.

1924 tavaszán Nagy Elek mûszaki tanácsos vezetésével a mérnöki hivatal elkészítette az új kislakások terveit. Az építkezések helyéül ezúttal a Bethlen utca végét és a városi kertészetet jelölték ki. A Bethlen utca végén két, egyenként háromszobás kislakás épült Smiják István építõmester kivitelezésében. Ezekben két szobát, konyhát a földszinten, egy lakószobát és fürdõszobát alakítottak ki az emeleten. Közvetlenül a háromszobás kislakások épülete mellé emelték a kétszobás lakásokat magában foglaló házat, amelyet a városi mérnöki hivatal épített fel. A városi kertészetben felépült épületeket Zednik Emil fõkertésznek és Somlyay Adolf kertész részére utalták ki.

A Tokaji út elején lévõ kislakásokat 1937-ben adómentes házakként kínálták megvételre, 1948-ban pedig már a Vasgyár utcában jelöltek ki telkeket kislakások építési helyéül...

(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész, www.emlekjelek.hu)