A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság fotópályázatot hirdet "Értékes Bokortanyák"-címmel

A pályázat célja

2023. október 17-én a Bokortanyák elnevezésű nemzeti érték bekerült a Magyar Értéktárba mint kiemelkedő nemzeti érték. A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság a fotópályázaton keresztül is szeretné népszerűsíteni a Bokortanyákat.

Pályázati feltételek

Az alkotásoknak a nyíregyházi Bokortanyák értékeit kell visszatükröznie.

A pályázaton kizárólag egyéni alkotók vehetnek részt.

Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában a 18. életévét még nem töltötte be, minden benyújtott dokumentumot, nyilatkozatot a törvényes képviselőnek is alá kell írnia, ellenkező esetben a pályázatot nem áll módunkban figyelembe venni.

Egy pályázó max. 2 db. 2023-ban vagy 2024-ben készült, 10 x 15-ös fekete-fehér vagy színes saját fotóból álló fotóval/fotókkal nevezhet. A képek készülhetnek analóg vagy digitális technikával. A képek hosszabbik oldala legalább 2400 pixel legyen. A fotókat elektronikus formában, jpg formátumban is kérjük beküldeni az ertektar@nyiregyhaza.hu e-mail címre.

Minden fotó hátoldalára nyomtatott betűkkel fel kell írni a kép címét, és a készítő nevét.

Eredményhirdetés és a képek kiállítása a 2024. évi Városnapon lesz Nyíregyházán.

A szerző a képek beadásával tudomásul veszi a pályázati feltételeket. A feltételek el nem fogadása automatikusan kizárja az alkotót a pályázatból.

Díjazás

A pályázat nyerteseit értékes nyereményekkel jutalmazzuk.

A fotók elbírálása

A fotókat 3 főből álló szakmai zsűri bírálja el. A zsűri döntése végleges, az ellen fellebbezési lehetőséggel élni nem lehet.

A határidő után beérkezett, hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni a pályázatok elbírálásakor. A benyújtást követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

A Bíráló Bizottság nem értékeli és megsemmisíti azokat a képeket, amelyek tartalma rasszista, erőszakos, megkülönböztető vagy bármely személyre, csoportra vonatkozóan bántó.
A pályázó rendelkezik a pályázati kiíráshoz mellékelt nyilatkozaton, hogy a pályázat kiírója kiállításon és online felületen történő megjelenésre stb. a fotókat szabadon szerzői jog érvényesítése nélkül felhasználhatja, valamint rendelkezik a személyes adatok kezeléséről a hozzájáruló nyilatkozatban. Amennyiben a nevezési lapon felkészítő tanárnak, szülőnek stb. személyes adata (pld.: telefonszám, e-mail) szerepel, nekik is ki kell tölteni a hozzájáruló nyilatkozatot a személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

A pályázó felelőssége, hogy képe nem sért szerzői, erkölcsi, és személyiségi jogokat. A pályázó kijelenti, hogy a fotókat saját maga készítette. Ellenkező esetben a szervező nem vállal felelősséget az ebből eredő jogvitákban.

A Pályázó a pályázati nyilatkozat kitöltésével kijelenti, hogy az általa készített képen esetlegesen szereplő személyeknek a  kép elkészítésével kapcsolatos engedélyével a Ptk. 2:48.§ (1) bekezdés szerint rendelkezik.

A pályázat beküldése

Pályázatot csak pontosan kitöltött nevezési lappal és hozzájáruló nyilatkozattal/nyilatkozatokkal fogadunk el.

A nevezési lap, a hozzájáruló nyilatkozat és a fotó/fotók beérkezésének (elektronikus és postai út) határideje: 2024. március 31.

A nevezés ingyenes!

A teljes pályázati anyagot (nevezési lap, hozzájáruló nyilatkozat és a fotó/fotók) 2024. március 31-ig postai úton és e-mailben is el kell juttatni az alábbi címre:

  • Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Tomasovszki Anita igazgató, 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. a borítékra írják rá: „Értékes Bokortanyák”  c. fotópályázat
  • ertektar@nyiregyhaza.hu

A pályázók értesítése

A pályázat kiírója minden pályázót értesít az eredményhirdetés helyéről és idejéről.

A pályázat kiírója a pályázati kiírást bármikor visszavonhatja, és a bíráló bizottság döntése alapján eredménytelennek nyilváníthatja.